Skip to main content
Blog
Blog

Vyprávění příběhů jako prevence ukončení studia

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 

Autor : Nicolas Condom

Vyprávění příběhů jako prevence ukončení studia

Ukončení nebo přerušení  studia je v Evropě relativně rozšířeným fenoménem a je na pořádku dne jednání různých zemí EU jako nejvyšší priorita. Vyprávěj svůj příběh (externí link) je projekt, který probíhal mezi 1.září 2016 a 30.listopadem 2018 a byl vymyšlen, aby vyzkoušel nové nástroje, které by pomáhaly v prevenci ukončování studia. Ačkoliv přichází vyprávění příběhů na řadu spíše jako neformální doplněk, je kombinován jen zřídka s novými technologiemi, především geografickými informačními systémy (GIS).

Konsorcium koordinované Pistes-Solidaires (externí link) stojící za tímto projektem a Francie, Itálie, Spojené království, Slovinsko, Rakousko a Belgie si daly za úkol vymyslet nový koncept právě díky setkání akademiků, aktérů neformálního vzdělávání a odborného dalšího vzdělávání. Hlavní myšlenkou bylo propojit mladé studenty, kteří ukončili studium ve workshopech na téma vyprávění příběhů právě díky digitálnímu plánu, aby mohli sdílet své příběhy s dalšími potencionálními zájemci o ukončení studia a inspirovat je k tomu, aby přemýšleli o důsledcích takového rozhodnutí pro svůj vlastní život. Vlastní cíl byl vlastně vzbuzení emocí u publika kvůli možným rizikům spojeným s ukončením studia. Jako pomocný prostředek byly využity mediální produkce, které působí důvěryhodně a které představují jistý vzorec chování a umožňují vysvětlení problému právě ostatními mladými lidmi.

Projekt byl rozdělen do sedmi fází. V první fázi vypracovalo konsorcium soubor použitelných příběhů v boji proti ukončení školní docházky a jejich nejlepších možností využití právě díky digitálním mapám. Zde (externí link) vybrané produkce vytvořily základ pro další fázi. Ta vznikla zavedením dvoudílného učebního plánu pro ty, kteří ukončili studium a pro další potenciální zájemce o jeho ukončení. První částí bylo uvedení do vyprávění příběhů - storytelling (externí link), zatímco druhý byl zacílen na to, aby umožnil mladým lidem vznik jejich vlastních osobních příběhů díky digitálnímu plánu, kde budou moci získat nové digitální schopnosti (externí link) (díky ArcGIS – platformě). Tyto nástroje byly nakonec testovány  v rámci evropské vzdělávací aktivity v Palermu, dříve než byly připraveny pro ty, kteří ukončili docházku. Ve Francii pracovala organizace Pistes-Solidaires s místní misí města Pau. Hlavní myšlenkou Peet-to-Peer- bylo to, aby mohli mladí vytvářet kontakty, sami reflektovat své vlastní příběhy a vytvářet příběhové mapy pro potenciální zájemce o ukončení studia.

Modely prezentované v rámci online výstavy je možné najít na adrese: http://mystory.dieberater.com/fr/accueil/ (externí link).

Tato výstava je centrem modulu, který byl testován mladými studenty středního stupně vzdělávání, z nichž byli někteří potencionálními zájemci o ukončení studia: mohli odkrývat představované příběhy a vyměňovat si názory s moderátory o případných rizicích spojených s ukončením školní docházky. Tento poslední experiment ukázal potenciál využití této metody: studenti středních škol se identifikovali s těmi, kteří studium ukončili, neboť se mnozí z nich v představených příbězích poznali a uvěřili jim. Projekt zde mohl být spuštěn. Partneři představili své místní workshopy v digitální příběhové mapě na ArcGIS.

Díky tomu, že bylo zapojeno více než 200 mladých lidí se dá očekávat, že projekt, jehož účinek na publikum je podpořen díky širokému rozšíření, bude pokračovat: po těchto školeních se ptalo více zařízení, dále měly zájem o vyvinuté  nástroje, které Institut du Travail Social de Pau představil  31.1.20019 na semináři pod názvem „L´accrochage scolaire“ – „Zůstat ve škole“. 1.ledna proběhlo druhé školení pro vzdělavatele městské části Pau, během kterého bylo připraveno další školení pro vzdělavatele v oblasti sociálních dětských domovů a to 25.-26. února 2019.V této souvislosti byly zorganizovány workshopy přímo pro deset mladých lidí z jednoho z jejich domovů za asistence pedagogů, psychologů, učitelů a vedoucích oddělení, kteří se chtěli o této metodě něco dozvědět. V jedné publikaci (externí link), která byla přeložena do jazyka partnerů je nabízen hlubší pohled do projektu a do jeho výsledků. Vyprávění příběhů díky digitálním mapám je jedinečný nástroj, který by měl sloužit jako prevence proti ukončování studia  a má být publikován tak, jak jen je to možné. 

 

Login (3)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Ag iarraidh teanga eile?

Tá an doiciméad seo ar fáil i dteangacha eile freisin. Roghnaigh ceann anseo thíos.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!