chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 22 Janvier 2015
| par Georgi SKOROBOGATOV

Täiskasvanute koolitajatel on nüüd oma käsiraamat. Selle koostamisel osalesid valdkonna tunnustatud tegijad, kes oma pikaajalisele praktikale ja kogemustele toetudes annavad ülevaate koolitusprotsessi eri etappidest.

Käsiraamatus käsitletavad teemad on:

    koolituse ettevalmistus,
    koolituse läbiviimine,
    tagasivaade,
    eneseaareng,
    koolitaja kogemus,
    kasulik kirjandus.

Käsiraamatu on koostanud ja toimetanud Tallinna ülikooli emeriitprofessor Talvi Märja

Ressources

| 22 Janvier 2015
| par Georgi SKOROBOGATOV

Käesolevas ülevaates on koondatud Eesti täiskasvanuharidust iseloomustavad põhilised statistilised näitajad. Täiskasvanuhariduse statistilised andmed annavad ülevaate valdkonna 2013. aasta ja 2013/14. õppeaasta andmetest nii elukestvas õppes tervikuna kui ka üld-, kutse- ja kõrghariduse tasemetel.

Ressources

| 22 Janvier 2015
| par Nives Vučić

Sveučilišta za treću životnu dob predstavljaju važan segment u razvoju društva koje postaje sve starije i starije. Ekspanzija sveučilišta za treću životu dob započinje osnivanjem prvog sveučilišta 1973. godine u Francuskoj, dok je prvo sveučilište za treću dob u Italiji osnovano 1975. godine u Torinu. Talijanska iskustva ukazuju da su za razvoj sveučilišta potrebna tri važna motiva: društveni, kulturni i istraživački.

Ressources

| 22 Janvier 2015
| par Nives Vučić

U radu se problematizira fenomen odgoja odraslih u kontekstu socijalizacije. U tu svrhu se operacionalno definiraju pojmovi učenje, obrazovanje, odgoj i iskustveno učenje. Prikazuju se različiti oblici učenja i objašnjava zbog čega nisu svi oblici učenja jednako uspješni za učenje kognitivne, odnosno čuvstvene i motivativne sastavnice sadržaja učenja. Navode se razlozi zbog kojih škola više obrazuje nego što odgaja te zašto odrasli afektivne sadržaje uče teže nego djeca i mladi.

Ressources

| 22 Janvier 2015
| par Nives Vučić

Autor u svojem radu traži odgovor na pitanje: imaju li hrvatski andragozi dovoljno pretpostavki za utemeljenje profesije: andragog. Nakon kratkog pregleda razvoja obrazovanja odraslih u Hrvatskoj, pokazuje razlike između zanimanja i profesije. Uz prikaz upotrebe ovih termina u obrazovanju i osposobljavanju, predlaže da se umjesto sintagme „profesionalno obrazovanje i osposobljavanje“, upotrebljavaju dva izraza „obrazovanje za profesiju“ i „obrazovanje za zanimanje“.

Ressources

| 21 Janvier 2015
| par Jodie Crossley

This series of reports explores new forms of teaching, learning and assessment for an interactive world, to guide teachers and policy makers in productive innovation. This third report proposes ten innovations that are already in currency but have not yet had a profound influence on education.

The innovations described in the report are as follows:

Ressources

| 20 Janvier 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

 

Το ευρωπαϊκό μητρώο επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης αποτελεί μακράν την πληρέστερη πηγή πληροφοριών για την εξέλιξη των συστημάτων επικύρωσης όλων των μορφών μάθησης στην Ευρώπη. Αποκαλύπτει ότι οι στρατηγικές και η νομοθεσία για την επικύρωση αναπτύσσονται αργά αλλά σταθερά, παρά την πολυπλοκότητα της αποστολής τους. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσής τους, ιδίως όσον αφορά την αξιοπιστία των στοιχείων για τη χρήση και αξιοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων.

Ressources

| 20 Janvier 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

 

O inventário europeu sobre a validação da aprendizagem não formal e informal constitui uma fonte ímpar de informação detalhada sobre o desenvolvimento, na Europa, da validação de aprendizagens anteriores. Revela que as estratégias de validação e a legislação, não obstante a complexidade da tarefa em causa, têm vindo a registar um desenvolvimento lento mas constante. Continua, no entanto, a haver margem para melhorias, em particular no que diz respeito à fiabilidade da informação relativa à adoção e à utilização de disposições em matéria de validação.

Ressources

| 20 Janvier 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

„Europejski przegląd walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego” stanowi niezrównane źródło szczegółowych informacji na temat rozwoju walidacji doświadczeń w całej Europie. Pokazuje, że strategie i prawodawstwo w zakresie walidacji, pomimo złożoności zadania, które mają spełniać, rozwijają się powoli, ale systematycznie. Można wciąż je ulepszyć, w szczególności pod względem wiarygodności informacji na temat wprowadzania i stosowania rozwiązań dotyczących walidacji.

