chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Conas a aimsím imeacht ar leith?

Chun imeacht ar leith a aimsiú, is féidir ardchuardach a dhéanamh agus teanga agus suíomh agus iad sin amháin a chur sna paraiméadair chuardaigh. Nó d'fhéadfadh sé a bheith úsáideach an tslí ina dtaispeántar imeachtaí a athrú. Is féidir imeachtaí a thaispeáint ar chúig shlí dhifriúla:

 1. Taispeáint bhliantúil

 2. Taispeáint mhíosúil

 3. Taispeáint sheachtainiúil

 4. Taispeáint laethúil

An féidir liom imeacht a phostáil san fhéilire?

Más eol duit imeacht (comhdháil, imeacht, seisiún oiliúna, cúrsa, MOOC, etc.) a bheidh ag tarlú nó má tá ceann á eagrú agat féin do ghairmithe foghlama aosaí, is féidir leat an fhaisnéis a chur chugainn i ríomhphost chuig helpdesk@epale-support.eu. Ní mór go gcomhlíonfadh d'imeacht na critéir seo a leanas:

 • An mbaineann an t-imeacht le foghlaim aosach (gairmoideachas agus oiliúint leanúnach san áireamh)?

Conas a chuirfidh mé eolas ar imeachtaí foghlama aosaí?

Seiceáil ár bhféilire anseo [link]. Gheofar san fhéilire uainn faisnéis ar imeachtaí foghlama aosaí Eorpacha agus náisiúnta. Áireofar air sin comhdhálacha, seimineáir, ceardlanna, seimineáir theagmhála, imeachtaí ginearálta, cúrsaí oiliúna, MOOCanna agus tuilleadh nach é. Agus is féidir imeachtaí a chuardach de réir teanga nó áite. Cad a dúirt úsáideoirí féideartha EPALE mar gheall ar an ilteangachas?

Sheol EPALE suirbhé ar úsáideoirí in Aibreán-Bealtaine 2014 chun tuairimí geallsealbhóirí san earnáil foghlama aosaí san Eoraip ar ghnéithe beartaithe EPALE a fháil. Fuarthas 1,914 freagra ó 37 tír sa suirbhé, a léirigh go raibh formhór na bhfreagróirí ar a gcompord le Béarla. Mar sin féin, is suíomh ilteangach é EPALE agus beidh príomhleathanaigh an ardáin ar fáil i 24 teanga, agus roinnt den phríomhfhaisnéis ar fáil i sé cinn de phríomhtheangacha an AE (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Polainnis, Spáinnis). 

Cad iad na teangacha ina mbeidh EPALE ar fáil?

Áis ilteangach is ea EPALE; beidh príomhinneachar áirithe ar fáil in 24 teanga, agus gnéithe áirithe i sé cinn de phríomhtheangacha (Béarla, Fraincis, Spáinnis, Iodáilis, Gearmáinis agus Polainnis). Cuir san áireamh go bhfuil suíomh EPALE á fhorbairt i láthair na huaire agus go gcuirfear na haistriúcháin ar fáil de réir a chéile.

Is déantóir beartais mé i réimse na foghlama aosaí – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Is féidir leat úsáid a bhaint as ionad acmhainní EPALE (a bheidh ar fáil go gairid) chun fáil amach faoi dhea-chleachtas, ábhar modheolaíochta, torthaí taighde etc. a d'fhéadfadh a bheith ina n-ábhar spéise maidir le forbairt do bheartais agus don phlé mar gheall air.

Is iriseoir mé – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Mar iriseoir, seans gur mhaith leat dul chuig an seomra nuachta chun an scéala is déanaí ar fhoghlaim aosach a fháil. Lena chois sin, tá raidhse uirlisí úsáideacha ar an suíomh, m.sh. féilire imeachtaí agus leabharlann acmhainní maidir le dea-chleachtas (a bheidh ar fáil go gairid), lena n-áirítear na torthaí taighde agus na suirbhéanna is déanaí mar gheall ar fhoghlaim aosach. Más spéis leat an scéala is déanaí ar fhoghlaim aosach ar fud na hEorpa a fháil, is ar EPALE a gheofar é.

