chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 23 Juin 2015
| par José A. Herrera

El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida junto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura han publicado un glosario en español y portugués con nuevos términos y conceptos en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida. Este glosario se pretende usar en la educación de jóvenes y adultos en Latinoamérica.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Kerstin Hagblom

I rapporten visas att folkhögskolorna har fått en alltmer framträdande specialpedagogisk funktion i det svenska utbildningssystemet. Exempelvis har andelen deltagare med funktionsnedsättningar på de allmänna kurserna gått från att utgöra var femte deltagare 1997, till var tredje 2013. Ökningen i andel deltagare som kategoriseras som funktionsnedsatta är således väldigt kraftig på senare år. Bland dessa personer är grupperna med neuropsykiatriska diagnoser (särskilt ADHD), med svår psykisk ohälsa och med grava läs- och skrivsvårigheter de största till antalet.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Ovaj izvještaj nudi uvid u ključne okolinske faktore koji utiču na uspjeh učenika u osnovnoj školi, u okviru istraživanja efikasnosti u obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Za potrebe analize, provedeno je hijerarhijsko linearno modeliranje (HLM) faktora na nivou škole, razreda i učenika, a koji su izabrani prema jednom od vodećih teoretskih modela obrazovne efikasnosti Bert Kremersa (Bert Creemers-a) iz 1994. godine. Izvor podataka za varijable čine podaci prikupljeni iz upitnika za nastavnike, direktore i učenike prilikom navedenih testiranja.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Brze promjene u društvu, nauci i ekonomiji traže od odgojno-obrazovnog sistema brže ažuriranje znanja i vještina za suočavanje sa izazovima 21.vijeka. Uspjeh pojedinca, grupa, organizacija i društva sve više zavisi od stalnog unapređenja znanja. Pretpostavke na kojima se gradi „društvo znanja“ su motivacija, sposobnost daljnjeg učenja i mogućnost pristupa novim znanjima. To je temelj na kome se gradi Evropska obrazovna politika koja udružuje svoje političke napore pod parolom o idealu "društva koje uči ".(Green paper, 2001).

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Nakon što je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) izradila Zajedničku jezgru nastavnih planova i programa (ZJNPP-a) za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisanu na ishodima učenja uslijedila je izrada ZJNPP-a za strane jezike definisane na ishodima učenja te su time završene aktivnosti po pitanju definisanja jezičko-komunikacijskog područja.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Danas na početku 21. vijeka, živimo u društvu obilježenom promjenama, ali i izloženom tehnološkim uticajima i informacionim tehnologijama. Snaga ovih promjena utiče na promjene odgojno-obrazovnog sistema u cilju pripreme učenika za život i rad. Kompletan proces društvenih promjena pomjerio je granice znanja te je neosporno kako promjene u društvu imaju uticaj na reformu odgojnoobrazovnog sistema baziranog na kompetencijskom sistemu i ishodima učenja. Bosna i Hercegovina prepoznala je potrebe za izmjenama odgojno-obrazovnog sistema vodeći se novim zahtjevima vremena. Do 2004.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Živimo u vrijeme „učeće civilizacije“, u budućnosti koja je počela. Došli su dani kada treba da učimo učenje, kada učenje nije rezervisano samo za djecu, kada i odrasli moraju savlađivati nova znanja i vještine kao što su korišćenje interneta, mobilnog telefona, engleskog jezika i niz drugih sadržaja koji prate savremenu civilizaciju. Zemlja je postala globalno selo, nacionalni stereotipi i ograde postaju sve manje značajni. Nastaju velike meganacije koje preuzimaju nacionalne identitete.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Poštovani čitatelju, Dozvolite da u par rečenica predstavimo šta stoji iza koncepta 'razvoj škole' u okviru Projekta "EU-reforma općeg obrazovanja u BIH", ko su bili nosioci aktivnosti i ko je pripremio 'Smjernice za razvoj škole' koje vi imate pred sobom. Brojne škole u Bosni i Hercegovini su, u proteklim godinama, imale priliku učestvovati u različitim projektima (UNICEF, KulturKontakt, Step by Step). Tim putem nastavnici su sticali nova znanja i iskustva iz različitih oblasti usko vezanih za savremen život i rad škole.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Ovim Zakonom utvrñuju se principi organizacije srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, institucije, osnovna pitanja nastavnih planova i programa, standardi ocjenjivanja i ispiti, pitanje autonomije škola, osnova upravljanja i finansiranja i druga pitanja od značaja za rad i razvoj srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini.

Definicije u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Ovim zakonom uređuju se načela predökolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja, obrazovanja odraslih i osnivanja i funkcioniranja ustanova za pruûanje usluga u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, kao i dopunska nastava za djecu drûavljana BiH u inozemstvu.

Zakonom se regulira sljedeće:

I - Opće odredbe

1. svrha obrazovanja

2. opći ciljevi obrazovanja, narav i temeljna polaziöta obrazovanja i odgoja

II - Načela u obrazovanju

1. pravo djeteta na obrazovanje

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Ovaj dokument daje glavne pravce razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini u periodu do 2015. godine. On se oslanja na dosadašnja postignuća u obrazovnoj reformi utemeljenoj Srednjoročnom razvojnom strategijom Bosne i Hercegovine1 , te nedavno usvojenim dokumentima strateškog razvoja pojedinih područja obrazovanja2 , podacima datim u Funkcionalnom pregledu javne uprave u sektoru obrazovanja3 i drugim relevantnim dokumentima4 i materijalima koji se tiču razvoja obrazovanja na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Dokument „Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini“ (OKO) zasniva se na obrazovnoj tradiciji i sadašnjem stanju u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, te potrebama razvoja ekonomije, pojedinca i društva u cjelini, uz uvažavanje odrednica Evropskoga kvalifikacijskog okvira (EKO) i odgovarajućih evropskih i međunarodnih propisa.  

