chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Développement professionnel du personnel

Resource Kit #2

Blog

| 27 Mai 2020
| par Maria Parmakli

Η δεύτερη έκδοση της Συλλογής Πόρων 2 (kit #2) της EPALE διερευνά τους πόρους που διατίθενται στην πλατφόρμα EPALE σε επαγγελματίες που επιζητούν να μάθουν νέες δεξιότητες και να αναπτύξουν την εμπειρία τους. Βρείτε τι σας ταιριάζει καλύτερα και αρχίστε να ξανασκέφτεστε το επαγγελματικό σας μέλλον και να προβλέπετε τις επερχόμενες προκλήσεις.

Resource Kit #2

Blog

| 27 Mai 2020
| par Malgorzata Dybala

Drugi z serii zestawów materiałów bada zasoby dostępne na platformie EPALE dla profesjonalistów, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności i pogłębić swoją wiedzę. znajdź to, co najbardziej Ci odpowiada i zacznij na nowo myśleć o swojej przyszłości zawodowej i nadchodzących wyzwaniach.

Actualités

| 27 Mai 2020
| par Marica Ognjenovic

Kao dio programa "Škole za 21. vijek" Britanski Savjet organizuje seriju vebinara koji će pomoći roditeljima da bolje razumiju vještine kojima djeca ovladavaju u našem programu, a nastavnicima/ama pružiti nove ideje o tome kako da ove vještine uspješno podstiču kod učenika/ca tokom rada od kuće. Tokom sedam sesija, koliko će održati u maju i junu, govoriće se o raznim temama - od toga zašto je važno da djeca kritički razmišljaju ili kodiraju, do toga kako sprovoditi proces ocjenjivanja učenika/ca prilikom učenja na daljinu. Tu je i nezaobilazna tema bezbjednosti djece na internetu.

Ressources

| 26 Mai 2020
| par Kadi Kass

Magistritöö eesmärgiks oli selgitada, kuidas kirjeldavad kogemusõppe koolitust nii
osalejad kui ka koolitajad ning milliseid oskusi vajavad koolitajad kogemusõppe koolituse
läbiviimiseks. Töö esimeses ja teises peatükis anti teoreetiline ülevaade kogemusõppest ja
selle erinevatest aspektidest, õpetajast kui täiskasvanud õppijast ning koolitaja olulisematest
oskustest, mis on tarvilikud kogemusõppe rakendamiseks. Kolmas peatükk kirjeldas
magistritöö empiirilist osa: kõnealune töö viidi läbi kvalitatiivse juhtumiuuringuna, mille

Resource Kit #2

Blog

| 26 Mai 2020
| par NSS SPAIN

La segunda edición del kit de recursos de EPALE recopila todos los recursos disponibles en la plataforma para profesionales que buscan aprender nuevas habilidades y ampliar sus conocimientos. Descubra lo que más le conviene y empiece a repensar su futuro profesional anticipándose a los próximos desafíos!

Ressources

| 26 Mai 2020
| par Kadi Kass

Lähtuvalt tervishoiuvaldkonnas püsivast inimressursi puudusest, tervishoiutöötajate koolitusvajadusest ning täienduskoolituste olulisest rollist tervishoiusüsteemi heal tasemel hoidmisel tekib küsimus, milline on tervishoiutöötajate õpimotivatsioon ja õpistrateegiad ning kas nende juures on midagi iseloomulikku. Sellest tulenevalt oli käesoleva töö eesmärk välja selgitada, milline on tervishoiutöötajate motivatsioon täienduskoolitustel õppida ja milliseid õpistrateegiaid tervishoiutöötajad täienduskoolitustel õppides kasutavad.

Ressources

| 26 Mai 2020
| par Kadi Kass

Õpipoisiõppe ehk töökohapõhise õppe rakendamine on Eestis riiklik prioriteet, seda just nõrgema konkurentsivõimega inimeste õppesse tagasitoomiseks (Eesti elukestva õppe strateegia, 2014). Eestis puudub seni ühtne õpipoisiõppe korraldusmudel, ligipääs õpipoisiõppele on vaba ning korraga tulevad õppima väga erinevate teadmiste ja ettevalmistustega õppijaid (Puolokainen et al., 2016). Õpipoisiõpe sobib väga erinevas vanuses õppijatele. Selline õpe võimaldab omandada esimese eriala, täiendada olemasolevaid oskusi ja teadmisi või tõsta erialast kvalifikatsiooni.

Actualités

| 24 Mai 2020
| par Maja Antic

Summit ima cilj da da doprinos u riješavanju društvenih izazova sa kojima se planeta suočava fokusirajući se na neke od 17 ciljeva održivog razvoja koje su Ujedinjene Nacije definisale 2015. Vizija događaja je raspravljati o tome kako nove tehnologije mogu podržati pristojan rad i ekonomski rast stvaranjem novih partnerstava za postizanje tih ciljeva. Teme koje će biti obuhvaćene tokom 2 sedmice trajanja događaja su zdravlje, poljoprivreda, proizvodnja i održivi gradovi (Health, Agri-food, Manufacturing and Sustainable Cities).

