chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

Táto kapitola správy siete Eurydice pre Slovensko poskytuje súhrn informácií o vnútroštátnych politikách a všeobecných cieľoch týkajúcich sa poradenstva a podpory vo vzdelávaní v krajine, spolu s odkazmi na relevantné legislatívne dokumenty. Osobám s osobitnými vzdelávacími potrebami a osobitným školám sa správa venuje samostatne.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Rob Schroeder

La validation des acquis de l'expérience (VAE) est une procédure qui permet de valoriser une expérience professionnelle ou extra-professionnelle dans le but d’obtenir, en totalité ou en partie, un diplôme.

Voie supplémentaire d'accès aux diplômes, la VAE concerne tous les publics, quels que soient l'âge, le niveau d'études ou la situation professionnelle.

 

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Branislav Frk

Príspevok sa venuje kritike koncipovania celoživotného vzdelávania na základe európskych a národných dokumentov. Obsahová vyprázdnenosť a byrokratický framework týchto dokumentov kontrastuje s aktuálnymi výzvami informačnej spoločnosti. Autor pozornosť upriamuje skôr na možnosti podpory individuálneho prístupu dospelého človeka k vzdelávaniu a využívaniu možností vzdelávacích technológií.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Branislav Frk

Štúdia prináša pohľad na možnosti e-learningu najmä vo vzdelávaní dospelých vrátane porovnania s tradičnými prezenčnými formami vzdelávania. Pozornosť je venovaná aj najnovším trendom v e-learningu, ako je napr. uplatňovanie web 2.0 prístupu, využívanie sémantických webových stránok a pod. Problematika postavenia a úloh tútora v e-learningu je spracovaná s ohľadom na odlišné požiadavky študujúcich v on-line formách vzdelávania. Záver štúdie naznačuje trendy v e-learningu v najbližšom období. PEDAGOGIKA SK 2010, ročník 1, č. 2: 107-122

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Katarina DUBCOVA

This chapter of the Eurydice country report for Slovakia summarises information on the national policies and general objectives concerning educational support and guidance, together with links to legislative references. Those with special education needs within mainstream education and special needs schools are addressed separately.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Mathematics becomes essential in the lifelong learning process. It is a discipline, which is a background for specialists who works in environmental protection, engineering, construction, business, telecommunication, textile, new energy sources, ect. It is obvious that mathematic knowledge and competences have a great input in everyday life and in the workplace.

Ressources

| 29 Juin 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Matematika tampa viena iš svarbiausių disciplinų mokymosi visą gyvenimą kontekste, nes jos reikia tiek kasdieniame gyvenime, tiek darbo vietose. Matematikos pagrindai yra reikalingi labai plačiam specialistų ratui: aplinkos apsaugoje, inžinerijoje, statybose, versle, telekomunikacijų srityje, tekstilėje, naujų energijos šaltinių atradime ir t.t.

Ressources

| 26 Juin 2015
| par Ricarda Motschilnig

Entwicklung einer nationalen Strategie zur Umsetzung der Ratsempfehlung vom 20.12.2012 (2012/C 398/01)

Das Konsultationsdokument des Österreichischen Bundesministeriums für Bildung und Frauen (BMBF) ist einer von vielen Schritten auf dem Weg zu einer nationalen Strategie für die Validierung nicht-formalen und informellen Lernens in Österreich.

Ressources

| 25 Juin 2015
| par Christina NORWIG

Nur etwa 2 Prozent der deutschen Berufsschüler absolvieren einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland (im Vergleich dazu: 26 Prozent der deutschen Studenten). Dabei mangelt es weder an Fördermöglichkeiten noch an engagierten Akteuren, auch nicht an politischem Willen. Hemmnisse liegen oft in der Organisation eines Auslandspraktikums. Es besteht Unsicherheit, wie das fremde Berufsschulsystem funktioniert, wie man einen passenden Betrieb findet, wie man sich vorbereitet oder ob es anerkannte Bescheinigungen über die Ableistung des Praktikums gibt. Unser Handbuch möchte darauf Antworten geben.

Ressources

| 25 Juin 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

The recording of the Media & Learning webinar “Video in a multilingual context” which was held on 11 June, is now available here. This webinar highlights the use and application of high-quality automatic translation and transcription systems in MOOCs to provide access to the learning materials in multiple languages.

Ressources

| 25 Juin 2015
| par Maria Folgueira

La red Eurydice apoya y facilita la cooperación europea en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, proporcionando información sobre los sistemas educativos y las políticas educativas de los 37 países que participan en el programa Erasmus + y elaborando informes sobre puntos comunes a todos los sistemas educativos europeos.

Ressources

| 25 Juin 2015
| par Marissa VAN DER VALK

RUG-promovenda Ruth Koops van ’t Jagt ontwikkelde in het kader van het Europese health literacy-project IROHLA een serie van zeven fotostrips: ‘Praten met je dokter’. De strips, die zowel digitaal als op papier verschijnen, behandelen zeven thema’s die regelmatig aan bod komen tijdens gesprekken van oudere patiënten met hun huisarts.

