chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Développement professionnel du personnel

Actualités

| 3 Juillet 2020
| par Kadi Kass

Gustav Adolfi Koolituskeskus pakub tööd koolitusjuht-õppekoordinaatorile.

Nõuded kandidaadile:

Töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 1 aasta

Haridustase: rakenduskõrgharidus

Keeleoskus: eesti keel kõnes ja kirjas C1 - väga hea

Arvutioskus: kesktase

Muud nõuded: eeldame kandidaadilt head suhtlemisoskust, täpsust, koostöövalmidust, vastutustundlikkust ning lojaalsust.
Kasuks tuleb inglise keele oskus

Omalt poolt pakume: huvitavat ja mitmekesist tööd, avatust uutele ideedele, avatud ja paindlikku töökeskkonda.

 

Ressources

| 2 Juillet 2020
| par Beata Ciężka

Raport zawiera podsumowanie wyników badania ewaluacyjnego pod nazwą „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i rynek usług rozwojowych oraz ocena Podmiotowych Systemów Finansowania – etap II”. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie 3.09.2019 – 10.02.2020 przez firmę Danae Sp. z o.o.

Ressources

| 2 Juillet 2020
| par Katre Savi

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta lõpus.

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse (TLM) valdkonna uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus.

Ressources

| 2 Juillet 2020
| par Katre Savi

Tervishoiu valdkonna oskuste ja tööjõuvajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Prognoosi keskmes on tervishoiu valdkonna terviklik vaade, tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide tervishoiuteenuste osutamisega ja terviseedendusega vahetult seotud ametirühmade lõikes, kelle ettevalmistamises on haridussüsteemil oluline roll. Vaatluse all on nii arstide-õdede tasand aga ka teised arvukad ametialad nagu psühholoogid, radioloogiatehnikud, füsioterapeudid jt. 

Ressources

| 2 Juillet 2020
| par Katre Savi

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse (PMTT) uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – taime- ja loomakasvatus, kalapüük ja vesiviljelus, veterinaaria ning toiduainete  ja joogitootmine.

Ressources

| 2 Juillet 2020
| par Katre Savi

Energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Energeetika ja kaevandamine (EK) on kiiresti arenev, kõrge lisandväärtusega, innovaatiline ning riigi ja majanduse toimimiseks väga oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond. Valdkonnas kasvab vajadus inseneride ja tehnikute järele, samas lihttöötajate arv väheneb. 

Ressources

| 1 Juillet 2020
| par Kadi Kass

Töökohapõhine väljaõpe on süstemaatiline eriala väljaõpe ettevõttes või asutuses või iseseisva spetsialisti käe all, mille eesmärk on omandada kogemusi ja teadmisi ning mis peab vastama kindlaks määratud standarditele või õigusaktidele. Lisaks sellele on nimetatud praktika eesmärk rakendada koolis omandatud teadmisi ning oskusi reaalses töökeskkonnas.

Ressources

| 1 Juillet 2020
| par Katre Savi

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse (KKPE) valdkond on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond, kus riik panustab oluliselt ka teadus- ja arendustegevusse.

KKPE valdkonna ettevõtted moodustavad umbes 1% kõigist Eesti ettevõtetest ja 8% töötleva tööstuse ettevõtetest.

Ressources

| 1 Juillet 2020
| par Katre Savi

Ehituse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringus käsitleti valdkonna tegevusaladena hoonete ja rajatiste ehitust, eriehitustöid ning arhitekti- ja inseneritegevusi.

Actualités

| 30 Juin 2020
| par Marianne Selli
4 ELEMENTS est un projet Erasmus+ KA204 destiné à mettre en valeur l’importance de la culture et du patrimoine au niveau de l’Union européenne. Il vise à former les éducateurs travaillant avec les apprenants adultes afin de leur permettre d’acquérir les aptitudes et compétences, notamment linguistiques et numériques, requises sur le marché du travail européen. 

Ressources

| 29 Juin 2020
| par Thierry Ardouin

Ce cours traite des enjeux et défis de la conciliation emploi-famille. Sont abordées les données sur les horaires et la durée du travail, l'évolution de la natalité et des familles, les conséquences et les enjeux lorsque les difficultés ne sont pas prises en compte.

Ressources

| 29 Juin 2020
| par Thierry Ardouin

Le Centre de Ressources Illettrisme du Gard (Ceregard) met en ligne sur sa chaîne YouTube une vidéo en deux parties sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation d'illettrisme pour entreprendre les démarches nécessaires en cette période de confinement.

Actualités

| 29 Juin 2020
| par Thierry Ardouin
Uniformation en partenariat avec l’Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) poursuit son engagement dans la lutte contre l’exclusion en matière de pratiques numériques et enrichit son offre de services "Les Essentiels numériques".

Ressources

| 29 Juin 2020
| par Thierry Ardouin

Uniformation en partenariat avec l’Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) poursuit son engagement dans la lutte contre l’exclusion en matière de pratiques numériques et enrichit son offre de services "Les Essentiels numériques".

