Skip to main content
Blog
Blog

Европейско гражданство – тест с отговори

 

28/05/2019 г.

Автор: Hüseyin KAYGIN

Език: EN

 

В този пост ще намерите отговорите на тестовите въпроси от миналия месец за европейското гражданство. Вижте колко успешни сте в теста, като проверите отговорите по-долу.

 

  1. Кой взема окончателното решение относно новите закони и действия на ЕС? 

Европейската комисия изготвя проекти на предложения за нови европейски закони.След това те се обсъждат, изменят и окончателно приемат – или отхвърлят – от Съвета на ЕС (представляващ правителствата на страните от ЕС) и Европейския парламент (пряко избиран от гражданите на ЕС).

Това е най-често срещаната процедура за вземане на решения в ЕС. Тя се нарича обикновена законодателна процедура, известна също като „съвместно вземане на решения“.

 

  1. Каква е функцията на Съда на Европейския съюз?

Съдът на Европейския съюз има важната функция да гарантира, че европейското право се тълкува и прилага по еднакъв начин във всяка държава членка.

           

  1. Защо има 12 звезди на европейското знаме?

Европейското знаме символизира както Европейския съюз, така и по-общо идентичността и единството на Европа. Разполага с кръг от 12 златни звезди на син фон. Те символизират идеалите за единство, солидарност и хармония между народите на Европа.

 

  1. Що се отнася до населението, кой е най-големият град в ЕС?

Лондон (по официални дании население: 8,308,369). От друга страна, на 23 юни 2016 г. гражданите на Обединеното кралство (Великобритания) гласуваха за напускане на Европейския съюз (ЕС). На 29 март 2017 г. Обединеното кралство официално уведоми Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС, като задейства член 50 от Договора от Лисабон.

 Засега Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията продължават да се прилагат изцяло в и за Великобритания.

 

      5.    Може ли гражданин на ЕС да премине границата от Франция до Испания без да покаже паспорт? Ако отговорът Ви е „ДА“, моля обяснете „КАК“ или ако отговорът Ви е „НЕ“, моля обяснете „ЗАЩО“

 

Да. Франция и Испания са в Шенгенското пространство, което е зона без вътрешни граници, област, в която гражданите – предимно граждани на държави извън ЕС, бизнесмени и туристи могат свободно да се движат, без да бъдат подлагани на гранични проверки.

 

  1. По какъв начин се назначават членовете на Европейския парламент?

Гражданите на ЕС могат да гласуват на всеки пет години, за тези, които искат да ги представляват в Европейския парламент.

 

  1. Какви са имената на шестте страни основателки на Европейския съюз?

Учредители на ЕС бяха: Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Холандия.

 

  1. Членовете на Европейския парламент се избират за срок от колко години?

Членовете на Европейския парламент се избират за срок от пет години.

 

  1. Колко от страните в ЕС можете да посочите?

 

Австрия     Италия

Белгия        Латвия

България    Литва

Хърватия    Люксембург

Кипър          Малта

Чехия           Холандия

Дания           Полша

Естония       Португалия

Финландия   Румъния

Франция      Словакия

Германия     Словения

Гърция         Испания

Унгария       Швеция

Ирландия    Обединено кралство

 

      10.     Има ли ЕС армия?

 

Не съществуват постоянни сили/армия на ЕС. Държавите членки на ЕС сами решават дали да ангажират сили и други служители за военните и гражданските операции за общата политика за сигурност и отбрана на ЕС (ОПСО).

 

Линк: https://ec.europa.eu/epale/en/blog/europe-citizenship-test-answers

 

Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!