chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 30 Juin 2015
| par Redaktion Deuts...

Im Rahmen des Bundesprogramms "Lernen vor Ort" wurde der Anwendungsleitfaden in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Kommunen überarbeitet. Als Transferprodukt können sich Landkreise und kreisfreie Städte beim Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings an ihm orientieren.

Ressources

| 30 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

Táto kapitola správy siete Eurydice pre Slovensko popisuje najdôležitejšie charakteristiky systému vzdelávania a prípravy na všetkých úrovniach, vrátane odkazov na legislatívu. Vysvetlené sú hlavné trendy smerujúce k centralizácii, decentralizácii, dekoncentrácii alebo deregulácii, ako aj úlohy hlavných orgánov s rozhodovacími právomocami (centrálnych, regionálnych alebo miestnych autorít, vzdelávacích inštitúcií, atď.) Kapitola sa skladá z podkapitol venujúcich sa:

Ressources

| 30 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

This chapter of the Eurydice country report for Slovakia describes the most important characteristics of the education and training system at all levels, including legislative references. The main trends towards centralisation, decentralisation, deconcentration or deregulation are explained as well as the roles of the main decision-making bodies (central, regional or local authorities, education institutions, etc.). The chapter includes sub-chapters elaborating on the:

Ressources

| 30 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

Táto kapitola správy siete Eurydice pre Slovensko pokrýva všetky hlavné aspekty financovania systému vzdelávania, vrátane odkazov na legislatívu, pre každú z hlavných úrovní vzdelávania – predškolského a školského, vysokoškolského a vzdelávania a odbornej prípravy dospelých.

Ressources

| 30 Juin 2015
| par Redaktion Deuts...

Aus dem Blickwinkel der Biografie- und Lebenslaufforschung werden Lehr-Lern-Prozesse untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der Verknüpfung von Lebenslauf und Biografie im Hinblick auf das Lernen Erwachsener in und außerhalb von Institutionen.
Die Ausgabe  knüpft an die Themenhefte des REPORT "Biografieforschung und biografisches Lernen" sowie "Biografie und Bildung" an.

Ressources

| 30 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

This chapter of the Eurydice country report for Slovakia covers all main country specific aspects of education system funding, including legislative references, for each major education level - Early Childhood and School Education, Higher Education and Adult Education. The latter is covered by the sub-chapter 3.3 Adult Education and Training Funding.   

Ressources

| 30 Juin 2015
| par Μιχάλης Πιτσιλλής
  • Εκπαίδευση Ενηλίκων, ορισμός
  • Χαρακτηριστικά Ενηλίκων Εκπαιδευομένων
  • Μεθοδολογία Διδασκαλίας για Ενήλικες Εκπαιδευομένους
  • Παιδαγωγικές Πρακτικές Διδασκαλίας
  • Δεξιότητες Επικοινωνίας Ενιλίκων Εκπαιδευομένων
  • Ο ρόλος του Εκπαιδευτή 

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

Táto kapitola správy siete Eurydice pre Slovensko poskytuje tematický a chronologický prehľad národných reforiem a vývoja politík od roku 2012. Úvod kapitoly popisuje celkovú stratégiu vzdelávania a kľúčové ciele naprieč celým systémom vzdelávania. Skúma tiež, ako je organizovaný proces reformy vzdelávania a kto sú hlavní aktéri v procese rozhodovania.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Simona Kavčič

DVV International je Inštitut za mednarodno sodelovanje nemškega združenja za izobraževanje odraslih, ki podpira vseživljenjsko učenje v državah v razvoju in tranzitnih državah že več kot 45 let. Njegov cilj je spodbujati razvoj z delom z mladimi in z izobraževanjem odraslih. Njegov slogan je Izobraževanje za vsakogar. Po vsem svetu. Vse življenje.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

This chapter of the Eurydice country report for Slovakia provides a thematic and chronological overview of ongoing national reforms and policy developments since 2012. The introduction of the chapter describes the overall education strategy and the key objectives across the whole education system. It also looks at how the education reform process is organised and who are the main actors in the decision-making process.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

Táto kapitola správy siete Eurydice pre Slovensko poskytuje špecifické informácie o pravidlách prijatých vládou a nástrojoch na podporu mobility vo vzdelávaní v podmienkach Slovenskej republiky.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

This chapter of the Eurydice country report for Slovakia provides country specific information on policy adopted by the national government and regional governments in order to promote mobility and internationalisation in education.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

Táto kapitola správy siete Eurydice pre Slovensko poskytuje súhrn informácií o vnútroštátnych politikách a všeobecných cieľoch týkajúcich sa poradenstva a podpory vo vzdelávaní v krajine, spolu s odkazmi na relevantné legislatívne dokumenty. Osobám s osobitnými vzdelávacími potrebami a osobitným školám sa správa venuje samostatne.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Rob Schroeder

La validation des acquis de l'expérience (VAE) est une procédure qui permet de valoriser une expérience professionnelle ou extra-professionnelle dans le but d’obtenir, en totalité ou en partie, un diplôme.

Voie supplémentaire d'accès aux diplômes, la VAE concerne tous les publics, quels que soient l'âge, le niveau d'études ou la situation professionnelle.

