Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Kvalita dalšího vzdělávání očima těch nejlepších

O tom, že to AIVD ČR myslí s kvalitou dalšího vzdělávání vážně, není pochyb. Jednou z cest se již před několika lety staly soutěže kvality, a jejich letošní ročník opět ukázal, že příkladů dobré praxe mezi sebou nemáme právě málo. Soutěže kvality totiž nemají za cíl jen vybrat nejlepšího lektora či lektorku a také nejkvalitnější vzdělávací instituci, ale především umožnit porovnat vzdělavatele mezi sebou právě s těmi nejlepšími. Právě proto jsme se výherců a finalistů soutěže zeptali na několik nelehkých otázek.

 

Vítězem soutěže Vzdělávací instituce roku 2014 se stala Sociální agentura, o. p. s. Na otázky odpovídal její ředitel, Jaromír Licek

Vaše vzdělávací instituce nedávno zvítězila v soutěži Vzdělávací instituce roku 2014. Co je podle Vašeho názoru příčinou tohoto velkého úspěchu?

Předně musím poznamenat, že nás vítězství v této prestižní soutěži poněkud překvapilo a o to větší z něho máme radost. Domnívám se, že odborná komise ocenila náš propracovaný systém vzdělávání, prozákaznickou orientaci, transparentnost a škálu nabízených služeb a v neposlední řadě naši lektorskou zkušenost i se specifickými cílovými skupinami jako jsou lidé s těžkým zdravotním postižením. Možná i sociální kontext celého našeho snažení, který osobně považuji za velmi důležitý, motivující a nezbytný pro naplnění stanovených cílů a poslání naší organizace.

Jakými způsoby tedy konkrétně pečujete o rozvoj kvality své vzdělávací společnosti?

Této problematice věnujeme v organizaci velkou pozornost. Základ osobně spatřuji v dobře nastaveném konceptu podnikání, který by měl být konkurenceschopný, pro zaměstnance motivující, k zákazníkům poctivý a transparentní. Velkou pozornost ve společnosti věnujeme procesu plánování včetně společného vytváření vizí, hodnot a strategických cílů. Do celého procesu se snažím zapojit nejenom své zaměstnance, ale i naše dobrovolníky, spolupracující lektory a členy správní a dozorčí rady. Jako další užitečný nástroj pro udržení a rozvoj kvality vnímám vytvoření firemního systému standardů kvality, který je zaměřen na nejdůležitější procesy v organizaci jako je např. vzdělávání a hodnocení zaměstnanců, systém práce se zákazníkem, tvorbu kurzů a jejich lektorské zajištění. Důležitou roli v rozvoji kvality naší vzdělávací společnosti hrají i samotní zákazníci, především zaměstnanci sociálních služeb a zdravotnických zařízení, úřadů, ale i pěstouni nebo pečovatelé. Oni jsou zdrojem „blahodárné“ zpětné vazby a inspirací pro nové vzdělávací programy.

Uspět na současném konkurenčním trhu vzdělávání není snadné. Jaký je Váš recept na úspěch?

Zní to jako klišé, ale základem úspěchu je kvalifikovaný a zapálený tým spolupracovníků, který se identifikuje s posláním a vizí společnosti. Dále je nutné věnovat pozornost procesu obousměrného plánování, vytváření vnitrofiremního systému standardů kvality a také snažit se vytvářet nabídku vzdělávacích programů, která pružně reaguje na potřeby zákazníků a vychází z posledních trendů v oblasti vzdělávání dospělých.

 

Vítězkou soutěže Lektor/ka roku 2014 se stala Bohdana Kašparová za Centrum andragogiky, s.r.o.

Nedávno jste zvítězila v soutěži Lektor/ka roku 2014. Co je podle Vašeho názoru příčinou Vašeho vítězství?

Lektorkou roku bych se zcela jistě nestala bez týmu stojícím za ohromným kusem práce, která workshopům a školením předchází. Tento tým, v čele s majitelkou Centra andragogiky Marií Jírů, mne také nominoval a pomohl mi zpracovat poklady k nominaci. Nutná byla také odvaha a zapálení pro práci lektora, která mne nesmírně baví již více než 15 let. V posledních třech letech jsem dostala příležitost věnovat se této profesi naplno, a to také s nadšení dělám.

