chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Can I promote EPALE to my colleagues/other stakeholders?

Yes. EPALE is an open membership platform, enabling you to connect with other adult learning professionals, practitioners and volunteers across Europe.

Our aim is to build an online community around a wide range of useful educational resources, news, events and networking tools, with high-quality content identified by experts in the field and translated into key languages.

Kansallinen tukipalvelu ja sen toiminta

Erasmus+-ohjelmaan osallistuvien maiden viranomaisten määräämät kansalliset tukipalvelut (National Support Services, NSS) auttavat tuottamaan sisältöä EPALE-sivustolle ja monipuolistamaan palvelua. Ne huolehtivat tiiviissä yhteistyössä keskustukipalvelun (CSS) kanssa siitä, että sivustolla julkaistava sisältö on korkealaatuista ja herättää keskustelua. Kansallisten tukipalvelujen keskeisenä tehtävänä on myös tehdä EPALE-palvelua tunnetuksi oman maansa aikuiskoulutusyhteisölle ja kannustaa yhteisön jäseniä liittymään siihen.

Keskustukipalvelu ja sen toiminta

Keskustukipalvelu (Central Support service, CSS) muodostuu kahdesta organisaatiosta, Ecorys UK:sta ja Intrasoft Ltd:stä, jotka kehittävät ja hallinnoivat EPALEa yhdessä. CSS huolehtii yhteistyössä EPALEn kansallisten tukipalvelujen sekä aikuiskoulutuksen alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa siitä, että sivustolle toimitettava sisältö on ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista. CSS myös johtaa tukipalveluja, toimittaa tulevaisuudessa säännöllistä uutiskirjettä ja hallinnoi viestintää sosiaalisessa mediassa.

 

 

Tietoa EPALEsta

EPALE on uusi monikielinen aikuiskoulutuksen ammattilaisten yhteisö. Sen tavoitteena on parantaa aikuiskoulutuksen laatua ja tarjontaa Euroopassa, perustaa vahva yleiseurooppalainen aikuiskoulutussektori ja antaa aikuiskoulutuksen ammattilaisille ja siitä tietoa välittäville rhymille mahdollisuus tarjota palvelujaan kaikille aikuisille.

Jos toimit aikuiskoulutuksen parissa työnantajana tai kouluttajana, vapaaehtoisena, päätöksentekijänä tai tutkijana, EPALE on juuri sinua varten!

EPALE är en flerspråkig webbplats – Om jag skickar in innehåll till webbplatsen, måste jag då själv översätta det till engelska (eller de andra fem språken)?

Du kan skicka information på ditt eget språk. Beroende på typen av innehåll (nyhet, artikel, blogg, rapport osv.) kan det komma att översättas med hjälp av maskinöversättning eller av en professionell översättare om det anses vara av intresse för EPALE-gemenskapen i allmänhet.

EPALE je večjezično spletno mesto – če oddam vsebino na spletnem mestu, ali jo moram sam/a prevesti v angleščino (ali v drugih pet jezikov)?

Informacije lahko oddate v svojem jeziku, odvisno od vrste vsebine (npr. novica, članek, spletni dnevnik, poročilo itd.) pa se lahko prevede s strojnim prevajalnikom ali profesionalnim prevajalcem, če se smatra, da je vsebina zanimiva za širšo skupnost EPALE.

EPALE je viacjazyčná webová lokalita – ak zverejňujem obsah na lokalite, musím zabezpečiť preklad do angličtiny (alebo ďalších piatich jazykov)?

Informácie môžete predložiť vo svojom jazyku. V závislosti od typu obsahu (napr. novinka, článok, blog, správa atď.) sa text môže preložiť pomocou strojového prekladu alebo profesionálnym prekladateľom, pokiaľ pôjde o text, ktorý by mohol zaujímať širšiu komunitu platformy EPALE.

Kan jag bidra till EPALE-webbplatsen?

Om du vill bidra med relevant material till något av EPALE:s fem teman, t.ex. intressanta nyheter, artiklar, rapporter, evenemang och resurser, kan du skicka ett e-postmeddelande med information till helpdesk@epale-support.eu.

När du har registrerat dig på EPALE kan du också kommentera direkt på bloggar, delta i forum, skapa nya forum och ta initiativ till nya diskussioner.

Ali lahko prispevam k spletnemu mestu EPALE?

Če želite prispevati gradivo, ki je relevantno za katero koli od petih tem EPALE, vključno z zanimivimi novicami, članki, poročili, dogodki in viri, nam pošljite e-pošto z informacijami na helpdesk@epale-support.eu.

Če se registrirate kot uporabnik EPALE, boste lahko tudi neposredno komentirali objave v spletnih dnevnikih, sodelovali v forumih, ustvarjali nove forume in dajali pobude za nove razprave.

Môžem prispievať na webovú lokalitu EPALE?

Ak chcete prispieť vhodným materiálom k niektorej z piatich tém platformy EPALE, napríklad zaujímavými novinkami, článkami, správami, podujatiami alebo zdrojmi, pošlite e-mail s informáciami na adresu helpdesk@epale-support.eu.

Keď sa zaregistrujete ako používateľ platformy EPALE, budete môcť priamo komentovať blogy, prispievať na fóra, vytvárať nové fóra a iniciovať nové diskusie.

Kan jag göra reklam för/offentliggöra mina kurser/workshops/utbildningar?

EPALE ger dig möjlighet att publicera dina konferenser, kurser och seminarier i online-kalendern, och att bygga upp din organisations profil i hela EU. Evenemangen i kalendern kommer också att offentliggöras via EPALE:s sociala mediakonton på Twitter, Facebook och LinkedIn.

