Skip to main content
Blog
Blog

Coaching – aktivno zavezništvo na poti do ciljev, 2. del

Že kar nekaj let mnogi ljudje v Sloveniji uporabljajo besedo “coaching” in v deželi mrgoli coachev in “coachev”, ki ponujajo marsikaj, a komaj kdo jasno razloži, kaj to je v resnici.  Coaching služi osebnostnemu razvoju. Pogosto pa je pojem (neustrezno) uporabljen tudi za metode, ki so bliže treningu, svetovanju ali terapiji.

 

Coaching, svetovanje, trening, terapija, supervizija ... kje so razlike?

Denimo, da imate občutek, da se ne znate dobro predstaviti potencialnemu delodajalcu, zato želite nekaj spremeniti. Nekdo, ki dela z metodami treninga, vas bo naučil veščin prepričljivega in samozavestnega nastopanja. Skupaj bosta vadila pripravo vsebine in izvedbo nastopa. Tudi svetovalec bi vam dal konkretne nasvete, npr. kako kar najbolje napisati prijavo ali življenjepis in kje iskati nove potencialne delodajalce. Terapevt bi z vami predelal morebitne travmatične izkušnje iz preteklosti, povezane z učenjem in nastopanjem, in raziskal razloge vašega vedenja v preteklosti.

Trening in svetovanje sta pravi metodi, ko nimamo dovolj znanja in veščin, zato potrebujemo natančne nove pristope in znanje. Terapija je namenjena predvsem refleksiji lastne preteklosti in razmisleku o tem, kako problem določa našo sedanjost. Coach pa bo raziskal osebne kvalitete in sposobnosti, pomagal postaviti jasne cilje in okrepil v notranji moči, da se boste zavedali svoji resničnih sposobnosti in jih znali primerno uporabiti v konkretni situaciji. Prava razlika med terapijo in coachingom je v odgovornosti.

Coach je ekspert, strokovnjak za spremembe in osebno transformacijo, klienti pa so eksperti za svoje življenje. Posaditi klienta v voznikov sedež njegovega “življenjskega avtobusa” je najpomembnejša naloga coacha.

 

Coach je nevtralni partner

Coach je vaš nevtralni partner, ki vam sedi nasproti “v višini oči”. V nasprotju s svetovalcem ali trenerjem ne posreduje splošnoveljavnih vedenjskih nasvetov in informacij, temveč vas podpira v tem, kako boste razvili čisto individualne, svoje rešitve. Coaching izhaja iz predpostavke, da je vsak človek učljiv, a se nerad pusti “poučevati”, si soliti pamet, zato je večina t. i. “dobronamernih nasvetov” le kratkega veka. Jasno je, da je samostojno načrtovanje ciljno usmerjenega delovanja bolj naporno kot hitra rešitev. Toda če vemo, da – po študijah – le deset odstotkov tega, kar predlagajo svetovalci, zares uporabimo, potem se splača “dovoliti si”, da skupaj s coachem izdelamo lastne rešitve.

 

Po čem prepoznamo dobrega coacha?

Dobrega coacha prepoznamo po tem, da se ne kaže kot vseved ali kot motivacijski guru, tudi če morda trenutno klient dobesedno hrepeni po tem. Tudi ni človek, ki ponuja roko in kaže pot. V coachingu je vsak posameznik ekspert za svojo temo. Sam najbolje ve, kaj se skriva v njegovi notranjosti, kaj mu je pomembno in kakšno ravnanje mu pristoja. Mnogi coachi so še bolj celostni, sistemski, saj ohranjajo pogled na okolje, družino, prijatelje, sodelavce. Nihče od nas ne živi kot otok. Ko opazujemo, v kakem okolju živimo, se v coachingu pogosto pokaže, da je klient popolnoma v redu, a živi v okolju, ki se ne ujema z njegovimi vrednotami. Coach pomaga najti moč, da zapustimo t. i. območje ugodja in stopimo iz svojega varnega, toplega gnezda na neznano področje. S coachingom dobimo moč in potrebno zaupanje vase.  

