Skip to main content
Blog
Blog

Jedno za jedno, zajedno

Hajde da pričamo o sreći i o tome da ja imam pravo na sreću. Hajde da pričamo o tome da je ja imam pravo na sreću univerzalno tačno, ko god da to izgovori. Hajde da pričamo o tome šta kada jedno ja imam pravo na sreću ugrožava drugo ja imam pravo na sreću.

Hajde da pričamo o slobodi na izbor i o tome da ja imam pravo da biram kako ću da živim. Hajde da pričamo o tome da je i ja imam pravo da biram kako ću da živim univerzalno istinito, ko god da to izgovori. I šta kada jedno ja imam pravo da biram kako ću da živim ugrozi drugo ja imam pravo da biram kako ću da živim.

Hajde da pričamo o snovima, htjenjima, željama. Hajde da pričamo o ja želim i ja mogu sve i šta kada želim i mogu sve postanu veći i jači od svih ja.

Hajde da pričamo o iskrenosti i o ja sam samo iskren i šta kada je mnogo ja iskreno iz neiskrenih namjera.

Hajde da pričamo o opravdanju i šta kada nije mislio, nije znala, nezreo je, nije razmišljala, neće se ponoviti, svi to rade postane šablon, pravilo, način ponašanja. I šta kada za sve postoji opravdanje.

Hajde da pričamo o riječima i o nisam tako mislio i šta kada nisam tako mislio ne može da ublaži težinu izgovorene riječi.

 Ili hajde da, ipak, pričamo o suživotu i odgovornosti i poštovanju i dosljednosti i  pouzdanosti i razumijevanju i uvažavanju i prihvatanju i integritetu i očuvanju i promišljenosti i datoj riječi. Hajde da u priči i pričom postanemo ja među drugim ja, ja sa ja , jedno za jedno, zajedno.

Login (1)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!