Blog

| 29 Juin 2020
| par Thierry Ardouin
Il nous semble en effet que la question de l’inclusion numérique, avec les pratiques, les outils et techniques mobilisés mettent au jour les intentionnalités pédagogiques et sociales sous jacentes. Cela nous fait penser au cadre d’analyse du droit à l’éducation développé par Liechti et Meyer-Bisch, (2003, Liechti, 2007) avec l’approche des « 4A » : Acceptabilité,  Adaptabilité, dotation Adéquate et  Accessibilité.  Ces « 4A » permettent d’interroger le rapport plus ou moins conscient entre les objectifs et les moyens (Ardouin, 2019).

Ressources

| 29 Juin 2020
| par Katre Savi

Sotsiaaltöö tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA sotsiaaltöö valdkond keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu valdkondades.

Eestis toimuvad demograafilised muutused: sündimus on vähenenud, eluiga aga pikeneb. Sotsiaalsektoris on ette näha eakatele suunatud teenuste vajaduse kasvu, samas kui tööealise elanikkonna osa kahaneb.

Ressources

| 29 Juin 2020
| par Katre Savi

Metsanduse ja puidutööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna uuringus prognoositi tööjõu- ja oskuste vajadust metsamajanduse ja metsavarumise, mööbli tootmise, paberi ja pabertoodete tootmise ning puidutöötlemise ja puittoodete tootmise valdkondades.

Ressources

| 29 Juin 2020
| par Katre Savi

Metalli- ja masinatööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal. 

Eestis tegutseb üle 2000 metalli- ja masinatööstuse ettevõtte. Valdkonna suurimaks haruks on metallitööstus, mis on tootmismahult toiduainetööstuse ja puidutööstuse järel üks suuremaid tööstusharusid. Masinaehitus on samas üks Eesti olulisematest majanduse kasvuvaldkondadest ning enamuse sektori müügist moodustab eksport. Eesti siseturg on tähtsam masinate ja seadmete remondis ja paigalduses ning metalltoodete tootmises.

Blog

| 29 Juin 2020
| par EPALE Deutschland

Die Ermordung von George Floyd, die weltweit zu Protesten gegen Rassismus geführt hat, setzte im Vereinigten Königreich eine kritische Untersuchung von bzw. Diskussion über strukturellen und anderweitigen Rassismus in Gang. Unsere ESOL-Schüler*innen (ESOL = Englisch als Fremdsprache), die Schwarze sind und einer ethnischen Minderheit im Vereinigten Königreich angehören, sind sehr wahrscheinlich Alltagsrassismus ausgesetzt. Warum geht es dann bei den Themen und Unterrichtsmaterialien für ESOL-Schüler*innen so selten um die Herausforderungen, denen sie sich im Alltag möglicherweise stellen müssen? Wie würde ein anti-rassistischer ESOL-Lehrplan aussehen und wie könnten die Lehrkräfte dessen Entwicklung vorantreiben?

Ressources

| 29 Juin 2020
| par Katre Savi

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a. alguses.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste kasutamine kõigis majanduse valdkondades on üks olulisemaid Eesti majanduse arenguvõimalusi. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele.

Ressources

| 29 Juin 2020
| par Katre Savi

Arvestusala tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a alguses ning keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele raamatupidamise ning sisese ja välise audiitortegevuse valdkondades.

Nutikate masinate ja infosüsteemide kasutuselevõtuga koos väheneb vajadus lihtsama ja rutiinsema raamatupidamisliku töö järgi. Samal ajal oodatakse valdkonda magistritasemel haridusega töötajaid, kes suudavad tänaste majandusandmete pealt tuleviku prognoosida, et sellega olla järjest enam tõsiselt võetavaks toeks majandusotsuste langetamisel.

Ressources

| 29 Juin 2020
| par JESUS CANCA LARA
Un grupo de investigadores de las Universidades de Granada y Málaga, coordinado por el profesor e investigador de la UGR en la ciudad de Ceuta, Fernando Trujillo, analizan el “Panorama de la educación en España tras la pandemia del COVID-19".

Ressources

| 29 Juin 2020
| par Katarzyna Liwak...

Instytucje kultury coraz częściej realizują różne przedsięwzięcia metodą projektową. Niezależnie od źródła finansowania o powodzeniu projektów niemal zawsze decyduje utrzymanie określonych standardów. „Kreatywnie i skutecznie. Zarządzanie projektami w kulturze” to praktyczny przewodnik dla pracowników sektora kultury, który upowszechniania wiedzę i dobre praktyki w zakresie realizacji projektów.

Actualités

| 29 Juin 2020
| par Hélène Paumier

Les communautés de pratique sont, sur EPALE, des groupes accessibles par chaque utilisateur pour échanger avec d'autres professionnels sur une préoccupation commune. Alors comment les rejoindre et y contribuer ? Suivez le guide ! 

Ressources

| 28 Juin 2020
| par Stanisław Augustyn

Informacja oraz materiały upowszechniające ze szkolenia „Job shadowing” 12 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, które odbyły się w UTB Nord,  Overtornea w Szwecji w ramach projektu Erasmus+ "Lepszy start – europejskie praktyki zawodowe”.

Pages

S'abonner à RSS - Développement professionnel du personnel