Skip to main content
Blog
Blog

Jak na zvyšování gramotnosti dospělých - příklad z Německa

Federální vláda Německa si uvědomuje, jak důležité je pro každého občana, aby dobře rozuměl souvislému textu. Výzkumem vláda zjistila, že až 6 mil. německých občanů nemá dostatečné čtenářské dovednosti, a rozhodla se tento problém řešit.

Federální vláda Německa si uvědomuje, jak důležité je pro každého občana, aby dobře rozuměl souvislému textu. Výzkumem vláda zjistila, že až 6 mil. německých občanů nemá dostatečné čtenářské dovednosti, a rozhodla se tento problém řešit.

S pomocí programu AlphaDekade (Dekáda národní gramotnosti a základního vzdělávání) chce federální vláda, spolkové země a jejich partneři v letech 2016 až 2026 výrazně zlepšit dovednosti ve čtení a psaní dospělých v Německu, tedy snížit v populaci funkční negramotnost. Úspěch má být dosažen větší nabídkou vzdělávání v základních dovednostech pro více zapojených osob.  I v Německu vědí, že předpokladem a důležitým úkolem je motivace a aktivace dospělých s nízkou úrovní gramotnosti. Projekty v programu AlphaDekade se zaměřují na rozvoj gramotnosti v praktickém životě, na pracovišti, v komunitách, ale týkají se i výzkumu či propagace gramotnosti. Webové stránky programu nabízejí také zdroje a náměty pro vzdělavatele i učící se.

Jedním z projektů v programu AlphaDekade je projekt MENTO, který připravuje mentory na práci s kolegy ve firmách. Organizuje ho národní organizace pro další vzdělávání německé odborové konfederace (DGB Bildungswerk BUND). Mentoři podporují své kolegy a umožňují jim získávat základní dovednosti a případně i kvalifikaci (tj. certifikát/potvrzení dovedností). MENTO také vytváří sítě, radí a informuje osoby s rozhodovací pravomocí, rady zaměstnanců, zaměstnavatele a personalisty. Projekt MENTO je financován Ministerstvem školství a výzkumu.  

Myslíte si, že v Čechách je jiná situace než v Německu? Víme, kolika našim spoluobčanům by pomohl podobný program zlepšit život, protože by lépe rozuměli smlouvám, lékovým příbalovým letákům či návodům? Nebo protože by dokázali lépe pomoci svým dětem při psaní domácích úkolů? Jak snadné či obtížné je pro ně zapojit se do kurzu, který by jim pomohl zvýšit jejich základní dovednosti včetně funkční gramotnosti? 

Měl by podobný program existovat také v České republice?  Neváhejte vyjádřit svůj názor níže.

Více informací naleznete zde: www.alphadekade.de,

                                                     https://www.dgb-mento.de/mento/was-ist-mento

Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!