Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ПРИ ХОРАТА В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ

„Национален български университет – трета възраст“ като неправителствена организация в обществена полза си поставя за цел осмисляне живота на хората на възраст 55+, подпомагане активността им, физическото и психическото здраве, социална реализация и социално включване, актуализиране на знанията им с цел използване на остатъчната им работоспособност, участие в социалния, обществен и културен живот, поддържане на високо ниво на информираност чрез здравни, образователни и социални програми за образование, стимулиране на желание за полезност.

Непосредствените задачи, които си поставя „Национален български университет – трета възраст“ са и защита правата на всеки гражданин от третата възраст, за участие в образователни инициативи, за намаляване на социалното изключване на хората от третата възраст, за изграждане на разбиране, на мост между поколенията и създаване на приемственост.

Активността на университета е в три основни направления:

– занятия по широка гама от интереси на хората от третата възраст;

– актуализиране и надграждане на професионалните знания на хората на 55+ и съдействие за по-нататъшната им реализация на пазара на труда;

– научно-изследователска и развойна дейност по проблемите на третата възраст, организиране на международни и национални конференции, колоквиуми и семинари.

 

Resource Details
Úda(i)r Acmhainne
Gancho Popov
Cineál Acmhainne
Eile
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!