Blog
Blog

10 gcúis nach foláir daoibh dul isteach in EPALE

Tá an t-eagrán is déanaí d’EPALE ar fáil, agus féadann sibh dul isteach anois sa suíomh lárnach le haghaidh foghlaim aosach ar fud na hEorpa. Seo iad na 10 ngné nua ar shuíomh EPALE, agus an fáth ar cheart daoibh a bheith linn:

1.       Leis an ngné nua féilire, beidh fáil agaibh ar chúrsaí oiliúna, seimineáir ghréasáin, seimineáir agus ar dheiseanna eile atá ar fáil ar fud na hEorpa.

2.       Cuardaigh cúrsaí ar mian libh a bheith páirteach iontu, cibé de réir téama, teanga nó costas freastail.

3.       Foghlaim nithe tábhachtacha mar gheall ar imeachtaí sula gcinneann sibh cibé an mbeidh sibh i láthair nó nach mbeidh. Beidh na haidhmeanna agus na cuspóirí, méid an imeachta agus an téama ar fáil daoibh roimh ré.

4.       Bí suas chun dáta leis an bpobal foghlama aosaí ar Twitter @EPALE_EU agus léigh an t-inneachar ar líne is déanaí ar na meáin shóisialta, cibé alt nó imeacht atá beartaithe.

5.       Ón seomra nuachta againn, gheobhaidh sibh an scéala is déanaí ar fhorbairtí beartais, tionscnaimh nua, maoiniú, nuacht agus an uile rud a bhaineann leis an aosoideachas.

6.       Beimid ag postáil ar an mblag againn gach Céadaoin, agus díreoidh na topaicí ar threochtaí tábhachtacha san earnáil foghlama aosaí.

7.       Aon cheist agat? Tá Ceisteanna Coitianta idirghníomhacha againn a thaispeánann do cheisteanna agus ár bhfreagraí. Beidh cnaipí vótála ann, leis, le gur féidir libh a rá linn cé acu an bhfuair sibh nó nach bhfuair sibh an t-eolas a bhí uaibh.

8.       D’fhreagair 2000, nach mór, díobh ár suirbhé faoin méid a theastaíonn uaibh a fheiceáil ar shuíomh EPALE. Bígí réidh do na torthaí – beidh siad ar fáil go luath!

9.       Bí i dteagmháil linn agus bí suas chun dáta díreach trí chlárú dár nuachtlitir le do r-phost anseo: http://ec.europa.eu/epale/ga#subscribe

10.     Lenár suíomh nua, beidh sé furasta daoibh cuardach a bhaineann le hoideachas a dhéanamh. Tá leathanaigh bhreise agus inneachar nua ar shuíomh EPALE anois, agus tá cuma úrnua ar an suíomh.

Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Ag iarraidh teanga eile?

Tá an doiciméad seo ar fáil i dteangacha eile freisin. Roghnaigh ceann anseo thíos.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!