Skip to main content
Blog
Blog

Най-добрият бъдещ трудов живот – как изглежда?

Дата: 24.10.2019 г.

Автор: Jenni WESTÖ

 

Как ще изглежда бъдещият трудов живот? В какви видове работна среда ще работим и какви ценности ще ни ръководят? Каква роля ще играе ученето на възрастни и как ще служи на бъдещия трудов живот? Тези теми са във фокуса на нашата поредица от три части, посветена на бъдещето на трудовия живот и на ученето през целия живот.

Финландия надмина очакванията в международни сравнения, проведени в различни сфери на живота. Във Финландия живеят най-щастливите хора в света, на които се предлага безплатно образование с високо качество и може да се похвали с върхови постижения в сигурността, законността и реда, адмирирани от другите страни. А по отношение на работните места? Трудов живот 2020, един проект, координиран от финландското Министерство на икономиката и заетостта се насочи към друго предстоящо високо постижение: да направи финландския трудов живот най-добрия в Европа. През седемгодишен период, продължил до края на август 2019 г. национална мрежа от над 80 участници в трудовия живот тестваха, отхвърляха и одобряваха нови практики за повишаване на качеството и производителността на труда на техните работни места.

Един от централните аргументи на проекта беше, че реформата на трудовия живот би трябвало да вземе предвид индивидуалните нужди на работните общности, като изходна точка и да се базира на силните страни на всяка общност. Въпреки че, доказаните мерки и практики се различават в зависимост от сектора и местоположението, много от идеите бяха разработени съвместно в мрежа, което доведе до извличане на ползи от компетентността и синергиите на различните сфери. Постиженията на проекта и ключовите резултати са описани в е-публикацията “Yhdessä Euroopan parhaaksi” (“Обединяваме сили за да станем най-добрите в Европа”).

 

Цел, доверие, постоянство и кураж

Едно от важните наблюдения по проекта беше, че най-добрият бъдещ трудов живот е нарастващо осмисления. С други думи, работата трябва да има цел в допълнение към предлаганото финансова възнаграждение и произдовителност. Други важни фактори, които бяха идентифицирани включват взаимно доверие, постоянство и кураж пред лицето на непрекъснатите промени. Важността на сътрудничеството и работата в мрежи очевидно ще нарастват, с повишаване на нуждата за проактивна работа в мрежи.

Скоростта на промяната, засягаща трудовия живот, прави от основно значение за нас това да актуализираме нашите компетентности и да придобиваме нови умения. За да се съчетае това със смисъла на работата, придобиването на нови, свързани с работата умения, трябва да бъде в съответствие с нашата индивидуална нужда от развитие.

От перспективата на бъдещия трудов живот е важно да се инвестира не само в образование на възрастни, определяно от пазара на труда, но също и в основни умения и умения за живота, преподавани от различни либерални организации за образование на възрастни в цялата страна. По този начин ученето през целия живот може да допринесе ползи не само за трудовата дейност, но и за целия живот. 

Но най-важно от всичко е доверието

Тъй като работата се променя, доверието на хората в трудовия живот и перспективите за тяхната заетост намалява. Много от тях се чудят дали изобщо професията им ще съществува след десет или двадесет години. Една от основните идеи на проект Трудов живот 2020 е, че доверието е ключово предимство и фактор за успех на работните места.

Доверието се проявява чрез сътрудничество и ежедневни действия. Проучванията показват, че така се повишава усещането за общностност и устойчивост. Хората смятат, че е по-лесно да извършват дейност и да проявяват гъвкавост, ако могат да се доверят на колегите си и ръководителите, както и на други участници на пазара на труда.

В нашия глобализиращ се свят е важно да можем да имаме доверие в ефективността на дейностите и в мултикултурна работна среда. Ако има доверие, може да има и креативност, която е необходимост за бъдещите работни места. Ще ни се наложи да опитваме и тестваме креативно нови алтернативни решения.

 

Проектът Трудов живот 2020 беше осъществен в периода 2013–2019 г. Проектът приключи на 31 август 2019 г. Резултатите са представени на уебстраницата tyoelama2020.fi(link is external). Уебстраницата и нейното съдържание ще бъдат активни до 31 декември 2019 г.

Автор: Linda Juntunen 

Linda Juntunen е журналист на свободна практика, който прави снимки и пише. Работи като старши програмен съветник за Финландската национална агенция за интертационализация на образователните услуги и образование на възрастни от 2017 до 2019 г. Обича живота в чужбина, притежава магистърска степен по образование на възрастни.

 

Линк към публикацията на английски език: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/best-future-work-life-what-does-it-look

 

Login (1)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!