Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Tunnista ja tunnusta: Opas vapaan sivistystyön osaamisperusteisen koulutuksen kuvaukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti 6.2.2019 työryhmän, jonka tehtävänä on ollut selvittää osaamisperusteisen kuvauksen hyödyntämistä vapaassa sivistystyössä ja tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperusteisen kuvauksen malliksi sekä yhteiseksi koulutuksen laajuutta kuvaavaksi yksiköksi. Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotukset tarvittavasta jatkovalmistelusta.

Työryhmä luovutti muistionsa (Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 36/2019) opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.12.2019. Työryhmän ehdotuksessa esitellään yhteisesti sovittu malli osaamisperusteisen koulutuksen kuvaamiseksi.

Tämä erillinen opas julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi, jotta malli jatkossa olisi helpommin oppilaitosten käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Julkaisusarja:Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:7

Resource Details
ISBN
ISBN:978-952-263-702-4
Úda(i)r Acmhainne
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Cineál Acmhainne
Náisiúnta agus Beartas
Tír
Dáta a fhoilsithe
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Ag iarraidh teanga eile?

Tá an doiciméad seo ar fáil i dteangacha eile freisin. Roghnaigh ceann anseo thíos.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!