Skip to main content
Blog
Blog

Učenje s pomočjo konj - za motivacijo in zanos

Nevladna organizacija NAZAJ NA KONJA se že dobro desetletje ukvarja z razvojem področja aktivnosti, terapije in učenja s pomočjo konja. Ker aktivnosti potekajo v naravnem okolju, ob prisotnosti konj in v neformalnem, sproščenem vzdušju, je mogoče na zelo inkluziven način vključevati tudi osebe s posebnimi potrebami in tiste z manj priložnostmi. Organizacije je bila v obdobju 2017-2018 vključena v program Erasmus+, ki vam ga želimo predstaviti v tem prispevku. 

Nevladna organizacija NAZAJ NA KONJA se že dobro desetletje ukvarja z razvojem področja aktivnosti, terapije in učenja s pomočjo konja (Equine Assisted Activities/Therapy, Equine Assisted Learning). Metode, ki jih uporabljamo pri našem delu, so izjemno učinkovite, motivacijske, zanimive in privlačne, tako za vključene uporabnike kot tudi za širšo javnost. Ker aktivnosti potekajo v naravnem okolju, ob prisotnosti konj in v neformalnem, sproščenem vzdušju, je mogoče na zelo inkluziven način vključevati tudi osebe s posebnimi potrebami in tiste z manj priložnostmi.

 

V prvih desetih letih delovanja nam je uspelo razviti tudi kakovostne izobraževalne programe, preko katerih lahko svoje znanje in izkušnje uspešno prenašamo na druge strokovne kadre, ki se ukvarjajo z aktivnostmi in terapijo s konji.

Trenutno se naša organizacija nahaja v izjemno pestri in razvijajoči se fazi, zato smo izjemno veseli, da smo imeli priložnost s pomočjo ukrepa Učne mobilnosti posameznikov (akcija Mobilnosti osebja za izobraževanje odraslih) v okviru programa Erasmus + še dodatno nadgraditi naše znanje ter utrditi in povečati zavzetost in motivacijo naših izobraževalcev, podpreti rast naših strokovnih kompetenc, ter spodbuditi naše osebje k dvigu kakovosti poučevanja v obstoječih programih izobraževanja in usposabljanja.

V obdobju junij 2017 - december 2018 smo v okviru pridobljenega projekta mobilnosti "UČENJE S POMOČJO KONJ - ZA MOTIVACIJO IN ZANOS" načrtovali študijske obiske v različne evropske države. 

Cilji našega projekta mobilnosti so bili naslednji:

- pridobiti vpogled v mednarodne dobre prakse na področju poučevanja odraslih, s katerimi se ukvarja naša organizacija (aktivnosti, terapije in učenja s pomočjo konja, starševske delavnice, programi za razvoj osebnih in poklicnih potencialov itd.)

- pridobiti sveže ideje za inovativne dopolnitve že obstoječih programov izobraževanja in usposabljanja ter vanje vnesti sveže pristope, metode dela, načine poučevanja in tehnike vodenja delavnic

- pričeti z razvojem novih izobraževalnih programov, ki odgovarjajo potrebam in povpraševanju trga (npr. izkustveno učenje s pomočjo konja itd.)

- spodbuditi osebje k osebnostni in poklicni rasti, mobilnosti, izboljšanju jezikovnih kompetenc in raziskovanju evropskega prostora ter jih opogumiti za spremembe in inovacije v zvezi s posodobitvijo in uvedbo novih izobraževalnih programov

- okrepiti obstoječe in vzpostaviti nove mednarodne stike z organizatorji in izvajalci sorodnih izobraževalnih programov v EU, s katerimi bi lahko učinkovito izmenjevali dobre prakse ter dopolnili svoja upravljalska in organizacijska znanja za razvoj in izvedbo novih izobraževalnih programov.

 

 

S projektom mobilnosti smo želeli oplemenitili strokovno kompetentnost in kakovost poučevanja naših izvajalcev izobraževalnih vsebin in okrepiti njihovo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu. Predvidevali smo, da bo vpogled v evropsko dogajanje na tem področju zagotovo postavil nove smernice pri naših poklicnih izzivih in ciljih našega osebja na področju razvoja novih izobraževalnih programov v skladu s povpraševanjem trga in potreb.

Nekatere države smo izbrali, da bi pridobili vpogled v dobre prakse, ki jih izvajajo na področju učenja s pomočjo konja, druge države, kjer terapevtsko in pedagoško-andragoško delo s pomočjo konja še ni razvito, pa smo izbrali z željo, da bi si povečali priložnost širjenja naših pridobljenih dobrih praks.

Načrtovali smo pestre dejavnosti diseminacije (videoklipi v prezentacijah, udeležba na mednarodnih in nacionalnih kongresih/strokovnih posvetih itd., uporaba družabnih omrežij in objav na spletnih vsebinah), preko katerih bi rezultate učinkovito delili z mediji, odločevalci in v strokovnih krogih.

Naš namen je, da svoj entuziazem na področju razvoja aktivnosti in učenja s pomočjo konj razširimo med vse deležnike, ki jih zanima ta metoda učenja.

Veselimo se novega zagona in svežega vetra v »naših sedlih« ... :-) Če smo vas s predstavitvijo pritegnili, vas vabimo, da si preberete tudi naš naslednji spletni dnevnik, v katerem bomo podrobneje predstavili naše izpeljane mobilnosti. 

 

Metka Demšar Goljevšček je diplomirala na Oddelku za pedagogiko in andragogiko ter na Oddelku za sociologijo kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je na Zavodu NAZAJ NA KONJA kot vodja izobraževalne in terapevtske dejavnosti ter vodja projektov. Posveča se razvoju novih izobraževalnih programov ter razvoju novih metod dela s ciljnimi skupinami. 

Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!