 De digitale versies komen onder meer op de website oefenen.nl, het online startpunt voor iedereen die zijn basisvaardigheden wil verbeteren.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Ewa GUSTAFSSON

- Som lärare inom kriminalvården måste man kunna samarbeta med andra yrkesgrupper för att skapa förutsättningar för de intagna klienterna att klara sig bra i samhället. Det säger Ingvar Ededal i Luleå, som deltagit i ett internationellt partnerskapsprojekt i syfte att bygga broar mellan kriminalvårdens lärare och vårdare.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Michal LUZAK

Publikacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 i jest adresowana do osób zajmujących się edukacją seniorów. Składa się z  2 cześci. Pierwsza część pt. Uwarunkowania poznawcze osób starszych przybliża proces starzenia się oraz zmiany zachodzące w człowieku oraz wpływ tych zmian na uczenie się. W drugiej części pt. Osoby starsze w procesie edukacji autorzy koncentrują się na trendach w edukacji seniorów, a także przybliżają doświadczenia zawodowe osób, które uczą seniorów.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Maria Folgueira

La red Eurydice apoya y facilita la cooperación europea en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, proporcionando información sobre los sistemas educativos y las políticas educativas de los 37 países que participan en el programa Erasmus + y elaborando informes sobre puntos comunes a todos los sistemas educativos europeos.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Maria Folgueira

La red Eurydice apoya y facilita la cooperación europea en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, proporcionando información sobre los sistemas educativos y las políticas educativas de los 37 países que participan en el programa Erasmus + y elaborando informes sobre puntos comunes a todos los sistemas educativos europeos.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Ewa GUSTAFSSON

”Vi har fått skärskåda våra arbetssätt och kunnat pröva nya metoder och material. De internationella intrycken har gett stimulans, vi har blivit bättre på att använda engelska som arbetsspråk och på att planera och arrangera projektmöten”. Så sammanfattar Eva Magnil och Ulrika Hagelin från Campus Lidköping resultatet av sitt deltagande i projektet Teaching Adults Lifelong Knowledge, TALK.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Ewa GUSTAFSSON

Flexikon är en gemensam resurs för landets folkhögskolor och studieförbund där en redaktion samlat pedagogiska erfarenheter, tips och material. Tanken är att sajten ska inspirera pedagoger och ledare till utveckling av lektioner, kurser och cirklar. Samtidigt som en utveckling sker av den egna professionen.

- Det känns verkligen roligt att kunna presentera Flexikon - en guide för digitalt lärande. Det är många folkbildare som hjälpt till med framtagandet av sajten, säger Ulrika Knutsson på Folkbildningsrådet.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Kerstin Hagblom

Rapporten "Folkbildningens betydelse för samhället - Folkbildningsrådets samlade bedömning 2014" lämnades till regeringen den 20 mars 2015.

Folkbildningsrådet ska varje år redovisa till regeringen hur statsbidraget bidragit till att statens syften med stödet till folkbildningen har uppnåtts.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Denis Fazlic

MATURA Matura je eksterni ispit na kraju srednje škole i ulaznica za univerzitetsko obrazovanje. DEFINICIJA Matura kao eksterni ispit Matura je ispit kojeg kandidati polažu pod jednakim uslovima: istovremeno, primjenom istih postupaka, pravila i mjerilima ocjenjivanja. Omogućava domače i međunarodne usporedbe, transparentnost rezultata i procjene razvojnih potreba. Sa maturom će se sistemski urediti prolaz između srednje škole i univerziteta slično evropskom obrazovanju.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Denis Fazlic

MATURA Matura je eksterni ispit na kraju srednje škole i ulaznica za univerzitetsko obrazovanje.

DEFINICIJA  Matura kao eksterni ispit Matura je ispit kojeg kandidati polažu pod jednakim uslovima: istovremeno, primjenom istih postupaka, pravila i mjerilima ocjenjivanja. Omogućava domače i međunarodne usporedbe, transparentnost rezultata i procjene razvojnih potreba.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par José A. Herrera

La red Eurydice apoya y facilita la cooperación europea en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, proporcionando información sobre los sistemas educativos y las políticas educativas de los 37 países que participan en el programa Erasmus + y elaborando informes sobre puntos comunes a todos los sistemas educativos europeos.

La sección  “Adult education” aloja un extenso directorio de recursos que contiene breves informes por países, que pueden resultar de interés para los profesionales del sector de la educación de adultos.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par José A. Herrera

El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida junto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura han publicado un glosario en español y portugués con nuevos términos y conceptos en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida. Este glosario se pretende usar en la educación de jóvenes y adultos en Latinoamérica.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Kerstin Hagblom

I rapporten visas att folkhögskolorna har fått en alltmer framträdande specialpedagogisk funktion i det svenska utbildningssystemet. Exempelvis har andelen deltagare med funktionsnedsättningar på de allmänna kurserna gått från att utgöra var femte deltagare 1997, till var tredje 2013. Ökningen i andel deltagare som kategoriseras som funktionsnedsatta är således väldigt kraftig på senare år. Bland dessa personer är grupperna med neuropsykiatriska diagnoser (särskilt ADHD), med svår psykisk ohälsa och med grava läs- och skrivsvårigheter de största till antalet.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Ovaj izvještaj nudi uvid u ključne okolinske faktore koji utiču na uspjeh učenika u osnovnoj školi, u okviru istraživanja efikasnosti u obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Za potrebe analize, provedeno je hijerarhijsko linearno modeliranje (HLM) faktora na nivou škole, razreda i učenika, a koji su izabrani prema jednom od vodećih teoretskih modela obrazovne efikasnosti Bert Kremersa (Bert Creemers-a) iz 1994. godine. Izvor podataka za varijable čine podaci prikupljeni iz upitnika za nastavnike, direktore i učenike prilikom navedenih testiranja.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Brze promjene u društvu, nauci i ekonomiji traže od odgojno-obrazovnog sistema brže ažuriranje znanja i vještina za suočavanje sa izazovima 21.vijeka. Uspjeh pojedinca, grupa, organizacija i društva sve više zavisi od stalnog unapređenja znanja. Pretpostavke na kojima se gradi „društvo znanja“ su motivacija, sposobnost daljnjeg učenja i mogućnost pristupa novim znanjima. To je temelj na kome se gradi Evropska obrazovna politika koja udružuje svoje političke napore pod parolom o idealu "društva koje uči ".(Green paper, 2001).

Pages

S'abonner à EPALE RSS