Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Vabatahtlik tegevus vabatahtlike kogemustes

Vabatahtlik tegevus on inimese professionaalses, vaimses ja sotsiaalses arengus suure positiivse tähtsusega (Wilson & Son, 2012; Musick & Wilson, 2007), sest tegevuse käigus omistab vabatahtlik saadud kogemustele tähendusi. Eelistatakse öelda, et vabatahtlikuna tegutsetakse esmajärjekorras soovist kedagi aidata või toetada, kuid enamjaolt on vabatahtlikuna tegutsemine kannustatud soovist mõnda oskust arendada või uusi teadmisi saada. (Praxis, 2012) Uurimuse eesmärgiks on mõista vabatahtliku tegevuse kogemuste tähendusi vabatahtlikele. Uurimisküsimus on sõnastatud järgnevalt: millised on vabatahtlikule tegevusele omistatud tähendused vabatahtliku kogemustes?

Uurimus koosneb kahest osast, millest esimeses antakse ülevaade vabatahtliku tegevuse teoreetilistest käsitlustest ning magistritöö teise osa moodustab kuue vabatahtlikuga läbi viidud uuring. Vabatahtlikke iseloomustavad tunnused on altruism ja aktiivsus, kuid esimesel kohal on enesarenguga ja sotsiaalsete suhetega seotud tähendused. (Rochester et al, 2012) Head sotsiaalsed suhted (kuuluvustunne, kaasatus jne) vabatahtlikuna tegutsemisel on võtmetähendusega komponendiks tegevusega jätkamisel (Uus jt, 2013). Tähenduslike kogemuste arv ei sõltu vabatahtliku tegevuse kestusest. See tähendab, et episoodiline vabatahtlik võib saada täheduslikuma kogemuse kui pikaajaline vabatahtlik. Samas ilmnesid erinevused näiteks kohusetunde või sotsiaalsete suhete tähendustega seoses. Läbiviidud uuring kinnitas üldiselt teoreetilises osas esitatud seisukohti.

Uurimismeetodina kasutasin narratiivset episoodilist intervjuud ning analüüsimeetoditena kombineerisin diskursuseanalüüsi ja narratiivianalüüsi. Tulemused on lisaks intervjuunäidetele esitatud haikudena, et kontsentreerida igast intervjuust intervjueeritavale kõige olulisemaid tähendusi.

Võtmesõnad: vabatahtlik, vabatahtlik tegevus, kogemused

Resource Details
Úda(i)r Acmhainne
Annely Tank
Cineál Acmhainne
Staidéar agus Tuairiscí:
Tír
Eochairfhocail
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!