chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - ríomhArdán d’Fhoghlaim Aosach san Eoraip

Acmhainn

Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: PERSONALI- JA ADMINISTRATIIVTÖÖ NING ÄRINÕUSTAMINE

Teanga: ET

Postáilte ag Katre Savi

Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2018. aasta esimeses pooles.

Tegemist on kutseala-põhise OSKA valdkonnaga, kus on vaatluse all mitmed organisatsioonide igapäevaseks toimimiseks vajalike tugitegevuste kutsealad. Põhifookuses on kolm kutsealade gruppi:

  • Personalitöö – personalitöö ning karjääriteenustega seotud ametialad;
  • Administratiivtöö – nt sekretärid, büroojuhid, juhiabid, referendid, dokumendihaldurid, kõnekeskuste töötajad;
  • Ärinõustamine – konsultandid ja analüütikud.

Nende kutsealadel töötajate oskuste ja tööjõuvajadust prognoositakse nö üle majanduse, st sõltumata majandussektorist, kus nad töötavad.

Nimetatud kutsealadel töötab kokku umbes 26 000 töötajat.

Personalitöötajate tööjõu- ja oskuste vajaduse uurimise olulisust rõhutab nende keskne roll tööjõu arendamisel, automatiseerimisprotsessidega kohanemisel ning tööjõunappuse tingimustes toimetulekul. Administratiivtööga seotud kutsealade puhul on huvipakkuvamateks küsimusteks administratiivtöötajate rolli muutus ning töö tihenev seos IKT-süsteemidega. Ärinõustamine aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel areneda ning kohaneda muutuvas keskkonnas, täietes muuhulgas olulisi majandusele seatud sihte nagu kõrgema lisandväärtuse loomine.

Täienduskoolitus

Üleilmsete trendide mõjul muutub töökeskkond ja töö sisu sedavõrd, et elukestva õppega peavad arvestama kõikide PAÄ kutsealade esindajad. Peamiselt korraldavad valdkonnas täiendus- ja ümberõpet erakoolitusasutused, valdkonnaga seotud tasemeõpet pakkuvad kutse- ja kõrgkoolid ning erialaühingud.

Personalitöö kutsealal on hinnatud Eesti Personalijuhtimise Ühingu (PARE) korraldatud personalitöö ja -juhtimise alased koolitused, samuti Estonian Business School’i (EBS) personalijuhtimise arenguprogrammid. Üha laialdasemat populaarsust koguvad ka erinevate täienduskoolitusasutuste (International Supervision and Coaching Institute, Moreno Keskuse Supervisiooni ja Coachingu Koolituskeskus, EBSi Juhtimiskoolituse Keskus, Intelligentne Grupp, Fontes) pakutavad supervisiooni ja coaching’u alased koolitused.

Kuna karjääriteenuste kutsealale otse vastavat tasemeõpet ei pakuta, kaetakse kutseala tööjõuvajadus samuti põhiliselt täienduskoolituse kaudu. Sobivate koolituste pakkumine tuleb lahendada tööandjate, koolitajate jt osapoolte koostöös. Põhilised karjääriteenuste alase täienduskoolituse pakkujad on olnud Fontes ning ülikoolid (TLÜ, TÜ, TTÜ). Alates 2017/18 õppeaastast avati Tartu Ülikoolis ka tasuline karjäärinõustamise täienduskoolituse programm.

Administratiivtöö kutsealadel pakuvad täienduskoolitusi enim erakoolitusasutused. Koolidest korraldavad sekretäri- ja ametnikutöö õppekavarühma koolitusi kõige rohkem Lääne-Viru RKK, Tallinna Majanduskool, aga ka Tartu ja Pärnumaa KHKd.

Ärinõustamises on levinuimaks täiendusõppe viisiks ettevõttesisene koolitus. Põhjuseks ei ole mitte niivõrd sobivate oskustega inimeste puudumine tööturul, vaid tegevusala spetsiifilisus ning vastavate koolituste puudumine täienduskoolitusturul.

Ümberõppe teel valdkonda sisenemine on võimalik kõigil valdkonna kutsealadel.