Med coachingom klient prepozna svoje vire moči in potenciale ter razkrije najboljšo varianto sebe, najboljše, kar zna. Podpiramo ga, da kar najbolje reši prihodnje naloge. Dober coach ponudi uvodni, enourni neobvezni pogovor za spoznavanje, kjer pojasni potek, cilje in spremljanje napredka. Dogovori se o kriterijih uspeha. Coach postavlja številna vprašanja; je nevtralni partner, dajalec povratne informacije, z vprašanji odpira nove perspektive in omogoča uporabo vseh – tudi nezavednih – potencialov. Prav tako je pri delu kreativen in uporablja različne metode, kot so npr. NLP (nevrolingvistično programiranje), v rešitev usmerjeni pristop, teorijo izbire, tehnike za delo s prepričanji in seveda lastno intuicijo.

 

Kaj coaching zmore in česa ne?

Coaching ni univerzalno zdravilo za vse: iz jablane ni mogoče narediti češnje, lahko pa vzgojimo najboljšo jablano. Coach daje spodbude, odkriva vzorce, spodbuja, ustvarja nove poglede, pomaga pri postavljanju ciljev in daje povratno informacijo o napredovanju. Deluje klient. Coach je enakovredni partner klienta, fokus je na sedanjosti in prihodnosti, napredek pa hiter in zadovoljujoč. Coaching se ne osredotoča na preteklost in na bolezenske simptome. Dela z zdravimi ljudmi, ki želijo iz sebe izvabiti kar največ.

Etični coach opazuje, ali klient potrebuje terapijo in jo predlaga, če je potrebno. Dober terapevt opazuje, če je klient pripravljen prevzeti večjo odgovornost in mu priporoča coaching.

 

Kakšna je vloga coacha v izobraževanju odraslih?

Zaradi vsega omenjenega ima coaching veliko prihodnost tudi v izobraževanju odraslih. Ciljne skupine odraslih, vključenih v formalno in neformalno izobraževanje, postajajo vse bolj pestre in se vanje vključujejo odrasli vseh generacij in izobrazbenih stopenj. S seboj prinašajo različne učne in življenjske izkušnje in okoliščine, ki niso vedno spodbudne. 

Če želimo v izobraževanju odraslih preseči učno, informativno in svetovalno vlogo ter pri ljudeh različnih generacij spodbuditi tudi notranjo moč za spremembe, prožnost in učenje, je v kompleksnem svetu nepredvidljivih sprememb coaching odlična možnost za bolj celostno delo z udeleženci in priložnost za večjo in bolj kakovostno ponudbo organizacij za izobraževanje odraslih.

Za vodje izobraževalnih organizacij pa je poslovni coaching priložnost, da z aktivnim zavezništvom coacha pridobijo podporo pri svojem vodenju, ki se bo obrestovala tako v odnosih na delovnem mestu kot tudi v njihovih osebnostnih in vodstvenih kompetencah. 

 

V spletnem dnevniku Coaching – zavezništvo na poti do ciljev tudi v izobraževanju odraslih, 1. del, preberite, kaj je coaching in kakšna je njegova vloga v izobraževanju odraslih. Najdete ga tukaj.


Nada Mulej, prof. slov. j. in prim. knjiž., NLP trenerka, NLP Master coach (INLPTA) in limbični coach, nekdanja strokovna sodelavka ACS za metode učenja odraslih, ima več kot 20-letne izkušnje pri izobraževanju odraslih in 10-letne izkušnje pri usposabljanju coachev in  je tudi sama coachinja (doslej več kot 100 poslovnih in osebnih coachingov s posamezniki) v podjetjih, zavodih in individualno, z odraslimi, mlajšimi odraslimi in brezposelnimi. Je tudi direktorica podjetja Sledi (www.sledi.si).

 

Viri:

Revija Trainingaktuell 2013–014: www.managerseminare.de;

Revija Choice, letnik 2013–2014: choice-online.com;

Asgodom, Sabine: So coache ich, Muenchen, Koesel-Verlag, 2012;

Mulej, Nada: interno gradivo za izobraževanje NLP Master coachev (INLPTA) in gradivo Tržnica idej za trenerje, predavatelje in coache, april 2014 (spletna revija);

Mulej, Nada: Rdeča nit – sam svoj coach v času sprememb, Žalec, 2012;

Schmid, Bernd, Koenig, Oliver: Train the Coach, ManagerSeminare GmBh, Wiesloch 2014, www.schoolofcoachingmastery.com.

 

Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!