Kvalita lektora stojí a padá také s jeho lektorskými dovednostmi. Jak rozvíjíte ty své?

Především jsem kreativní a vymýšlím způsoby, jak své zákazníky zaujmout a sdílené poznatky jim ukotvit. Inspiruji se od jiných lektorů, konzultuji a ráda sdílím. Na rozdíl od mnohých se jimi obávaného „vykradení“ nebojím. Kromě jiného hodně čtu, sleduji inspirativní lidi a jejich webináře a také jsem se „na stará kolena“ dala na studium Znalostního managementu v doktorském programu, přihlásila jsem se na čtyřletý terapeutický výcvik a zajímám se všechno kolem sebe. Uvědomila jsem si, že jsem vlastně vždycky chtěla být herečka, a tak se mi i tento odvážný sen tak trochu vyplnil.

Co považujete v práci lektora za klíčový faktor úspěchu?

Za naprosto klíčové považuji mít práci. Mít publikum a motivaci. Ideální je mít publikum, které má zájem o vzdělávání, situační trénink a je přístupné interakci a sdílení pocitů. Možná to zní samozřejmě, ale je za tím opravdu mnoho práce a úsilí, které lze zvládnout jen s profesionálním týmem a vzájemným pochopením cílů všech zúčastněných.

Zajímavý je jistě také názor finalistů obou soutěží, kteří se propracovali až do finálního kola, v němž je hodnotilo několik desítek členů AIVD ČR. Zeptali jsme se jich na jedinou otázku: „Pokud byste měli neomezené možnosti, jak byste podpořili rozvoj kvality dalšího vzdělávání v ČR?”

Kristýna Vladyková z České společnosti pro jakost, finalista soutěže Vzdělávací instituce roku 2014:

Kvalitě by pomohla jasná pravidla hry s celorepublikovou působností. Jsou sice dílčí snahy oborových i státních institucí, ale roztříštěnost přístupů zákazníka v konečném důsledku jen mate a nepřináší zamýšlený efekt. Nezavírala bych oči před tím, co již někdo pracně vymyslel a nevymýšlela do kola již vymyšlené, ale stavěla bych na těchto stavebním kamenech pravidla zohledňující potřeby všech zainteresovaných stran. Následně bych je ukotvila v legislativě, aby se zamezilo vzniku duplicitních projektů. Do doby než budou v ČR jasná závazná pravidla, bude se o kvalitě jen mluvit a nikdo ji nebude vyžadovat.

Petra Berge ze společnosti CML Plus, finalista soutěže Vzdělávací instituce roku 2014:

Rozvoj kvality dalšího vzdělávání bych podpořila rozšířením průběžného vzdělávání lektorů, které by jim zvýšilo odborné kompetence a zefektivnilo jejich práci. Dále bych prohloubila nabídky dalšího vzdělávání, které by se zaměřovaly na praktickou využitelnost předávaných informací, a tím i lepší uplatnění na trhu práce. Nedílnou součástí rozvoje dalšího vzdělávání je rovněž neustálá podpora rekvalifikačních kurzů, zejména rozšíření profesních kvalifikací.

Andrea Peloušková, nominovaná do soutěže Lektor/ka roku 2014:

Zajistila bych všem studentům individuální přístup ke studiu podle jejich učebního typu v kombinaci v týmovou výukou. S možností mít vlastního tutora, který jej povede ke společně nastaveným cílům s využitím vlastní volby výukových pomůcek nebo způsobů. U svých synů jsem měla možnost něco podobného sledovat v Montessory systému a pokroky byly veliké.

Jiří Špaček, nominovaný do soutěže Lektor/ka roku 2014:

V součinnosti s vedoucími manažery, projektovými inženýry a personalisty vybraných stavebních a strojírenských společností bych vytvořil kvalitní portfolio výukových materiálů reflektující aktuální potřeby jednotlivých technických pracovních pozic v rámci silně konkurenčního prostředí.

Původní zdroj: Andragogika v praxi. Odborný čtvrtetník pro vzdělávání a rozvoj dospělých 5/2015, str. 20-21. Praha: AIVD ČR, 2015.

Resource Details
Úda(i)r Acmhainne
Tomáš Langer
Cineál Acmhainne
Ailt
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!