Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Přeshraniční seminář Euroguidance 2019: Dovednosti pro budoucnost

Kariérní rozvoj se stal důležitým faktorem v životě člověka. Zaměstnavatelé čím dále více tlačí na rozvoj týmových dovedností a schopnosti řešit problémy. Od člověka se dnes automaticky očekává, že se v těchto dovednostech bude sám iniciativně vzdělávat. A to po celý život. Kompetence spojené s nějakou konkrétní profesí či zaměření už nejsou ani zdaleka dostatečné. Budoucí adepti zaměstnání se budou muset rychle adaptovat v prostředí plném nepřetržitých změn. A nejen to. Budou muset rychle měnit svá zaměstnaní, protože podmínky a příležitostti se budou dynamicky měnit. S tím souvisí i posilování určitých technických a sociálních dovedností a jejich vhodná aplikace v pracovním světě.

Tento sborník národních výzkumů sumarizuje pohled na tuto problematiku v 11 evropských zemích, které se účastnily přeshraničního semináře Euroguidance. Tyto pohledy jsou inspirativní.

Text je v angličtině. Účastnil se i zástupce České Republiky. 

Resource Details
Úda(i)r Acmhainne
Brigita Vončina
Cineál Acmhainne
Ailt
Tír
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Login (2)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Ag iarraidh teanga eile?

Tá an doiciméad seo ar fáil i dteangacha eile freisin. Roghnaigh ceann anseo thíos.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!