Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Квалитет људских ресурса и конкурентна способност националне економије

Квалитет људских ресурса представља саставни део националног богатства и значајну полугу економског раста и развоја друштва. Реч је о сложеном и динамичном феномену и једној од битних претпоставки ефективног функционисања развијених економија у свету, као и суштинском предуслову социјално-културне и технолошке модернизације земаља у транзицији. С обзиром на такав развој, квалитет људских ресурса у Србији сагледан је из више перспектива (здравље и основно образовање, високо образовање и тренинг, технолошка спремност и иновације), с циљем да се сагледа њихов утицај на економску конкурентност националне економије. Притом су коришћени и најновији подаци Светског економског форума, који конкурентност националних економија разматра како у регионалном тако и у глобалном контексту. На темељу такве анализе, могло би се закључити да људски ресурси у Србији у садашњем тренутку не представљају довољну компаративну предност Србије у односу на земље у региону, а нарочито у ширем окружењу. 

Аутори:

Др Радивоје Кулић је редовни професор на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Др Игор Ђурић је доцент на Катедри за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Resource Details
ISBN
ISSN 0354–5415
Úda(i)r Acmhainne
Др Радивоје Кулић
Cineál Acmhainne
Ailt
Teanga an doiciméid
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!