Oibrím in eagraíocht foghlama aosaí atá ag lorg maoiniú – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Cé nach gcuireann EPALE maoiniú ar fáil, gheofar ar an ardán faisnéis mar gheall ar dheiseanna maoinithe. Gheobhaidh tú amach tuilleadh fúthu seo ach cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Erasmus+, clár nua oideachais, oiliúna, óige agus spóirt an AE le haghaidh 2014-2020, ina bhféachtar le cáilíocht agus ábharthacht cáilíochtaí agus scileanna a mhéadú.

Is ball mé de líonra/eagraíocht foghlama aosaí – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Tairgeann an suíomh raidhse uirlisí úsáideacha, lena n-áirítear féilire imeachtaí, gluais téarmaí, tuarascálacha saintíre, an scéala is déanaí ar fhoghlaim aosach agus leabharlann acmhainní (a bheidh ar fáil go gairid).

Lena chois sin, tugann EPALE an deis duit do chomhdhálacha, do chúrsaí agus do sheimineáir a fhógairt san fhéilire ar líne, agus próifíl d'eagraíochta a mhéadú ar fud na hEorpa. Déanfar imeachtaí san fhéilire a scaipeadh trí chuntais meán sóisialta EPALE, lena n-áirítear Twitter, Facebook agus LinkedIn.

Is acadóir mé – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Cuireann EPALE stór acmhainní foghlama aosaí (a bheidh ar fáil go gairid) ar fáil, lena n-áirítear faisnéis ar thorthaí taighde, staitisticí agus torthaí ar shuirbhéanna, chomh maith le tuarascálacha agus torthaí a bhaineann go sonrach leis an earnáil. Beidh an deis agat do thuairim a thabhairt ar bhlaganna tráthúla agus bheith páirteach i ndíospóireachtaí. Gheofar ar EPALE féilire cúrsaí agus imeachtaí, lena n-áirítear comhdhálacha ardleibhéal, a d'fhéadfadh a bheith ina n-ábhar spéise duit.

Is gairmí foghlama aosaí mé – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Bunaíodh EPALE ar mhaithe leatsa agus le gairmithe foghlama eile, chun cabhrú leat foghlaim óna chéile agus do chleachtas gairmiúil a fhorbairt. Seo iad na daoine a ndíríonn an suíomh orthu: múinteoirí, oiliúnóirí, taighdeoirí, acadóirí, lucht déanta beartas agus gairmithe atá obair laistigh den earnáil foghlama aosaí ar fud na hEorpa. Tairgeann an suíomh raidhse uirlisí úsáideacha, lena n-áirítear féilire imeachtaí, gluais téarmaí, an scéala is déanaí ar fhoghlaim aosach agus leabharlann acmhainní (a bheidh ar fáil go gairid).

Is foghlaimeoir aosach mé – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Cé gur bunaíodh EPALE ar mhaithe le foghlaimeoirí aosach, a thairbheoidh, ar deireadh thiar, d'fhorbairt na hearnála foghlama aosaí, is orthu siúd a chuireann aosoideachas ar fáil agus a eagraíonn é, seachas ar na foghlaimeoirí féin, a dhíríonn an suíomh Gréasáin seo.

Ach gheobhaidh tú faisnéis ar fhoghlaim aosach ar fud na hEorpa ar an ardán, leis. Más mian leat dul i mbun gníomhaíochtaí foghlama, seo roinnt moltaí a d'fhéadfadh cabhrú leat:

Cad é sainmhíniú EPALE ar fhoghlaim aosach?

