Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Proteklih deset godina Hrvatska je provodila pretpristupne programe (CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD i IPA). S datumom pristupanja, 1. srpnja 2013., Hrvatskoj su postali dostupni Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) u okviru kojih se Hrvatska snažno zalaže za pridonošenje ciljevima strategije Europa 2020 ulaganjem u pametan, održiv i uključiv rast. Uzimajući u obzir specifične okolnosti hrvatskog društva i gospodarstva, nacionalni ciljevi postavljeni su u skladu s ciljevima strategije Europa 2020.

Glavni nacionalni ciljevi:

  • Stopa zaposlenosti (% ljudi u dobi od 20 do 64 godine koji su zaposleni) = 62,9%
  • GERD (Bruto domaći izdaci za istraživanje i razvoj) / % BDP-a koji je uložen u istraživanje i razvoj/inovacije = 1,4
  • Emisije stakleničkih plinova (indeks 1990 = 100) = 106
  • Energija iz obnovljivih izvora energije (%) = 20
  • Povećanje energetske učinkovitosti (%) = 20
  • Stopa ranog odustajanja od obrazovanja (%) = 4
  • Postotak građana sa završenim tercijarnim obrazovanjem (%) = 35
  • Broj ljudi izloženih riziku siromaštva i socijalne isključenosti = 150.000

Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) utvrđene su sljedeće Preporuke po državama članicama iz 2014. (PDČ) koje će se rješavati kroz prioritetne osi kako bi se pridonijelo ostvarivanju zacrtanih ciljeva i ukupnom poboljšanju hrvatskih socio-ekonomskih rezultata:

1. Stope zaposlenosti i gospodarske aktivnosti među najnižima su u EU, a posebno su niske za mlade i starije osobe;

2. Visoka nezaposlenost i slabo sudjelovanje na tržištu rada doveli su do pogoršanja socijalne situacije u Hrvatskoj;

3. Zdravstveni sektor ostvaruje prilično dobre rezultate te su, uz neke regionalne razlike, usluge dostupne, ali sustav znatno opterećuje javne financije;

4. Unatoč brojnim inicijativama za poboljšanje aktualne reforme javne uprave i učinkovitosti pravosudnog sustava, potrebna su još znatna ulaganja u razvoj ljudskih potencijala i poslovnih procesa.

OPULJP temelji se na koncentraciji ulaganja u 4 tematska cilja (TC) Zajedničkog strateškog okvira i njihovim specifičnim investicijskim prioritetima.

1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage;

2. Socijalno uključivanje;

3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje;

4. Dobro upravljanje.

Budući da je u fokusu OPULJP-a poboljšanje socio-ekonomskih uvjeta u Hrvatskoj, posebna je briga posvećena osobama izloženima riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. U tekstu OP-a pojam ranjive skupine koristi se prema definiciji iz Strategije za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.). U određenim područjima intervencije, ranjive skupine mogu se preciznije definirati i u tom slučaju te skupine se navode u odgovarajućim odjeljcima.

Resource Details
Úda(i)r Acmhainne
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Cineál Acmhainne
Acmhainní Oscailte Oideachais
Tír
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Login (0)
Clibeanna

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!