Du kan skicka informationen i ett e-postmeddelande till adressen helpdesk@epale-support.eu. Alla evenemang genomgår en kvalitetskontroll innan de läggs till i EPALE-kalendern. Mer information om ditt evenemang kan komma att efterfrågas.

Ali lahko objavim svoje tečaje/delavnice/usposabljanja?

EPALE zagotavlja priložnosti, da objavite svoje konference, tečaje in seminarje v spletnem koledarju in ustvarite profil svoje organizacije po vsej EU. Dogodki, vključeni v koledar, bodo razširjeni tudi na družabnih medijih EPALE, torej na Twitterju, Facebooku in LinkedInu.

Informacije nam lahko pošljete po e-pošti na naslov helpdesk@epale-support.eu. Pred objavo v EPALE vse dogodke preverimo po postopku za zagotavljanju kakovosti. Na zahtevo vam bomo zagotovili več informacij o dogodkih.

Môžem inzerovať/propagovať moje kurzy/workshopy/školenia?

Platforma EPALE ponúka možnosť zverejniť vami organizované konferencie, kurzy a semináre v internetovom kalendári a rozvíjať profil vašej organizácie v rámci celej EÚ. Podujatia zahrnuté do kalendára budú propagované prostredníctvom účtov iniciatívy EPALE v sociálnych médiách, napríklad v službe Twitter, Facebook a LinkedIn.

Informovať nás môžete zaslaním e-mailu na adresu helpdesk@epale-support.eu. Všetky podujatia budú pred zverejnením v kalendári EPALE podrobené kontrole kvality. Môžeme si vyžiadať ďalšie informácie o vašej akcii.

Kan jag använda EPALE-webbplatsen för att sprida mina projektresultat?

Webbplatsen innehåller ett resursbibliotek. EPALE:s medlemmar ombeds att utbyta nyheter, åsikter, idéer och resurser (inklusive projektresultat) med andra personer i hela Europa.

Om du vill bli medlem i EPALE ska du registrera dig på webbplatsen. Mer information om hur du registrerar dig hittar du här.

Ali lahko uporabim spletno mesto EPALE za širjenje rezultatov svojega projekta?

Spletno mesto nudi zbirališče virov. Člani EPALE so vabljeni, da izmenjujejo novice, stališča, ideje in vire (vključno z rezultati projektov) z drugimi po vsej Evropi.

Član EPALE postanete tako, da se registrirate na spletnem mestu EPALE. Za nadaljnje informacije o tem, kako se registrirate, obiščite povezavo.

Môžem použiť webovú lokalitu EPALE na šírenie výsledkov môjho projektu?

Lokalita ponúka úložisko zdrojov. Uvítame, ak si členovia platformy EPALE budú vymieňať novinky, názory a zdroje (vrátane výsledkov projektov) s ostatnými členmi z celej Európy.

Ak sa chcete stať členom platformy EPALE, musíte sa zaregistrovať na webovej lokalite. Ďalšie informácie o registrácii nájdete na adrese prepojenie.

Vilka huvudresultat gav enkäten?

Mer än hälften av dem som svarade (53 %) sa sig inte instämma i, eller inte alls instämma i, uttalandet att "det är enkelt att hitta information om vuxnas lärande". Detta innebär att minst hälften av dem som svarade anser att det kunde vara enklare att hitta information om vuxnas lärande.

De huvudsakliga källorna till information om vuxenutbildning var Europeiska kommissionen och internationella organisationer. För dem som använder sig av flera olika källor var de mest populära kombinationerna följande:

Katere so bile ključne ugotovitve ankete?

Več kot polovica (53 %) anketiranih se ni strinjala ali se močno ni strinjala s trditvijo „Informacije o učenju odraslih je lahko najti.“ To pomeni, da vsaj polovica anketirancev meni, da bi lahko bilo iskanje informacij o učenju odraslih lažje.

Glavna vira pridobivanja informacij o izobraževanju odraslih sta bila Evropska komisija in mednarodne organizacije. Pri tistih, ki so uporabljali več virov, sta bili najpogostejši kombinaciji:

Aké boli hlavné závery prieskumu?

Viac ako polovica respondentov (53 %) nesúhlasila alebo rozhodne nesúhlasila s tvrdením, že „je ľahké nájsť informácie o vzdelávaní dospelých“. To znamená, že prinajmenšom polovica respondentov sa domnieva, že informácie o vzdelávaní dospelých by sa mohli dať vyhľadať jednoduchšie.

Hlavnými zdrojmi na získavanie informácií o vzdelávaní dospelých sú Európska komisia a medzinárodné organizácie. Najčastejšie kombinácie u respondentov, ktorí využívajú viaceré zdroje, sú:

Vem svarade på enkäten?

Enkäten besvarades av 1 914 personer från 37 länder. Italien har det högsta antalet deltagare, följt av Storbritannien och Frankrike. Många svar kom även från Belgien. Vissa länder var mycket välrepresenterade i förhållande till sin storlek.

42 % av dem som svarade var personer som arbetar med vuxenutbildning. För dem som valde mer än en typ av organisation, var de vanligaste kombinationerna följande:

Kdo je sodeloval v anketi?

V anketi je bilo zbranih 1 914 odgovorov iz 37 držav. Največ udeležencev je bilo iz Italije, nato pa iz Združenega kraljestva in Francije. Številni odgovori so bili tudi iz Belgije. Glede na svojo velikost je bilo dobro zastopanih veliko držav.

42 % udeležencev je bilo strokovnjakov za izobraževanje odraslih. Pri tistih, ki so izbrali več kot eno organizacijo, sta bili najpogostejši kombinaciji:

Pages

S'abonner à EPALE RSS