Glacann EPALE le sainmhíniú Chomhairle an Aontais Eorpaigh  ar fhoghlaim aosach, atá luaite i Rún 2011 ón gComhairle ar chlár oibre athnuaite d'fhoghlaim aosach: “clúdaíonn an téarma foghlaim aosach raon iomlán na ngníomhaíochtaí foghlama foirmiúla, neamhfhoirmiúla agus mífhoirmiúla — idir ghinearálta agus ghairmiúil — a dhéanann aosaigh

Cad é sainmhíniú EPALE ar ghairmí foghlama aosaí?

Cuimsítear sa téarma 'gairmí foghlama aosaí' raon leathan daoine agus eagraíochtaí (lena n-áirítear líonraí, grúpaí agus saorálaithe) a oibríonn san earnáil foghlama aosaí. Ina measc siúd bheadh:

 • Soláthraithe foghlama aosaí (lena n-áirítear fostóirí, ollscoileanna, eagraíochtaí neamhrialtasacha, etc.), múinteoirí, oiliúnóirí, múinteoirí faoi oiliúint agus saorálaithe;

 • Acadóirí, mic léinn; taighdeoirí;

Cén difear idir EPALE agus an ríomhnascadh?

Is áit cruinnithe fhíorúil é an ríomhnascadh le haghaidh obair i gcomhar idir scoileanna, múinteoirí agus daltaí, agus eagraítear imeachtaí air le haghaidh forbairt ghairmiúil múinteoirí. Féachann EPALE le pobal ar líne a thógáil don earnáil foghlama aosaí agus do ghairmithe foghlama aosaí.

Cén difear idir EPALE agus suíomhanna eile faisnéise faoin bhfoghlaim aosach?

Is áit cruinnithe fhíorúil é EPALE do chleachtóirí agus d'eagraíochtaí foghlama aosaí san Eoraip. Tá gnéithe uathúla áirithe ag baint leis an suíomh: 

 • Ballraíocht oscailte:

 • Na máistirleathanaigh agus leathanaigh thábhachtacha, sleachta agus acmhainní i bhfoirm ilteangach, agus straitéis ilteangach ag tacú le gach inneachar;

Cén difear idir EPALE agus suíomhanna eile faisnéise faoin bhfoghlaim aosach?

Is áit cruinnithe fhíorúil é EPALE do chleachtóirí agus d'eagraíochtaí foghlama aosaí san Eoraip. Tá gnéithe uathúla áirithe ag baint leis an suíomh: 

 • Ballraíocht oscailte:

 • Na máistirleathanaigh agus leathanaigh thábhachtacha, sleachta agus acmhainní i bhfoirm ilteangach, agus straitéis ilteangach ag tacú le gach inneachar;

Conas is féidir liom a bheith páirteach in EPALE?

De réir mar a théann an suíomh ar aghaidh, beidh deiseanna ann le bheith páirteach ann. Tabharfar cuireadh do bhaill EPALE nuacht, tuairimí, smaointe agus acmhainní a chomhroinnt (lena n-áirítear doiciméid bheartais agus ábhair ábhartha a chuirtear ar fáil le linn tionscadal) le daoine eile ar fud na hEorpa.

Ní mór duit clárú mar úsáideoir ar an suíomh chun bheith i do bhall d'EPALE. Gheofar breis eolais ar conas clárú ag:

Agus mura mbíonn an fhaisnéis atá uaim ar fáil ar shuíomh Gréasáin EPALE?

Más amhlaidh go mbaineann an fhaisnéis atá uait le foghlaim aosach, ach nach bhfuil sé ar shuíomh Gréasáin EPALE, iarrtar ort é sin a chur in iúl don Deasc Chabhrach ag helpdesk@epale-support.eu. Tá slua saineolaithe de réir téama ag tacú le foireann na Deisce Cabhraí, agus féadann siad cabhair a chur ar fáil i sé cinn de theangacha (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, Iodáilis agus Polainnis), agus féachaimid le gach ceist a fhreagairt laistigh de dhá lá oibre.

