Skip to main content
Blog
Blog

Evropská komise přijala první Zprávu o dopadu demografických změn v Evropě

Evropská komise přijala svou vůbec první Zprávu o dopadu demografických změn v Evropě. Bude to výchozí bod pro řadu budoucích opatření, také ve vztahu k plánům obnovy po krizi COVID-19. Zpráva vychází z údajů a grafů o evropské populaci, které poskytl Eurostat.

Impact of Demographic Change

 Evropská komise přijala svou vůbec první Zprávu o dopadu demografických změn, která byla zveřejněna dne 17. června 2020. Zpráva ukazuje dlouhodobé demografické trendy v Evropě a hnací síly této změny s dopadem, který má napříč Evropou. Zdůrazňuje také vazby mezi demografickými strukturami a dopadem a potenciálem obnovy po krizi. Vypuknutí pandemie COVID-19 změnilo Evropu a svět jako mrknutím okem. Testovala naše systémy zdravotní péče a sociální péče, jakož i naši ekonomickou a sociální odolnost. Bude mít trvalý dopad na způsob, jakým žijeme a spolupracujeme - i když virus zmizí. A zasáhla nás v době, kdy Evropa již prošla obdobím hluboké transformace v důsledku změny klimatu, společnosti a demografie.

Demografická změna se týká lidí a jejich životů. Jde o to, co děláme, jak pracujeme a co nazýváme domovem. Je to o našich komunitách a způsobu, jakým všichni žijeme společně. Jde o přijetí rozmanitosti lidí a pozadí, které obohacují a formují naše společnosti, posilují nás a oživují motto EU „United in Diversity“.

Je to potřebnější než kdy jindy. Jak se pomalu a obezřetně vynořujeme z karantén v celé Evropě, připomínáme důležitost porozumění a odpovídající reakce na demografické změny na společnost. Tato práce bude sloužit k využití získaných zkušeností a oživení Evropy - ať už se jedná o sociální a ekonomický rozměr, nebo o zdravotní a dlouhodobou péči a ještě mnohem více. Viceprezidentka pro demokracii a demografii Dubravka Šuica uvedla: „Krize odhalila mnoho zranitelných míst, z nichž některé jsou spojeny s hlubokou demografickou změnou, která již ovlivňuje naše společnosti a komunity v celé Evropě. Tato dvojitá výzva by měla ovlivnit způsob, jakým uvažujeme o zdravotní a sociální péči, veřejných rozpočtech a veřejném životě v příštích desetiletích. Musí nám pomoci řešit otázky, jako je přístup ke službám, komunitní péče nebo dokonce osamělost. To je nakonec o tom, jak spolu žijeme. Řešení demografických změn je klíčem k budování spravedlivější a odolnější společnosti. “

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Touto zprávou začíná práce na dopadech demografických změn

Zpráva ukazuje dlouhodobé demografické trendy v evropských regionech - od delší střední délky života po nižší porodnost, stárnoucí společnosti, menší domácnosti a rostoucí urbanizaci. Ukazuje také klesající podíl Evropy na celosvětové populaci - do roku 2070 se očekává, že bude představovat méně než 4% světové populace. Zpráva ilustruje značné rozdíly v demografických změnách napříč regiony, jakož i potřebu řešit její dopad na růst a udržitelnost, zaměstnanost, zdraví a dlouhodobou péči v různých částech Evropy. Zpráva startuje práci Komise v této oblasti a pomůže určit, jak nejlépe podporovat lidi, regiony a komunity, kterých se to nejvíce týká. Zejména poskytne základ pro připravovanou Zelenou knihu o stárnutí a Dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti.

Zpráva je doplněna informacemi o jednotlivých zemích a úplným statistickým rozpisem, který lze nalézt na nové webové stránce Komise věnované demografii.

Pro více informací: 

Login (22)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Ag iarraidh teanga eile?

Tá an doiciméad seo ar fáil i dteangacha eile freisin. Roghnaigh ceann anseo thíos.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!