Skip to main content
Blog
Blog

Virtuální realita ve službách profesní integrace migrantů

napsal Nicolas CONDOM, přeloženo z němčiny

Pro správnou integraci migrantů je důležité pracovní zařazení a pro správné pracovní zařazení je nezbytné naučit se jazyk hostitelské země. Pistes-Solidaires je od roku 2018 partnerem v projektu WORK-VR. Jedná se o projekt založený dánskou organizací VIFIN sloužící k využití virtuální reality pro získání jazykových znalostí a pro lepší integraci. Cílem je vytvoření E-Learningové platformy k naučení se jazykových a kulturních kompetencí, které jsou vyžadovány při zařazení migranta na pracovní trh. Jsou zde zastoupeny tři oblasti: pečovatelská služba v domovech pro seniory, hotelnictví a gastronomie a stavební sektor.

[Übersetzung (Französisch - Deutsch): EPALE Frankreich]

napsal Nicolas CONDOM, přeloženo z němčiny

Virtuální realita ve službách profesní integrace migrantů

Pro správnou integraci migrantů je důležité pracovní zařazení a pro správné pracovní zařazení je nezbytné naučit se jazyk hostitelské země. Pistes-Solidaires je od roku 2018 partnerem v projektu WORK-VR. Jedná se o projekt založený dánskou organizací VIFIN sloužící k využití virtuální reality pro získání jazykových znalostí a pro lepší integraci. Cílem je vytvoření E-Learningové platformy k naučení se jazykových a kulturních kompetencí, které jsou vyžadovány při zařazení migranta na pracovní trh. Jsou zde zastoupeny tři oblasti: pečovatelská služba v domovech pro seniory, hotelnictví a gastronomie a stavební sektor.

 

 

Tato platforma je propojena s obrovským prostředím virtuální reality. WORK-VR využívá automatické rozpoznávání řeči, které studujícím umožňuje procvičovat výslovnost a naučit se mluvený jazyk.

Tento dvouletý projekt byl vymyšlen díky partnerství mezi několika evropskými zeměmi: Dánskem, Francií, Itálií, Kyprem a Německem. Projekt WORK-VR se nyní nachází v závěrečné fázi přípravy, tedy před ověřením vynalezených nástrojů v praxi.

Všichni partneři si stanovili dvojitý úkol: zaprvé využití obsahů VR-prostředí, na kterém v současnosti VIFIN pracuje a dále překlad a kulturní přizpůsobení, což je pro každou zemi velmi podstatné a stávající účastníci tohoto partnerství si toto stanovili za cíl. Zároveň také každý partner vymýšlí obsah E-Learningové platformy, který bude k dispozici pro všechny partnery ve všech třech zmíněných odvětvích s podporou odborníků pro jazykové vyučování pro cizince a pro vzdělávání dospělých.

V návaznosti na tento vývoj bude v květnu 2020 v dánském městě Vejle probíhat vzdělávací kurz s pěti zástupci z každé země, kteří tam budou ověřovat vymyšlené nástroje na publiku o asi 40 lidech.

Jeden z prvních testů pro odvětví stavebnictví a péči o staré lidi se konal na začátku prosince na mezinárodním setkání na Kypru. Toto setkání udělalo na všechny zúčastněné velký dojem a ještě více je motivovalo k další práci na projektu, aby si ho mohli první účastníci vyzkoušet co nejdříve!

 

Další informace najdete na oficiálních stránkách projektu (https://www.work-vr.eu/nebo na jejich facebookové stránce (https://www.facebook.com/workvr)


Čtěte také další překlady francouzských autorů a autorek: 

Jasný cíl: Více Inkluze!  

PROFINT: Modely a zdroje ke vzdělávání a instruktáži účastníků, kteří se zabývají integrací přistěhovalců

Sociální integrace migrantů: Das MOOC EXULI je online!

Login (3)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Ag iarraidh teanga eile?

Tá an doiciméad seo ar fáil i dteangacha eile freisin. Roghnaigh ceann anseo thíos.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!