Skip to main content
Blog
Blog

EPALE kokkuvõte: 2019. aasta märts-mai fookus kodanikuharidusel

Simon Broek vaatab tagasi EPALE keskmeks teemaks olnud kodanikuhariduse kohta avaldatud artiklitele.

Märtsist maini rikastas EPALE platvormi suur hulk huvitavaid kaastöid kodanikuhariduse vallas, mis oli EPALE keskne teema. Antud blogi artikkel annab ülevaate mõnest avaldatud artiklist ja soovitatud lugemisest või teema kuulamisest.

 

Kodanikuharidus: volitatud isikud

Mõned kaastööd näitasid inimesi, kes haaravad oma olukorra parandamiseks initsiatiivi. Näiteks täiskasvanuhariduse lõpetaja Andrea Kutlikova asutas koos oma perekonnaga kodanikuhariduse valitsusvälise organisatsiooni Kalab, et aidata kaasa vähemuste õiguste edasiarendamisele Slovakkias (Haridusaktivist võitleb diskrimineerimisega perekondliku valitsusvälise organisatsiooniga).

 

Täiskasvanute koolitajate teadlikkus, jätkusuutlikkus ja roll

Nagu nägime ülalolevas blogi artiklis, võib isegi üks inimene muuta maailma. See on kodanikuhariduse alus ja ka täiskasvanute koolitaja Michael Kenny blogi postituse Ühe võim - hääl sõnum. Mõnikord piisab ühest koolitüdrukust, et saada aru vajalikest muudatustest. Michael seostab seda suurte ees seisvate väljakutsetega keskkonnamuutuste ja täiskasvanute koolitajate rolli osas.

Täiskasvanuhariduse ülesandeks on selgelt kliimamuutustele reageerimine, lisaks muudele dünaamiliste majanduslike, poliitiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja ökoloogiliste muutuste väljakutsetele. Bogi artiklis Jätkusuutlikkus vajab oma täiskasvanuhariduse jaoks uusi lähenemisviise: kodanike ühenduste roll, vaatab Maailma Loodus- ja Poliitikafondi liige ning Ühendkuningriigi UNESCO riikliku komisjoni nõunik Stephen Martin, miks meie muutuv keskkond põhjustab uusi väljakutseid, kuidas leida lahendusi probleemidele ja kuidas kodanike ühendused võivad meid aidata vastuseid leida.

 

Kes pakub kodanikuharidust?

Riigiorganisatsioonide, erakondade ja täiskasvanuhariduse institutsioonide rolli aktiivsete kodanike kasvatamisel arutati ka EPALE podcastis 2019. aasta mais: Kas täiskasvanuharidus võib luua aktiivseid kodanikke. Podcastis arutati, kas kodanikuharidus on riigi, täiskasvanuhariduse pakkujate ülesanne või kas on kaasatud ka teisi organisatsioone/platvorme.

 

Euroopa kodanike osalemise tingimused

Keeleoskus on oluline Euroopa riikide integratsiooni ja osalemise jaoks. Oma blogipostituses vaatles Ina Ferbežar Sloveenia kui teise keele ja võõrkeelena keskusest, kuidas Sloveenia praegust keeleõppesüsteemi võib näha vastuvõtva riigi kodanikeks saada soovijate sisserändajate poolt kui takistust (Paradoksid keele testija elus).

See on ka inglise keele õpetaja Qasir Shahi blogi artikli teema, mis käsitleb keeleoskuse tähtsust sisserändajate sotsiaalses integratsioonis (Täiskasvanute kodanikuharidus Ühendkuningriigis: keeleoskus ja kultuuriline identiteet).

Neile, kes on huvitatud kodanikuhariduse uutest vahenditest ja trikkidest, vaadake Timeout! Uus meetod kodanikuühiskonna dialoogiks. Soome Innovatsioonifond Sitra on välja töötanud uue kodanikuühiskonna dialoogi meetodi, mida nimetatakse Timeout. Keskmeks on traditsiooniline juhendaja juhitud dialoog, protsessisarnane meetod, mis sisaldab uuenduslikke vahendeid usalduse loomiseks ja passiivsete kodanike motiveerimiseks.

 

Simon Broek on osalenud mitmetes Euroopa haridus-, tööturuküsimuste ja kindlustustegevuse uurimisprojektides. Ta nõustas Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja Euroopa asutusi hariduspoliitika, elukestva õppe ja tööturuküsimustega seotud küsimustes ning on Ockham Institute of Policy Support juhtiv partner

Login (1)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Ag iarraidh teanga eile?

Tá an doiciméad seo ar fáil i dteangacha eile freisin. Roghnaigh ceann anseo thíos.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!