Skip to main content
Cad é sainmhíniú EPALE ar an bhfoghlaim aosach?

Glacann EPALE le sainmhíniú Chomhairle an Aontais Eorpaigh ar an bhfoghlaim aosach mar atá leagtha síos i Rún 2011 ón gComhairle ar athnuachan an Chláir Oibre Eorpaigh maidir leis an bhFoghlaim Aosach: ‘clúdaíonn an téarma foghlaim aosach raon iomlán na ngníomhaíochtaí foirmiúla, neamhfhoirmiúla agus seachfhoirmiúla foghlama — idir ghinearálta agus ghairmiúla — a dhéanann aosaigh tar éis an t-oideachas agus an oiliúint tosaigh a fhágáil.’

Login (0)
Weight
0