Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Standardi osiguranja kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci - IPA program Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu

Razvoj kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje, Standardi za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci s dokumentima za podršku internoj evaluaciji

Ovaj set dokumenata su, u okviru projekta „Razvoj Kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje” koji finansira EU, izradile fokus grupa koju čine direktori škola stručnog obrazovanja i obuke (VET) i radna grupa koju čine stručnjaci za obrazovanje iz nadležnih ministarstava i agencija u Bosni i Herecegovini. On sadrži Standarde za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci, te prateće dokumente za provedbu samoevaluacije – Priručnik za samoevaluaciju pružalaca stručnog obrazovanja i obuke i Obrazac samoevaluacijskog izvještaja za pružaoce stručnog obrazovanja i obuke. 

 

Resource Details
Úda(i)r Acmhainne
QF LLL, EPRD
Cineál Acmhainne
Náisiúnta agus Beartas
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!