chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - ríomhArdán d’Fhoghlaim Aosach san Eoraip

Blag

Seger genom styrkor – handledning i vuxengymnasiet ur studiehandledarens perspektiv

28/06/2019
ag Linda JUNTUNEN
Teanga: SV
Document available also in: FI EN FR

/ga/file/armijohannaahonenjpgarmi_johannaahonen.jpg

Armi Nurmi, Studiehandledarna i Finland rf, ordförande

Vuxengymnasierna och vuxenlinjerna vid gymnasiet är en del av gymnasieutbildningen i Finland. Vuxengymnasiet lämpar sig som studieplats för alla som är intresserade av gymnasiestudier och som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att ha framgång i studierna. Studerandena är huvudsakligen mellan 20–40 år och befinner sig i många slags livssituationer. Drömmen för alla studerande är att de ska bli studenter eller stärka sina möjligheter att komma in i högskolestudier, förbättra sina förutsättningar för sysselsättning och avancera i arbetslivet. 

I vuxengymnasierna studerar man enligt grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna. I vuxengymnasier kan man studera hela lärokursen enligt grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna, fortsätta gymnasiestudier som avbrutits tidigare och avlägga studentexamen. Man kan även bli student med yrkesexamen som utgångspunkt, varvid man avlägger de studier som behövs i studentskrivningarna.  Som ämnesstuderande kan man i vuxengymnasiet avlägga enstaka ämnesstudier på gymnasiet enligt sitt intresse. Många studerande förbereder sig inför högskolornas inträdesprov genom att avlägga enskilda gymnasiestudier. Andra åter vill stärka sina språkkunskaper eller kompetens i matematik för att svara mot arbetslivets krav. Vuxengymnasierna har ett nära samarbete med arbets- och näringstjänsterna samt Navigatorerna. Nya studerande tas ständigt in i vuxengymnasierna genom kontinuerlig ansökan.

Åt alla studerande utarbetas en egen studieplan tillsammans med studiehandledaren. Tidigare studier och kunnande beaktas genom tillgodoräknande av studier. Det är också viktigt att hänsyn tas till studerandens hela livssituation vid utarbetandet av den individuella studieplanen. Till exempel beaktas lärande, inlärningssvårigheter, resurser, hälsa, arbete, ekonomin och familjesituationen. Vuxenstuderande är ofta motiverade och engagerade i sina studier, och när dessa kombineras med en individuell karriärdröm, är det möjligt att studera effektivt.

Vuxengymnasier i hela landet

  • slutförande av studier i gymnasieutbildningen
  • möjliggörande av ett gott och meningsfullt liv utgående från studerandens specialbehov
  • förebyggande och lindring av utslagning i samhället
  • integration av invandrare och ökning av kunskapsmässiga färdigheter
  • möjliggörande av studier för personer som omfattas av strukturförändringen på orten.

Vuxengymnasieutbildningen främjar jämställdhet och uppmuntrar studerande till samarbete

I gymnasieutbildningen utnyttjas mångsidigt studiemiljöer som ökar kännedomen om fortsatta studier, arbetslivet samt informations- och kommunikationstekniken. Med hjälp av olika lärmiljöer stöds studerandens studiemotivation och hjälper man studeranden att hitta sina egna styrkor. I vuxengymnasier i hela landet handleder man i, inspirerarar till och skapar förutsättningar för livslångt lärande samt förbättras studerandens färdigheter att planera sin framtid.

Vid anordnande av utbildning tas hänsyn till vuxenstudiernas särdrag. Studier som förbereder inför gymnasiestudierna är ett utmärkt sätt att vid behov förbättra färdigheterna hos invandrare och personer med främmande språk som modersmål i läroanstaltens undervisningsspråk samt att förbättra studerandenas studiefärdigheter. Dessutom är utbildningens mål att förbättra studerandens färdigheter att vara en aktiv medborgare i det finländska samhället. Utbildningens mål är också att i den omfattning det är möjligt att stödja och främja studerandenas behärskande av sitt eget modersmål. Studenter som tar sin examen från vuxengymnasiet har en allmän behörighet för fortsatta studier, enligt vilken de är behöriga att söka till yrkeshögskolor och universitet.

Värderingarna i grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna bygger på den finländska bildningstraditionen. Detta betyder att grunden för vuxengymnasieutbildningen utgörs av respekt för livet och mänskliga rättigheter samt rättvisa. Vuxengymnasieutbildningen främjar jämställdhet och likabehandling samt välbefinnande och demokrati. Varje läroanstalt som ordnar gymnasieutbildning för vuxna är en gemenskap. I sådana läroanstaltsgemenskaper har människor med många språk-, åskådnings- och religionsbakgrunder möjligheten att identifiera gemensamma värderingar och principer för ett gott liv samt att öva på samarbete. På läroanstalterna uppmuntrar man till ömsesidig omsorg och omtanke. I vuxengymnasierna värdesätts kreativitet, initiativförmåga, ärlighet och uthållighet. Målet är att mångsidigt använda erfarenheter som är betydelsefulla med tanke på lärande och olika lärmiljöer och därmed möjliggöra upplevelser av att man lyckas. Att misslyckas i en omgivning som erbjuder stöd erbjuder möjligheten att utvecklas. Lärare och studerande uppmuntras till att försöka och experimentera. Vuxengymnasiefältet i hela landet har förbundit sig till utveckling av verksamhetskulturen.