Ressources

| 20 Janvier 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

 

L'Inventario europeo sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale è una impareggiabile fonte di informazioni che documenta come la convalida degli apprendimenti pregressi si stia sviluppando in tutta l'Europa. Dimostra che, nonostante la complessità della materia, le strategie e le leggi in materia di convalida si stanno sviluppando progressivamente, seppure con lentezza. Vi è comunque margine di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l'affidabilità delle informazioni sull'adozione e l'uso degli accordi di convalida.

Ressources

| 20 Janvier 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

 

L’inventaire européen de l’apprentissage non formel et informel offre une source incomparable d’informations détaillées sur l’évolution de la validation des acquis dans l’ensemble de l’Europe . Il montre que, malgré la complexité de la tâche, les stratégies et la législation en matière de validation progressent lentement mais sûrement. Pour autant, de nombreux aspects restent à améliorer, en particulier la fiabilité des informations sur le recours aux dispositifs de validation et sur leur utilisation.

Ressources

| 20 Janvier 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

 

Das Europäische Verzeichnis zur Validierung der Ergebnisse des nichtformalen und informellen Lernens ist eine konkurrenzlose Quelle für Informationen über die Entwicklung der Anerkennung früher erworbener Kompetenzen in Europa.. Es zeigt, dass Politik und Gesetzgebung im Bereich der Validierung trotz der Komplexität der Aufgabe zwar langsam aber kontinuierlich vorankommen. Dennoch besteht Verbesserungsbedarf, vor allem in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Informationen über die Inanspruchnahme und Nutzung von Validierungsregelungen.

Ressources

| 19 Janvier 2015
| par Jodie Crossley

This resource has been created to deepen practitioners' knowledge and understanding of progression within the experiences and outcomes for numeracy and mathematics.

Arranged in a series of organisers, it aims to support planning by identifying key milestones that learners should know before moving on to the next stage of learning.

Ressources

| 15 Janvier 2015
| par Mari Cecilia Toma

Acest studiu si-a propus sa ofere o imagine asupra starii actuale a profesionalizarii educatorilor de adulti din Romania, pe baza opiniilor practicienilor din educatia adultilor cu privire la functionalitatea si eficienta sistemelor actuale de profesionalizare, la oportunitatile de dezvoltare profesionala continua existente, la felul in care sistemul raspunde nevoilor beneficiarilor vis-a-vis de diferitele sarcini si roluri pe care le indeplinesc si de diversitatea domeniilor in care activeaza.

Ressources

| 15 Janvier 2015
| par Florica Monceanu
Ghidul este o componenta importanta a proiectului Biblioteca Judeteana: Centru de excelenta care ofera servicii pentru adulti cu varsta cuprinsa intre 41-60, care a avut ca obiectiv principal ʺcrearea si implementarea unui serviciu destinat adultilor someri si casnici cu varste cuprinse intre 41 si 60 de ani, in vederea cresterii calitatii vietii sociale a acestoraʺ.si a fost realizat ca urmare a lipsei pe plan national a unor documente profesionale de acest gen.

Ressources

| 15 Janvier 2015
| par Anna Pokrzywnicka

 

Rocznik Andragogiczny jest czasopismem naukowym, które wspiera naukowy dyskurs i dokumentuje zmiany w obrębie teorii i praktyki edukacji dorosłych, respektując różnorodność stanowisk, orientacji badawczych, stawiając pytania wynikające z teoretycznych oraz empirycznych analiz tej dziedziny nauki i praktyki społecznej. Artykuły publikowane w Roczniku Andragogicznym otrzymują 8 punktów zgodnie z klasyfikacją MNiSW.

Ressources

| 15 Janvier 2015
| par Ajda Turk

V brošuri Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji je na 75 straneh predstavljen sistem vzgoje in izobraževanja pri nas. Izobraževanju odraslih so namenjene strani štiri strani (53–56). Publikacijo je pripravilo omrežje Eurydice Slovenija, izdalo pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ressources

| 15 Janvier 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

 

Post Conference Report Online Educa Berlin 2014 20TH International Conference on Technology Supported Learning and Training.

  • OEB in numbers – the key facts and figures of the conference
  • Programme highlights, summaries and outcomes
  • What participants said – social media clippings
  • Exhibition overview and exhibitor list
     

Ressources

| 15 Janvier 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

 

What is the digital era and what are its implications? What are the opportunities of learning in the digital era? What are the challenges for teachers in the digital era? Those questions and some other interesting ones are analysed in this video summary of the Education in the Digital Era Conference speakers’ interventions.

Ressources

| 15 Janvier 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

An international teacher training methodology that is built on the best European practice and achievements. It is as the first step for our target group in growth not just in technological knowledge but also in teacher’s pedagogical capacity in their specific subject areas.

Ressources

| 15 Janvier 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

In 2008-2010 in the framework of Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral project  “Tech-Connected Teacher” (TC*Teacher) was developed. Seeing the reality that many courses are created for teachers or teacher trainers who are dealing with young students, but still there is a lack of courses which propose additional studies for teachers who are working with adults as one of the project results visual/video e.

Pages

S'abonner à EPALE RSS