An féidir liom mo chomhghleacaithe/geallsealbhóirí eile a chur ar an eolas faoi EPALE?

Is féidir. Is ardán le ballraíocht oscailte é EPALE, chun gur féidir leat nascadh le gairmithe, cleachtóirí agus saorálaithe foghlama aosaí eile ar fud na hEorpa.

Is é an aidhm againn pobal ar líne a thógáil agus raon leathan acmhainní, nuachta, imeachtaí agus uirlisí líonraithe a bheidh oideachasúil agus úsáideach, a chur ar fáil dóibh, mar aon le hinneachar ardchaighdeán ó shaineolaithe sa réimse seo, inneachar a aistreofar isteach sna príomhtheangacha.

Conas a mhaoinítear EPALE?

Is é an Coimisiún Eorpach a mhaoiníonn EPALE mar chuid dá straitéis iomlán foghlama aosaí maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil. Ar dtús, cuireadh an maoiniú ar fáil trí chlár na Foghlama ar feadh an tSaoil/Grundtvig (2007-2013) ach is trí Príomhghníomhaíocht 2 de chlár Erasmus+ (2014-2020) a mhaoinítear anois é.

Cuireann rialtais na mBallstát cómhaoiniú ar fáil chun na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta a chur sa tsiúl. 

Conas a théim i dteagmháil le Seirbhís Náisiúnta Tacaíochta?

Foilseofar ar shuíomh Gréasáin EPALE i bhfómhar 2014 sonraí teagmhála na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta, a luaithe a théann siad i mbun oibre. Moltar aon cheisteanna atá agat, fiú cinn a bhaineann le do thír féin go sonrach, a chur chuig an tSeirbhís Lárnach Tacaíochta i dtús báire. 

Céard iad na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta agus cad iad na cúraimí atá orthu?

Is iad údaráis náisiúnta na dtíortha atá rannpháirteach i gclár Erasmus+ a cheap na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta, chun inneachar a chruthú le cur ar EPALE agus chun an t-ardán a bheochan. Oibreoidh siad i ndlúthchomhar leis an tSeirbhís Lárnach Tacaíochta chun inneachar ar ardchaighdeán a fhoilsiú agus díospóireachtaí a spreagadh. Díreoidh na Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta ar EPALE a chur i láthair an phobail aosoideachais ina dtír féin agus a bpobail féin a spreagadh chun páirt a ghlacadh ann.

Cad é an tSeirbhís Lárnach Tacaíochta agus cad a dhéanann sí?

Cuibhreannas de dhá eagraíocht, Ecorys UK agus Intrasoft Ltd., is ea an tSeirbhís Lárnach Tacaíochta agus oibríonn siad i gcomhar chun EPALE a fhorbairt agus a bhainistiú. Oibríonn an tSeirbhís Lárnach Tacaíochta le Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta EPALE, le saineolaithe agus le geallsealbhóirí san fhoghlaim aosach chun inneachar reatha ábhartha a chur ar fáil don ardán. Lena chois sin, is é an tSeirbhís Lárnach Tacaíochta a sheolann nuachtlitir rialta agus a bhainistíonn na cumarsáidí meán sóisialta.

 

 

Céard é EPALE?

Is é atá in EPALE an pobal nua ilteangach de ghairmithe foghlama aosaí. Is é a aidhm feabhas a chur ar cháilíocht agus ar sholáthar na foghlama aosaí san Eoraip, earnáil láidir uile-Eorpach a bhunú don fhoghlaim aosach agus gairmithe agus iolraitheoirí aosoideachais a chumasú chun lámh a shíneadh chuig gach duine fásta.

Mar sin, má tá tú bainteach leis an bhfoghlaim aosach mar ghairmí nó mar shaorálaí, mar údarás poiblí, déantóir beartais nó mar acadóir, is duitse atá EPALE á thógáil!

Pages

S'abonner à EPALE RSS