News
Nuacht

Freagra ó Phobail EPALE ar COVID-19

EPALE community response to Covid-19.

De réir mar a leanann ráig Covid-19 ar aghaidh tá tionchar suntasach a imirt aige ar shaol an bhaile agus an teaghlaigh, ach ní hé sin amháin. Tá iallach curtha aige ar gach duine oiriúnú do bhealaí nua oibre agus tá sé tar éis brú a chur ar oideoirí aosach chun féachaint ar uirlisí agus teicnící nua ar líne chun go mbeadh ar a gcumas leanúint dá gcuid gníomhaíochtaí oiliúna agus foghlama.   

Tá ról níos tábhachtaí ag EPALE anois ná riamh chun tacú leis an bpobal foghlama aosach agus chun é a nascadh. Is é atá inár n-ardán áit ar féidir leis an bpobal teacht le chéile chun smaointe, uirlisí, acmhainní agus oiliúint a roinnt d’fhonn cabhrú lena chéile an ngéarchéim seo a chur tharstu. D'fhéadfadh go leor acu leas a bhaint as saineolas agus taithí daoine eile sa phobal oideachais aosach díograiseach gairmiúil.  

Mar fhreagairt ar éigeandáil sláinte poiblí COVID-19, tá straitéis chuimsitheach curtha le chéile ag EPALE chun cabhrú leis an bpobal. Áirítear na tionscnaimh seo a leanas uirthi:  

AGALLAIMH EPALE Tá formáid nua á tabhairt isteach againn a mbeidh aghaidh á tabhairt air tríd na poist bhlag: agallaimh chun imscrúdú a dhéanamh ar na deiseanna foghlama digiteacha atá ar fáil le linn na géarchéime Covid-19 agus féachaint ar bhealaí chun bacainní ar rochtain a shárú. Déanfaimid imscrúdú, in éineacht le saineolaithe éagsúla, ar gnéithe sonracha de rochtain ar fhoghlaim dhigiteach, saoránacht ghníomhach, cuimsiú sóisialta, soghluaisteacht agus soláthar foghlama/oiliúna ar mhaithe le spriocanna éagsúla. Roinnfear bealaí gairmiúla suimiúla ar leith leis an bpobal chun dathanna éagsúla na foghlama aosaí a threisiú, go háirithe in aimsir Covid-19. Is é an aidhm atá againn ná speictream leathan saineolais a roinnt agus iarraidh ar shaineolaithe ó chúlraí éagsúla agus arb as tíortha éagsúla dóibh a bheith páirteach ann.   

SCÉALTA POBAIL EPALE Is é seo an t-am chun ceangal, roinnt agus chun spreagadh a thabhairt dá chéile ar EPALE!  Chun tús a chur leis an gcomhoibriú pobail seo, táimid ag oscailt glao ar an bpobal foghlama aosaí ar fad chun a gcuid taithí, fadhbanna agus réiteach maidir le ríomhfhoghlaim, teagasc ar líne agus soghluaisteacht fhíorúil a roinnt. Is deis é seo smaointe a roinnt agus gníomhartha dearfacha a spreagadh, gan a bheith faoi léigear ag an bpaindéim seo ach inspioráid a ghlacadh óna chéile in am dúshlánach. Is é aidhm an ghlao scéalta, eispéiris agus réitigh a bhailiú agus iad a chur ar fáil ar an ardán agus sna meáin shóisialta ionas gur féidir leis an bpobal ar fad leas a bhaint as. Ní gá go ndéanfadh scéalta tagairt d'eispéiris a forbraíodh le linn éigeandáil an Choróinvíris ach b'fhéidir gur chóir dóibh réitigh agus straitéisí a spreagadh chun deiseanna ríomhfhoghlama, teagasc ar líne agus ath-smaoineamh ar sholáthar foghlama do dhaoine fásta a fheabhsú. Táimid ag tnúth le do scéal a chloisteáil!   

TREALAMH ACMHAINNÍ Is foinse mhór é EPALE! Tá an t-ardán an-saibhir ó thaobh ábhair de agus tá an t-am ceart ann anois chun breathnú thart ar an méid ollmhór acmhainní agus deiseanna atá ar fáil. Is deis iontach é an t-iamh-aga seo a úsáid chun tabhairt faoi uasoiliúint agus forbairt phearsanta. Chuige seo cuireann EPALE raidhse acmhainní oiliúna agus dea-chleachtais ar fáil a d'fhéadfadh cabhrú le gairmithe foghlama aosach scileanna nua a fhoghlaim agus a gcuid saineolais a leathnú. Chun cabhrú leat leas a bhaint as, cuir fáilte roimh an tionscnamh úrnua Resource Kit! Is é a bheidh i gceistsraith de Phacáistí d’Acmhainní PDF a dhéanann acmhainní, uirlisí agus dea-chleachtas maidir le deiseanna oideachais aosaigh a sheachadadh trí chianfhoghlaim a phacáistiú agus a chur chun cinn .   

PLÉ AR LÍNE arDé Céadaoin 27 Bealtaine, 2020 ag tosú ó 10 a.m. Beidh CEST, EPALE ag óstáil plé ar líne maidir leis an bhfreagairt oideachasúil ar an ngá atá le soláthar cianfhoghlama. Conas atá soláthraithe oiliúna agus foghlama ag tabhairt aghaidh ar iarmhairtí an chur isteach a rinne Covid-19? Glac páirt sa díospóireacht seo agus roinn do chuid saineolais. Bí páirteach in eolas agus tuairimí a roinnt! An raibh tú nó an bhfuil tú páirteach faoi láthair i dtionscadail spéisiúla a dhéileálann le scileanna digiteacha agus le ríomhfhoghlaim a sholáthar? Roinn do shaineolas agus do dhearcadh le pobal EPALE! 

... agus tá i bhfad níos mó chugainn. 

 

Login (25)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Ag iarraidh teanga eile?

Tá an doiciméad seo ar fáil i dteangacha eile freisin. Roghnaigh ceann anseo thíos.
Switch Language

An maith leat alt a scríobh?

Ná bíodh aon leisce ort é sin a dhéanamh!

Cliceáil ar an nasc thíos agus cur tús le halt nua a phostáil!