Actualités

| 24 Mai 2020
| par Maja Antic

UNESCO Bejrut i Međuagencijska mreža za obrazovanje u izvanrednim situacijama (INEE) organizirali su 18.svibnja 2020. webinar o inkluzivnom obrazovanju tijekom pandemije COVID-19, sa posebnim naglaskom na djecu i mlade s teškoćama u razvoju i njihov pristup kvalitetnom obrazovanju.

Iako se webinar najviše odnosio na pitanje djece i mladih s teškoćama u razvoju iz arapskih zemalja, sve rečeno se može primijeniti i u našoj zemlji kao i u svugdje u svijetu jer djeca su svugdje ista.

Blog

| 24 Mai 2020
| par Fabien BELTRAME
Pour répondre à la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, cet article explique comment mettre en œuvre l’accompagnement à la découverte d'un profil RIASEC en modalité « à distance » (EPCRdist). Les liens vers les supports et logiciels spécifiques crées pour cette modalité sont donnés à la fin de l'article.
Mardi 26 Mai 2020, Poland

Szkolenia zagraniczne dla trenerów i wolontariuszy jako inwestycja w kadry i rozwój organizacji

Zapraszamy na spotkanie online z kadrą Fundacji Ad Meritum pt.: "Szkolenia zagraniczne dla trenerów i wolontariuszy jako inwestycja w kadry i rozwój organizacji"

Wtorek, 26 maja 2020r., godz. 11:00 - 12:00.

Opowiemy o efektach szkoleń i o tym, jak można uzyskać finansowanie szkoleń zagranicznych dla pracowników NGO.

Blog

| 20 Mai 2020
| par Kaire Viil

Mindfulness-olek pole pelgalt moeväljend. Hea uudis on see, et koolitaja saab ärksameelsust ka töö ajal harjutada. Edukad keskenduvad korraga ainult ühele tegevusele ning võtavad aega iga kogemuse refleksiooniks. Loe, kuidas mindfulness-mõtteviisi iga hetk harjutada.

Erasmus+ Mobilität Reise nach Kreta, Rundflug

Blog

| 20 Mai 2020
| par Karina SYDEKUM

Interkulturelle Kompetenzen stärken, Auslandserfahrung sammeln und den Europäischen Gedanken festigen. Diese Ziele verfolgte die GSI –Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH mit einer Mobilät in Griechenland, während der praktischen Train-the-Trainer-Fortbildung ihrer Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr, in wie weit diese Ziele erreicht werden konnten.

Actualités

| 20 Mai 2020
| par EPALE NSS Sverige

Universitets- och högskolerådet, UHR är det svenska programkontoret för internationella samarbets- och utbytesprogram som riktar sig till hela utbildningssektorn. Trots pågående pandemi ökar intresset från svenska utbildningsaktörer att söka finansiering för internationella samarbeten och utbyten. För Erasmus+ strategiska partnerskap för erfarenhetsutbyten och innovation har det i år kommit in 59 procent fler ansökningar jämfört med förra året. Inom skolsektorn liksom organisationer som arbetar med vuxnas lärande har intresset nästan dubblerats.

Jeudi 14 Mai 2020, Malta

The shift towards remote learning in primary education in the COVID-19 era. New pastures in teacher training programmes.

During this webinar participants will discuss the rapid transition towards remote learning in primary education during the COVID 19 era. Participants will also have the opportunity to discuss the role of remote learning in future scenarios and analyse the effect of the current situation in future teacher training programmes. Common trends in remote learning observed since the closure of primary schools will also be discussed. Register: https://bit.ly/2z7rZZT

Mercredi 13 Mai 2020, Malta

Using Time Wisely During the COVID-19 crisis : Personal Development Planning and Online Learning Opportunities

During this webinar we will look at the importance of using available time wisely to focus on your personal development. Participants will learn the basics of personal development planning, the importance of self assessment ,how they can obtain feedback to support their plan, and the importance of creating an action plan. Participants will also be shown examples of various online opportunities to support their personal development. Register: https://bit.ly/2z7rZZT(link is external)

 

Mercredi 10 Juin 2020, Estonia

VEEBISEMINAR - VAJADUSEST TEOSTUSENI

Sihtgrupp: koolitajad ja õpetavad inimesed, kes vajavad teadmisi veebiseminari läbiviimiseks. 

Õppe eesmärgiks on täiskasvanute koolitaja valmisolek planeerida ja läbi viia veebiseminare. 

Oodatav tulemus:

  • osalejad on saanud ülevaate veebiseminari korraldamise eripäradest võrreldes õppetööga koolitusruumis;
  • osalejad teavad veebiseminari tehnoloogiaid ja nende võimalusi seminaride ja õppe läbiviimiseks;
  • osalejad teavad veebiseminari planeerimise ja läbiviimise põhimõtteid.

 
Teemad:  

Actualités

| 18 Mai 2020
| par Marianne Selli

 DIMPA est un projet qui vise à créer la première formation européenne sur les pratiques et outils des 6 technologies principales impliquées dans la publication et la diffusion de contenus améliorés : EPUB3, réalité augmentée, réalité virtuelle, vidéo 360°, vidéo interactive et matériel imprimé augmenté.

Pages

S'abonner à RSS - Développement professionnel du personnel