Cad í an tSeirbhís Lárnach Tacaíochta agus cad a dhéanann siad?

Cuibhreannas de dhá eagraíocht, Tremend agus Lai-momo, is ea an tSeirbhís Lárnach Tacaíochta agus oibríonn siad le chéile chun EPALE a fhorbairt agus a bhainistiú. Oibríonn an tSeirbhís Lárnach Tacaíochta i gcomhar le Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta EPALE, le saineolaithe agus le geallsealbhóirí san fhoghlaim aosach chun inneachar reatha ábhartha a chur ar fáil don ardán. Ina theannta sin, is é an tSeirbhís Lárnach Tacaíochta a bhainistíonn deasc chabhrach EPALE, a sheolann nuachtlitir mhíosúil, a bhainistíonn na cumarsáidí meán sóisialta, a uaslódálann inneachar, a thionscnaíonn díospóireachtaí agus a dhéanann bainistiú orthu agus a reáchtálann imeachtaí téamacha.

 

Login (1)
Topic
Weight
0