Skip to main content
Blog
Blog

Diplomás Pályakövetési Rendszer – az életpályatervezés új módszertani támogatója

Pályázat a EPALE tartalomfejlesztési díj 2019-ra. Felsőoktatási Elemzési Főosztály munkáján alapszanak a Diplomán túl elnevezésű honlap működési elvei. Jelenleg az Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése opció aktív a felületen, mellyel négy végzett évfolyamra vonatkozóan tudunk komplex módon munkaerőpiaci, tanulmányi és mobilitási információkhoz jutni, melyek a 2009/10, 2011/2012, 2013/2014 és 2015/2016 tanéveket jelentik.

Pályázat a EPALE tartalomfejlesztési díj 2019-ra

A tanulással, mint fogalommal kapcsolatban sok kérdés vetődhet fel mind az oktatóban, mind a tanulóban:

 • Mi számít egyáltalán tanulásnak?
 • Milyen tanulási módszer lehet az adott tudás beépüléséhez a legpraktikusabb?
 • Hogyan lehet az adott tananyagot játékosítás (gamification) segítségével elsajátítani? stb.

De mindazokon a kérdéseken túl, amelyeket a tanulás vagy a felnőttkori tanulás fogalma felvet számunkra, ma már az a vélekedés, hogy ez egy egész életen át tartó folyamat, már közhelynek számít.

A Lifelong Learning eszméje mellett még két tendenciát emelnék ki, amely miatt fontosnak találom a felsőoktatásban részt vett felnőttek vizsgálatát. Az egyik az Y generáció (1981-1995 között születettek) gondolkodása, amelyet a szakirodalom eltérően jellemez elődeitől: körükben a tanulás és képzési lehetőségek iránti igény a munkahellyel kapcsolatos elvárások között is erősen megjelenik. Mindezzel párhuzamosan Magyarországon a felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentős kereseti előnnyel bírnak, amely ok az elmúlt években végbemenő felsőoktatási expanzióhoz is hozzájárult.

Összegezve feltételezhető egy belső és egy külső motivációs tényező is, amely miatt ez a korosztály a felnőttkori tanulás keretében elsősorban a felsőfokú végzettség megszerzését tűzte/tűzi ki célul. Ezen generáció felsőoktatásban részt vett tagjainak adataiból készített statisztikákhoz férhetünk most szabadon hozzá, amelyek felhasználásával teljesebb képet kaphatnak a munkaerőpiac szereplői - akár munkáltatói, akár munkavállalói oldalról – az adott képzésben végzettek jelenlegi foglalkoztatási helyzetéről.

Felsőoktatási Elemzési Főosztály munkáján alapszanak a Diplomán túl elnevezésű honlap működési elvei. Jelenleg az Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése opció aktív a felületen, mellyel négy végzett évfolyamra vonatkozóan tudunk komplex módon munkaerőpiaci, tanulmányi és mobilitási információkhoz jutni, melyek a 2009/10, 2011/2012, 2013/2014 és 2015/2016 tanéveket jelentik.

A teljesség igénye nélkül egy konkrét szak vonatkozásában, az alábbiakat láthatjuk intézményenként:

 • végzettek száma
 • aktív félévek száma (mennyire nehéz a képzés, mennyire jellemző a csúszás)
 • munkaerőpiaci státusz
 • további tanulmányok (felsőoktatásban)
 • bruttó átlagjövedelem
 • első munkavégzésig eltelt hónapok száma
 • FEOR és TEÁOR szerinti megoszlás
 • tartózkodási hely megyéje stb.

A rendszer működése abban rejlik, hogy a FIR-ben (Felsőoktatási Információs Rendszer) tárolt adatokhoz, hatósági adatbázisokat kapcsol anonim módon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Pénzügyminisztérium és a Diákhitel Központ Zrt. releváns adatainak felhasználásával átfogó ismeretekre teszünk szert képzési szint, képzési terület, és konkrét képzés vonatkozásában. Sőt megyékre lebontva tudjuk megtekinteni a végzetteket lakóhely/tartózkodási hely szerint.

Kiknek és miért jár haszonnal ez a szolgáltatás? Ez talán teljességében fel sem mérhető, de néhány pontban megemlíteném a különböző szektorok szereplőit.

Munkaerőpiaci szereplők: Rálátnak arra, hogy az adott megyében, adott szak esetében mely felsőoktatási intézmény hallgatói vállalnak munkát. Ezáltal sokkal hatékonyabban tudnak szerepelni az egyetemi álláskeresési börzéken, hiszen tudják mely intézménybe érdemes ellátogatniuk és mely szakokat tudják sikeresen megszólítani. Amennyiben a térségben kevés a keresett képzettséggel végzettek száma, ezt képesek az adatok által felmérni és esetlegesen valamilyen együttműködést, ösztöndíjrendszert kialakítani az adott felsőoktatási intézménnyel közösen.

Felsőoktatási intézmények: Minden képzés terén be tudják magukat pozícionálni más felsőoktatási intézményekhez képest. Jó visszajelzést ad arról, mit is nyújt a hallgatóknak: egy rövidebb idejű képzést, mellyel ugyan kevesebbet fognak keresni, vagy épp gyors elhelyezkedésre és magasabb jövedelemre számíthatnak a hallgatók, de hosszabb évekre még az iskolapadban?

Fontos ezeket tisztán látni, hiszen jó támpontot adhat az alábbiakhoz:

 • marketing: mit kommunikáljon az intézmény a pályaválasztónak, mely értékeknek legmegfelelőbb szolgáltatásokat tudja nyújtani a többi egyetemet és főiskolát megelőzve.
 • minőségmenedzsment: mely képzések szorulnak fejlesztésre, mely területeken szükséges az elhelyezkedés erősebb szintű támogatása (munkaerőpiaccal szorosabb együttműködésre, szakmai gyakorlat területén), térségileg hol kell a munkaerőpiacon helytállnia a hallgatónak stb.

Pályaorientációt támogató tanácsadók, civil szervezetek, pedagógusok, szülők és a pályaválasztás, pályamódosítás előtt álló egyének rengeteg új munkaerőpiaci információt találnak meg egy helyen, diagrammal vagy infografikáva, amely eddig más adatbázisokban létezett, nem felhasználóbarát módon jelenítette meg az adatokat és nem volt könnyen elérhető mindenki számára. A rendszer az ő megsegítésük érdekében külön menüpont alatt a Felvi holnapjához és a KSH honlapján található FEOR besoroláshoz is átnavigálja majd a felhasználót. Ezen szolgáltatása az oldalnak november végétől válik elérhetővé.

 

A közoktatás, szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás körében ez az első olyan platform, amely képes komplexen és felhasználóbarát módon megmutatni az oktatás és munkaerőpiac közötti összefüggéseket ezzel támogatva az egyének, a munkaerőpiaci szereplők és szakpolitikai döntések meghozatalát. Őszintén remélem, hogy a tendencia a többi oktatási területen is teret nyer, hiszen napjaink információalapú társadalmában az ilyen rendszerek képesek a leghatékonyabban funkcionálni és társadalmi hasznot generálni.

Login (6)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!