chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Τι είναι η κεντρική υπηρεσία υποστήριξης και τι ακριβώς κάνει;

Η κεντρική υπηρεσία υποστήριξης (CSS) είναι μια κοινοπραξία δύο οργανώσεων, της Ecorys UK και της Intrasoft Ltd, οι οποίες συνεργάζονται προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την EPALE. Η κεντρική υπηρεσία υποστήριξης συνεργάζεται με τις εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης της EPALE, με εμπειρογνώμονες του τομέα της μάθησης ενηλίκων και ενδιαφερομένους του ίδιου τομέα, με σκοπό να παρέχει επίκαιρο και συναφές περιεχόμενο στην πλατφόρμα.

Ποιος βρίσκεται πίσω από την EPALE;

Η EPALE είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΓΔ EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει δεσμευτεί να την καταστήσει μόνιμη συνιστώσα του ευρωπαϊκού τοπίου της μάθησης ενηλίκων.

Τι είναι η EPALE (ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη);

Η EPALE είναι μια νέα πολύγλωσση κοινότητα όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της μάθησης ενηλίκων. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η ποιότητα και η προσφορά στον τομέα της μάθησης ενηλίκων στην Ευρώπη, να εδραιωθεί με ισχυρά θεμέλια ο συγκεκριμένος τομέας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να δοθεί η δυνατότητα σε όσους δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων και στους φορείς με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα να απευθυνθούν σε όλους τους ενήλικες.

EPALE on mitmekeelne veebisait. Kas pean saidile sisu esitamiseks selle ise inglise keelde (või ülejäänud viide keelde) tõlkima?

Võite teavet esitada oma keeles. Olenevalt sisu tüübist (nt uudislugu, artikkel, blogipostitus, aruanne jne) võidakse see tõlkida masintõlkeprogrammiga või professionaalse tõlkija abi kasutades, kui sisu võiks pakkuda huvi EPALE laiemale kogukonnale.

Kas saan ka ise EPALE veebisaidi arendamisse panustada?

Kui soovite lisada saidile asjakohast materjali, näiteks huvitavaid uudislugusid, artikleid, aruandeid, üritusi ja materjale, mis kuuluvad EPALE viie teema alla, saatke asjaomane teave aadressile helpdesk@epale-support.eu.

Kui olete EPALE kasutajaks registreerunud, saate lisaks otse blogides kommenteerida, foorumites osaleda, uusi foorumeid luua ja uusi arutelusid algatada.

Kas võin teatada oma kursustest/töötubadest/koolitustest või neid reklaamida?

EPALE võimaldab teil avaldada konverentse, kursusi ja seminare veebipõhises kalendris ning suurendada oma organisatsiooni nähtavust ELis. Kalendrisse lisatud üritusi levitatakse ka EPALE suhtlusmeedia kontode (Twitter, Facebook ja LinkedIn) kaudu.

Teavet võite meile esitada e-kirja teel aadressil helpdesk@epale-support.eu. Enne EPALE kalendris avaldamist läbivad kõik üritused kvaliteedikontrolli. Teilt võidakse küsida ürituse kohta täiendavat teavet.

Kas saan EPALE veebisaiti kasutada oma projektide tulemuste levitamiseks?

Saidil on valik materjale. EPALE liikmeid kutsutakse üles vahetama Euroopa kolleegidega uudiseid, arvamusi, ideid ja materjale (muu hulgas projektide tulemusi).

EPALE liikmeks saamiseks peate registreeruma saidi kasutajaks. Registreerumise kohta leiate lisateavet jaotisest.

Mis olid küsitluse olulisimad tulemused?

Üle poole vastajatest (53%) ei nõustunud või ei nõustunud üldse väitega „täiskasvanute õppe alast teavet on lihtne leida”. See tähendab, et vähemalt pool vastajatest arvab, et täiskasvanute õppe alase teabe leidmine võiks olla lihtsam.

Vastajad kasutasid täiskasvanute õppe alase teabe leidmiseks allikatena peamiselt Euroopa Komisjoni ja rahvusvahelisi organisatsioone. Osad vastajatest kasutasid mitut allikat. Kõige tavalisemad kombinatsioonid olid järgmised:

Kes küsitluses osalesid?

Küsitluses osales 1914 isikut 37 riigist. Kõige rohkem osalejaid oli Itaaliast, Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt. Ka Belgiast oli palju osalejaid. Paljudes riikides oli osalus elanike arvuga võrreldes suhteliselt kõrge.

42% vastajatest olid täiskasvanute õppe spetsialistid. Osad vastajatest kuulusid mitmesse organisatsiooni. Kõige sagedasemad kombinatsioonid olid järgmised:

  • täiskasvanute koolitajad, kes töötavad mõne ELi projekti juhi ja/või partnerina;

Miks küsitlus korraldati?

Küsitlus korraldati 2014. aasta aprillis ja mais eesmärgiga kaardistada EPALE tulevane võimalik kasutajaskond ja nende vajadused ja eelistused, et töötada välja üldised põhimõtted, millest lähtuda veebisaidi ja kogukonna arendamisel.

Kas EPALE vastab W3C standarditele?

EPALE järgib teatud veebistandardeid, näiteks HTML 4.01, XHTML 1.0 Transitional, CSS 2.1 ja WAI A-tase. Need standardid on loonud rahvusvaheline veebiga tegelevate ettevõtete konsortsium (World Wide Web Consortium, W3C) interneti juurdepääsetavuse suurendamiseks.