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Prema preporukama ''Funkcionalnog pregleda sektora obrazovanja u Bosni i  Hercegovini“[1] pripremljenog u okviru EU CARDS Programa za BiH, i pozitivnih iskustava evropskih zemalja, kao što su Slovenija i Danska, u Bosni i Hercegovini je, u okviru EU VET II Programa, formirano pilot Savjetodavno vijeće za stručno obrazovanje i obuku. Ovo Vijeće je u toku EU VET II Programa obavljalo pilot aktivnosti tripartitnog savjetodavnog vijeća za stručno obrazovanje i obuku.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

U Bergenskom kominikeu, 46 ministara obrazovanja preuzeli su obavezu da će izraditi državne akcione planove za unaprjeñenje kvaliteta procesa vezanog za priznavanje stranih kvalifikacija. Ti planovi će predstavljati dio državnog akcionog plana svake zemlje, za narednu ministarsku konferenciju. U sklopu zajedničkog projekta Evropske komisije i Vijeća Evrope, „Jačanje visokog obrazovanja u BiH“, u maju 2006. godine formirana je radna grupa za izradu državnog akcionog plana za unaprjeñenje procesa vezanog za priznavanje stranih kvalifikacija.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Savremeno preduzetništvo podrazumijeva stalno inoviranje i reorganizovanje društvenih, ekonomskih i obrazovnih mehanizama koji će omogućiti otvaranje i razvijanje malih i srednjih preduzeća. Ovi procesi doprinose stvaranju novih poslovnih mogućnosti i tržišnih promjena. Tako se izdvaja osnovna funkcija preduzetništva, a to je stvaranje preduzeća pomoću kojeg preduzetnik nastoji da ostvari dobit realizacijom predhodno uočenih i procjenjenih ekonomskih mogućnosti.

Ressources

| 22 Juin 2015
| par Florica Monceanu

Main Programmes and Provision in Adult Education and Training defines the concept of lifelong learning, including early childhood education and care, school education, higher education, adult education and training and is focused on the acquisition and development of key competencies and skills in a specific field and mentiones the institutions involved in lifelong learning.

Ressources

| 22 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Brzi razvoj modernih tehnologija i tržišta rada u Evropi kao i starenje društva postavili su brojne zahtjeve pred obrazovne sisteme svake članice Evropske unije, ali i onih država koje se žele pridružiti Evropskoj uniji, pa tako i Bosne i Hercegovine. Među prvim takvim zahtjevima su neophodnost sistemskog vrednovanja obrazovanja i obuke u svakoj državi i njegovo upoređivanje s obrazovnim sistemima u drugim zemljama putem zajedničkih referentnih evropskih metaokvira: Evropskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje i Kvalifikacijskog okvira Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Ressources

| 19 Juin 2015
| par Zoltan Varkonyi

Binnen de volwasseneducatie is het essentieel om programma’s aan te bieden die passen bij de vaardigheden, wensen en het niveau van de cursist. Daarnaast is het belangrijk om secuur en optimaal inzicht te verkrijgen in deze vaardigheden, wensen en niveau. De methode van de Taalopdrachten ondervangt beiden. Op basis van de resultaten van de Taalopdrachten kan een leertraject worden ingezet die adequaat en passend is voor de cursist.

Ressources

| 19 Juin 2015
| par Rumen HALACHEV

The project’s partners have prepared need analysis reports on the use of OER in adult education in Europe. The reports developed by OERup! members in Romania, Germany, UK, Spain, and Italy recommend starting points for a successful implementation of open educational practices in adult learning.

There are national need analysis reports for Spain, Germany, The United Kingdom, Romania and one overall need analysis report for Europe.

Ressources

| 19 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

Rada Európskej únie vzhľadom na potrebu zastaviť nárast nezamestnanosti mladých ľudí v Európe a rastúce množstvo dôkazov, že ponúkané zručnosti nevyhovujú potrebám pracovného trhu, víta ústrednú úlohu, ktorá sa v ročnom prieskume rastu na rok 2013 pripisuje vzdelávaniu a odbornej príprave a význam, ktorý sa prikladá zručnostiam, vzdelávaniu, odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu pri zvyšovaní zamestnateľnosti a najmä pri predchádzaní nezamestnanosti mladých ľudí a jej riešení zameraním sa na jej základné príčiny, z ktorých sa mnohé skúmajú v nedávnom oznámení Komisie Európskemu parl

Ressources

| 19 Juin 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

First results on survey benchmarking European MOOCs. Collaboration on MOOCS by the HOME project Porto Conference: "Mapping The European MOOC Territory" 27 November 2014 Darco Jansen.

Ressources

| 19 Juin 2015
| par Carlos CASTANHEIRO

O Relatório Eurydice Portugal - secção de Educação e Formação de Adultos - descreve, de forma sucinta, o enquadramento político e legal do sistema de educação e formação de adultos em Portugal, bem como o tipo de ofertas de educação e formação disponíveis e as entidades que as disponibilizam.

Pages

S'abonner à EPALE RSS