Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Valdībā apstiprināta Aktīvās novecošanās stratēģija

Sabiedrības novecošanās pamatrisinājumi

Lai mazinātu sabiedrības novecošanās radītos negatīvos aspektus, Labklājības ministrija izstrādājusi konceptuālo ziņojumu Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā. Ziņojums 2016.gada 6.septembrī apstiprināts valdībā.

Tā mērķa grupa ir 50 gadus un vecāki iedzīvotāji, īpaši līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai, kuri saskaras ar ievērojamiem šķēršļiem iesaistei darba tirgū. Cilvēkiem pirmspensijas vecumā ir augsts bezdarba risks, šo cilvēku kvalifikācija un prasmes bieži vien ir novecojušas, darbspējas ir samazinājušās ietekmēto veselības apstākļu dēļ. Kā galvenie rīcības virzieni aktīvās novecošanās situācijas uzlabošanai izvirzīta nodarbinātības veicināšana, mūžizglītības nodrošināšana, veselīgs un aktīvs dzīvesveids.

Lai veicinātu ilgāku un veselīgāku iedzīvotāju darba mūžu, plānots novērtēt gados vecāku nodarbināto iedzīvotāju spējas, prasmes un veselības stāvokli. Nepieciešamības gadījumā tiks izstrādāti individuāli atbalsta plāni uzņēmumu līmenī, ietverot sociālo un profesionālo prasmju un iemaņu pasākumus, pieaugušo izglītības iespējas un veselības stāvokļa novērtēšanu un slēdzienu no ģimenes ārsta, arodārsta vai darba aizsardzības speciālista.

Tāpat paredzēts noteikt un veicināt aktīvās novecošanās potenciālu uzņēmumos. Tā ietvaros plānots izstrādāt un veikt brīvprātīgus uzņēmumu auditus, vērtējot to darba organizācijas piemērotību gados vecāko darbinieku potenciāla izmantošanai. Izvērtēšanas rezultātā sniegs rekomendācijas un sagatavos plānu situācijas uzlabošanai, kā arī sniegs atbalstu tā īstenošanai.

Paredzēts arī veicināt darba devēju izpratni par darbaspēka novecošanās tendencēm un iespējamajiem personāla vadības risinājumiem ilgākam darba mūžam uzņēmumu līmenī, piemēram, elastīgām darba organizēšanas metodēm, darbavietu pielāgošanu, veselību veicinošu darba vidi u.c.

Minētie pasākumi provizoriski būs pieejami 2017.gada III ceturksnī. Līdz 2023. gada 31. decembrim atbalstu plānots sniegt 3 000 gados vecākām nodarbinātām personām.

Konceptuālais ziņojums izstrādāts, balstoties arī uz Pasaules Bankas pētījuma “Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā” rezultātiem.

Piedāvājam iepazīties ar konceptuālā ziņojuma “Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā” kopsavilkumu un prezentāciju.

Resource Details
Úda(i)r Acmhainne
Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā
Cineál Acmhainne
Staidéar agus Tuairiscí:
Tír
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Login (1)

Users have already commented on this article

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!