Millist brauserit peaksin kasutama?

EPALE eesmärk on pakkuda teavet võimalikult laiale kasutajate ringile. Seetõttu ei soovita EPALE kasutada ühtki konkreetset tarkvarapaketti. Üritame toetada kõikide laialt levinud brauserite ajakohaseid versioone ning kasutada neis pakutavaid uusi tehnoloogilisi võimalusi. Soovitame installida oma eelistatud brauseri uusima versiooni.

Saidi kasutamiseks peab brauseris olema lubatud JavaScript. Teatud veebiteenuste kasutamiseks võib osutuda vajalikuks lubada Javat ja hüpikaknaid.

Unustasin oma parooli.

Kui olete oma parooli unustanud, saate selle lähtestada, klõpsates EPALE veebisaidi sisselogimislehel olevat linki Unustasin oma parooli.

Teile saadetakse e-kiri, milles teil palutakse parool ära muuta. Teil palutakse sisestada uus parool kaks korda ja sisestada robotilõks (täisautomaatne veebivormide Turingi test, mis väldib rämpskontode loomist veebirobotite poolt). Sisestage kõik andmed ning teid logitakse uue parooliga platvormile EPALE sisse.

Üritasin registreeruda, kuid süsteem ei võtnud minu valitud kasutajanime vastu.

Võimalik, et mõni teine kasutaja on teie valitud kasutajanime juba kasutusele võtnud. Enne kui üritate mõne teise kasutajanime all registreeruda, tühjendage kindlasti oma brauseri mälu ja vahemälu. Seejärel valige muu kasutajanimi ja parool. Pärast registreerumist saadetakse teile automaatselt e-kiri esitatud e-posti aadressi kinnitamiseks. Kui vajate veel abi, pöörduge EPALE kasutajatoe poole e-posti aadressil helpdesk@epale-support.eu.

Kuidas saan teada ürituse ärajäämisest?

Vahel võidakse mõni üritus vähese huvi või ettenägematute asjaolude tõttu ära jätta. Pange tähele, et Euroopa Komisjon ei vastuta EPALE kalendrisse lisatud ürituste ärajäämise eest. Kasutajatel soovitatakse ürituste veebisaite korrapäraselt kontrollida, et üritustega seotud muudatustest aegsasti teada saada.

Kuidas leida konkreetset üritust?

Konkreetse ürituse leidmiseks võite teha täpsema otsingu ning lisada otsinguparameetrite hulka ürituse keele ja toimumiskoha. Soovitud ürituse leidmist võib hõlbustada ka ürituste kuvamisviisi muutmine. Üritusi võib kuvada viiel viisil:

Kas saan ka ise kalendrisse üritusi lisada?

Kui teate või korraldate mõnda täiskasvanute õppe spetsialistidele suunatud üritust (konverentsi, koolitust, kursust, avatud e-õppe kursust vms), võite meile sellekohase teabe edastada e-kirja teel aadressil helpdesk@epale-support.eu. Enne ürituse lisamist mõelge, kas see vastab järgmistele tingimustele.

  • Kas üritus on seotud täiskasvanute õppega (sealhulgas täiendusõppe ja -koolitusega kutseõppes)?

Kuidas leian teavet täiskasvanute õppe alaste ürituste kohta?

Vaadake meie kalendrit. Meie kalendris on teave Euroopa ja liikmesriikide tasanditel toimuvate täiskasvanute õppe alaste ürituste kohta. Sellisteks üritusteks on konverentsid, seminarid, töötoad, kontaktseminarid, üldüritused, koolituskursused, avatud e-õppe kursused ja muud. Üritusi saab otsida ka keelte või toimumiskohtade järgi. 

Mida arvasid EPALE tulevased kasutajad mitmekeelsusest?

EPALE teostas 2014. aasta aprillis ja mais kasutajaküsitluse, et uurida, mida arvavad Euroopa täiskasvanute õppe sektoris osalejad EPALE kavandavatest omadustest ja funktsioonidest. Küsitlusele vastas 1914 isikut 37 riigist. Suurem osa vastajatest ütles, et neile sobiks platvormi kasutamine inglise keeles. Sellegipoolest on EPALE mitmekeelne sait, mille peamised lehed on saadaval 24 keeles ja teatud oluline teave ELi kuues keeles (inglise, prantsuse, hispaania, itaalia, saksa ja poola keel). 

Millistes keeltes on EPALE?

EPALE on mitmekeelne. Teatud olulist sisu pakutakse 24 keeles ja mõned funktsioonid on saadaval kuues olulisemas keeles (inglise, prantsuse, hispaania, itaalia, saksa ja poola keel). Kuna platvormi EPALE arendatakse jätkuvalt, lisanduvad tõlked järk-järgult.

Olen täiskasvanute õppega tegelev poliitikakujundaja. Mida EPALE mulle pakub?

Võite EPALE materjalide keskusest (lisandub peagi) leida poliitikakujundamiseks ja sellealasteks aruteludeks kasulikku teavet heade kogemuste, õppematerjalide, teadusuuringute tulemuste jne kohta.

Interaktiivsed funktsioonid, muu hulgas foorumid, võimaldavad teil leida Euroopas täiskasvanute õppe spetsialistide häid kogemusi ning teha arvamusküsitlusi. Kui soovite korrapäraselt täiskasvanute õppe kohta uusimat teavet saada, tellige meie uudiskiri.

Pages

S'abonner à EPALE RSS