Positiv pedagogik ett starkt verktyg i gymnasieutbildningen för vuxna

I vuxengymnasieutbildningen utgör handledningsverksamheten ett kontinuum som pågår under hela gymnasiestudierna. Syftet med handledning som gäller studierna är att stödja studeranden i studier under gymnasietiden och se till att studeranden får tillräckligt med sådana kunskaper och färdigheter som hen behöver i övergångs- och förändringssituationer i livet. Handledning är ett gemensamt arbete för gymnasieutbildningens personal. Handledning genomförs på ett sätt som stärker studerandenas aktiva aktörskap, delaktighet och ansvarstagande. Målet är att studeranden ska hitta sina egna individuella sätt att lära sig genom sina egna starka sidor.

Att identifiera de egna starka sidorna stöder bättre utvecklingen av självkänsla och hjälper att bli allt mer medveten om sina egna goda egenskaper och sin kapacitet. Varje människa är en unik kombination av förmågor och styrkor. Det finns ingen som är helt likadan. När man förstår detta kan man skapa en konstruktiv kontakt med sitt eget unika jag. Med hjälp av positiv pedagogik är allt möjligt och eventuella tidigare negativa inlärningserfarenheter vänds till en seger i vuxengymnasiet. Vuxengymnasieutbildningens viktigaste uppgift är att med hjälp av handledning hjälpa studeranden att hitta sin egen motivation och inspiration att studera.

Mångsidiga informationshanteringsmedel som aktiverar studeranden stärker även problemlösningsfärdigheterna och uppmuntrar till att fundera över och utvärdera olika alternativ. Då studeranden uppmuntras till att uttrycka sig och sina synpunkter lär hen sig även att bedöma sitt eget lärande och effekterna av sina egna handlingar. Att känna sig själv och respektera upplevelsen av att vara unik fördjupar studerandens självrespekt och livshantering, vilket uppmuntrar till livslångt lärande och utveckling av sig själv. En central del av detta är också förståelse av sitt eget ansvar i lärandet och att inse att studier utgör en del av arbetet.

Vuxengymnasieutbildning stöder livslångt lärande och förebygger marginalisering

Syftet i vuxengymnasier i Finland är att bygga upp all praxis för att konsekvent stödja uppnåendet av de mål för lärande som ställts för undervisningsarbetet. Läroanstaltens mål är att utveckla skolan så att den bygger upp en hållbar framtid, med respekt för livet och miljön. Vårt mål är att studeranden kan observera och bedöma nutidens företeelser och verksamhetsmiljöer samt analysera sitt eget livssätt och göra val. En högklassig undervisning samt mångsidiga studiehelheter som upprepas tillräckligt ofta möjliggör ett smidigt framskridande av studier. I vuxengymnasierna erbjuds studerande möjligheten till livslångt lärande, oberoende av ålder eller tidigare kulturbakgrund.

Genom olika läroämnen utvidgas kännedomen om den finländska kulturen och andra kulturer, och studerande från olika kulturer möjliggör kommunikation mellan olika kulturer. Att studerandena är olika och mångfalden i åldersstrukturen gör även studerandena bekanta med mångfalden i vårt samhälle. Skolornas gemensamma evenemang stöder samarbete samt kommunikation mellan personal och studerande. Personalen får möjligheter att utvecklas i sitt yrke och man stöder deras självständiga utbildning.

I vuxengymnasierna över hela landet görs ett viktigt arbete för att förebygga marginalisering. En stor del av studerande i vuxengymnasier har hoppat av skolan och typiskt är att deras studier har avbrutits tidigare antingen i gymnasieutbildningen för unga eller yrkesutbildningen. Det finns många orsaker till skolavhoppen. Studerandena ges dagligen nya möjligheter. Varje studerande i vuxengymnasiet har en dröm: seger genom styrkor – målet är den vita studentmössan!

 

Armi Nurmi

Studiehandledarna i Finland rf, ordförande

Salon lukio, lektor i studiehandledning och biträdande rektor för vuxenlinjen

 

Källor:

Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2015, UBS.

Gymnasielagen 10.8.2018/714

Sivenius, Ari. Aikuislukion eetos opettajien merkityksenantojen valossa. Kopijyvä Oy, 2012.

 

 Den här artikeln ingår i en serie med artiklar om vägledning i Finland. Artikelserien publiceras av Euroguidance och EPALE teams på Utbildningsstyrelsen i Finland. Artiklarna publiceras under hela Finlands EU-ordförandeskap, cirka en artikel per månad. 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email