News
Nuacht

Najava 4. eTwinning radionice: Medijska i informaciona pismenost i demokratski diskurs

Lamija Silajdžić, MA

08.06.2021. godine u 19 h

Savremena demokratska društva, ne mogu se zamisliti bez medija i informaciono-komunikacijskih tehnologija. U tom smislu, demokratska participacija građana nemoguća je bez potrebnih vještina pristupu informacijama, kritičkog mišljenja i interpretacije sadržaja, kao i slobode kreativnog izražavanja. Samo građani koji imaju neophodne medijske i informacione kompetencije mogu donositi kvalitetne političke odluke i na taj način biti proaktivni punopravni članovi demokratske zajednice. Putem medijskog i informacionog opismenjavanja kreiraju se preduslovi da ljudi u svim sferama života budu osposobljeni da efikasno traže, vrednuju, koriste, kreiraju i plasiraju informacije kako bi ostvarili svoje lične, društvene, profesionalne i obrazovne ciljeve. To je osnovno ljudsko pravo u digitalnom svijetu i promoviše društvenu (demokratsku) participaciju.

Radionicu ćemo započeti diskusijom o zadatku koji učesnici trebaju uraditi prije radionice.

ZADATAK: MEDIJSKA DIJETA

Odredite jedan dan u sedmici kada ćete apstinirati od svih medija i tehnologija (internet, televizija, radio, štampa, mobilni telefon). Obavijestite porodicu, prijatelje i radne kolege da ste taj dan na „medijskoj dijeti“ i da Vas ne mogu kontaktirati putem navedenih tehnologija. Bilježite svoje aktivnosti tokom dana, od ustajanja, odlaska na posao/u školu, povratka kući, slobodnog vremena. Nakon toga, analizirajte šta bi se desilo građanima jedne zemlje danas, da se jednog dana probude i vide da ne postoje više mediji, internet i mobilni telefoni.

Odgovorite na slijedeća pitanja:

  • Kako bi se građani informisali?
  • Kako bi prenosili vijesti, činjenice i događaje?
  • Šta bi se desilo sa odlukama koje uobičajeno donosite?
  • Šta bi – lično Vama – nedostajalo u novoj situaciji?
  • Šta bi izgubilo društvo zbog toga?

 

Pristup radionici je putem linka.

Meeting ID: 981 3174 6089

Passcode: 327587

 

Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Ag iarraidh teanga eile?

Tá an doiciméad seo ar fáil i dteangacha eile freisin. Roghnaigh ceann anseo thíos.
Switch Language

An maith leat alt a scríobh?

Ná bíodh aon leisce ort é sin a dhéanamh!

Cliceáil ar an nasc thíos agus cur tús le halt nua a phostáil!