Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Publikacija: Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji: odrasli v srednješolskem izobraževanju – položaj, kakovost, prihodnost

Raziskava, s katero so želeli proučiti dosežke odraslih, vpisanih v programe formalnega srednješolskega izobraževanja, in ugotoviti, koliko se identificirajo z učnimi in širšimi cilji izobraževalnih programov, je predstavljena v publikaciji, ki jo je izdal Andragoški center Slovenije (ACS), kjer objavlja rezultate znanstveno-raziskovalnega dela.

Končana štiriletna srednja šola v kontekstu formalnega izobraževanja predstavlja tisto mejo, od katere naprej se odrasla populacija v večjem obsegu vključuje v vseživljenjsko učenje, dosega pisne spretnosti, ki so pričakovane oziroma zaželene v družbi znanja, in se aktivneje vključuje v svet dela. Srednješolsko izobraževanje omogoči pridobivanje širokega in kompleksnega znanja in temeljnih zmožnosti, zato je končana štiriletna srednješolska izobrazba tista ločnica, ki zagotavlja dovolj visoko raven temeljnih veščin, bodisi za nadaljevanje šolanja bodisi za prilagodljivost na trgu dela oziroma večjo zaposljivost.

V raziskavi so ugotavljali, v kakšnih razmerah se izobražujejo odrasli in kakšnih spodbud so deležni pa tudi s kakšnimi ovirami se srečujejo pri izobraževanju. Pri udeležencih, ki so že dokončali izobraževanje, so skušali ugotoviti, kaj jim je višja izobrazba omogočila, bodisi na delovnem mestu bodisi pri nadaljevanju izobraževanja. V publikaciji so na podlagi raziskave opredelili tudi pomanjkljivosti srednješolskega izobraževanja odraslih na sistemski in izvedbeni ravni. Beremo pa lahko tudi o predlaganih izkušnjah.

Z raziskavo so želeli ovrednotili: Možnosti in okoliščine, v katerih se odrasli udeležujejo izobraževanja; Doseganje standardov znanja in uspešnost odraslih; Ustreznost učnih dosežkov glede na potrebe delodajalcev in življenjske potrebe udeležencev; Ustreznost oblik izpeljave učnega procesa kar zadeva doseganje opredeljenih standardov znanja; Ustreznost kompetenc učiteljskega, mentorskega, tutorskega in drugega strokovnega osebja; Organizacijski in strokovno-izvedbeni vidik na ravni izvajalske organizacije; Materialne možnosti izpeljave; Sistemske možnosti izpeljevanja srednješolskega izobraževanja.

Publikacija je dostopna tukaj. 

Resource Details
ISBN
978-961-6851-41-1
Úda(i)r Acmhainne
Peter Beltram et al.
Cineál Acmhainne
Staidéar agus Tuairiscí:
Tír
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!