Valdkonna kutsealasid läbivaks täienduskoolituse vajaduseks on tehnoloogia kiiretest muutustest tulenev erialaste IKT-oskuste täiendamine. Valdkonnaspetsiifilistest IT-oskustest kasvab vajadus küberturvalisuse tagamisega seotud oskuste omandamise järele. Samuti muutub järjest olulisemaks oskus olla IT-lahenduste targaks tellijaks.

PAÄ kutsealade töötajad vajavad täiendusõpet ka valdkonnaspetsiifiliste õigusalaste teadmiste (tööseadusandlus, teenuste korraldamise ja teabehalduse alused, isikuandmete kaitse jt), projektijuhtimise oskuste ning keeleoskuse (ennekõike inglise ja vene keel) osas.

 

Valdkonnas vajatakse täiendusõpet järgmistel teemadel:

Personalitöö ja karjääriteenuste kutsealad: strateegiline personalijuhtimine; agiilne personalijuhtimine; ettevõttesisene karjäärijuhtimine, karjääricoaching; karjääriarendamise kompetentsid lähtuvalt erinevatest sihtrühmadest; multikultuurilise personali juhtimine; koolituste tulemuslikkuse juhtimine; uued lähenemised töötajate rahulolule ja motivatsioonile; rahvusvahelised töötamis- ja õppimisvõimalused (sh rahvusvaheline tööseadusandlus); üldised majandus-, ärindus- ja finantsalased teadmised; protsessi- ja projektijuhtimine; IKT ja sotsiaalmeedia kasutamise oskused; keeleoskus (eelkõige inglise ja vene keel); üldoskused (analüüsioskused, kontseptuaalse- ja strateegilise mõtlemise oskused, kasutajakeskne disain, loovus- ja üldistusoskused; inimeste ja protsesside juhtimise ja juhendamise oskused; suhtlemis- ja koostööoskused; enesejuhtimise oskused, sh kohanemisoskus ja ettevõtlikkus).

Administratiivtöö kutsealad: IT-alased pädevused (sh infotalletamise viisid, infosüsteemide kasutamine ja arendamine, infoarhitektuuri loomine, digitaalse arhiveerimise oskused, valdkonna arengust lähtuvad IKT-tehnoloogiad); andmekaitse ja infoturve (sh muudatused isikuandmete kaitses alates 2018); tervisedendus töökohal; õigusalased teadmised; keeleoskus (eelkõige inglise ja vene keel); üldoskused (suhtlemisoskused, sh koostöö-, läbirääkimis- ja veenmisoskus; analüüsioskus; enesejuhtimise oskused, sh kohanemisvõime ja ettevõtlikkus; protsesside juhtimise ning inimeste juhendamise oskused).

Ärinõustamise kutseala: andmeanalüüsi meetodid (sh nii kvantitatiivne kui kvalitatiivne analüüs); õigusalased teadmised; projektijuhtimine; riigisisestes ja rahvusvahelistes hangetes osalemiseks pakkumiste koostamine; IKT-vahendite kasutamine ning IT-alased pädevused; keeleoskus (eelkõige inglise keel); üldoskused (analüüsioskus, kirjaliku eneseväljenduse oskus, kontseptuaalse ja strateegilise mõtlemise oskus; suhtlemisoskused, sh koostöö-, mõjutamis- ja veenmisoskused; enesejuhtimise oskused, sh kohanemise- ja stressiga toimetuleku oskused).

--

Uuringu olulisemate tulemuste, lühiaruande, tervikteksti ja infograafikaga, samuti ka tulevikutrendide ja teiste valdkondade uuringute tulemustel sõnastatud täienduskoolituse vajadustega tutvu Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA kodulehel.

 

Úda(i)r Acmhainne: 
Yngve Rosenblad, Riina Tilk, Kaire Sõmer, SA Kutsekoda
Dáta foilsithe:
Dé Luain, 9 Aibreán, 2018
Teanga an doiciméid
Cineál Acmhainne: 
Náisiúnta agus Beartas
Tír:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email