 

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Branislav Frk

Príspevok sa venuje kritike koncipovania celoživotného vzdelávania na základe európskych a národných dokumentov. Obsahová vyprázdnenosť a byrokratický framework týchto dokumentov kontrastuje s aktuálnymi výzvami informačnej spoločnosti. Autor pozornosť upriamuje skôr na možnosti podpory individuálneho prístupu dospelého človeka k vzdelávaniu a využívaniu možností vzdelávacích technológií.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Branislav Frk

Štúdia prináša pohľad na možnosti e-learningu najmä vo vzdelávaní dospelých vrátane porovnania s tradičnými prezenčnými formami vzdelávania. Pozornosť je venovaná aj najnovším trendom v e-learningu, ako je napr. uplatňovanie web 2.0 prístupu, využívanie sémantických webových stránok a pod. Problematika postavenia a úloh tútora v e-learningu je spracovaná s ohľadom na odlišné požiadavky študujúcich v on-line formách vzdelávania. Záver štúdie naznačuje trendy v e-learningu v najbližšom období. PEDAGOGIKA SK 2010, ročník 1, č. 2: 107-122

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

This chapter of the Eurydice country report for Slovakia summarises information on the national policies and general objectives concerning educational support and guidance, together with links to legislative references. Those with special education needs within mainstream education and special needs schools are addressed separately.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Mathematics becomes essential in the lifelong learning process. It is a discipline, which is a background for specialists who works in environmental protection, engineering, construction, business, telecommunication, textile, new energy sources, ect. It is obvious that mathematic knowledge and competences have a great input in everyday life and in the workplace.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Matematika tampa viena iš svarbiausių disciplinų mokymosi visą gyvenimą kontekste, nes jos reikia tiek kasdieniame gyvenime, tiek darbo vietose. Matematikos pagrindai yra reikalingi labai plačiam specialistų ratui: aplinkos apsaugoje, inžinerijoje, statybose, versle, telekomunikacijų srityje, tekstilėje, naujų energijos šaltinių atradime ir t.t.

Ressources

| 26 Juin 2015
| par Ricarda Motschilnig

Entwicklung einer nationalen Strategie zur Umsetzung der Ratsempfehlung vom 20.12.2012 (2012/C 398/01)

Das Konsultationsdokument des Österreichischen Bundesministeriums für Bildung und Frauen (BMBF) ist einer von vielen Schritten auf dem Weg zu einer nationalen Strategie für die Validierung nicht-formalen und informellen Lernens in Österreich.

Ressources

| 25 Juin 2015
| par Christina NORWIG

Nur etwa 2 Prozent der deutschen Berufsschüler absolvieren einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland (im Vergleich dazu: 26 Prozent der deutschen Studenten). Dabei mangelt es weder an Fördermöglichkeiten noch an engagierten Akteuren, auch nicht an politischem Willen. Hemmnisse liegen oft in der Organisation eines Auslandspraktikums. Es besteht Unsicherheit, wie das fremde Berufsschulsystem funktioniert, wie man einen passenden Betrieb findet, wie man sich vorbereitet oder ob es anerkannte Bescheinigungen über die Ableistung des Praktikums gibt. Unser Handbuch möchte darauf Antworten geben.

Ressources

| 25 Juin 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

The recording of the Media & Learning webinar “Video in a multilingual context” which was held on 11 June, is now available here. This webinar highlights the use and application of high-quality automatic translation and transcription systems in MOOCs to provide access to the learning materials in multiple languages.

Ressources

| 25 Juin 2015
| par Maria Folgueira

La red Eurydice apoya y facilita la cooperación europea en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, proporcionando información sobre los sistemas educativos y las políticas educativas de los 37 países que participan en el programa Erasmus + y elaborando informes sobre puntos comunes a todos los sistemas educativos europeos.

Ressources

| 25 Juin 2015
| par Marissa VAN DER VALK

RUG-promovenda Ruth Koops van ’t Jagt ontwikkelde in het kader van het Europese health literacy-project IROHLA een serie van zeven fotostrips: ‘Praten met je dokter’. De strips, die zowel digitaal als op papier verschijnen, behandelen zeven thema’s die regelmatig aan bod komen tijdens gesprekken van oudere patiënten met hun huisarts.

 De digitale versies komen onder meer op de website oefenen.nl, het online startpunt voor iedereen die zijn basisvaardigheden wil verbeteren.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Ewa GUSTAFSSON

- Som lärare inom kriminalvården måste man kunna samarbeta med andra yrkesgrupper för att skapa förutsättningar för de intagna klienterna att klara sig bra i samhället. Det säger Ingvar Ededal i Luleå, som deltagit i ett internationellt partnerskapsprojekt i syfte att bygga broar mellan kriminalvårdens lärare och vårdare.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Michal LUZAK

Publikacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 i jest adresowana do osób zajmujących się edukacją seniorów. Składa się z  2 cześci. Pierwsza część pt. Uwarunkowania poznawcze osób starszych przybliża proces starzenia się oraz zmiany zachodzące w człowieku oraz wpływ tych zmian na uczenie się. W drugiej części pt. Osoby starsze w procesie edukacji autorzy koncentrują się na trendach w edukacji seniorów, a także przybliżają doświadczenia zawodowe osób, które uczą seniorów.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Maria Folgueira

La red Eurydice apoya y facilita la cooperación europea en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, proporcionando información sobre los sistemas educativos y las políticas educativas de los 37 países que participan en el programa Erasmus + y elaborando informes sobre puntos comunes a todos los sistemas educativos europeos.

Pages

S'abonner à EPALE RSS