chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 24 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Straipsnyje nagrinėjama, kaip mokėjimo mokytis kompetencija suprantama suaugusiųjų mokinių, jų mokytojų ir mokymo įstaigos lygmenyse.  Pateikiamas apibendrintas įvairiose mokymosi situacijose (liaudies mokykloje, suaugusiųjų mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje besimokantys, bausmę įkalinimo įstaigoje atliekantys, migrantai, jauni specialių poreikių suaugusieji) esančių suaugusiųjų mokinių ir juos mokančių andragogų požiūris į mokėjimą mokytis.

Ressources

| 24 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Life-long learning is becoming the main trend of the present and the future as well as the challenge for the adult segment of the population. Taking into consideration the fact that about 40 years of learning runs while working, the main priority of adult learning is professional growth. Professional growth, motivation for work and learning are ensured and encouraged by well developed key competences.

Ressources

| 24 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Dabartis kelia didelius reikalavimus suaugusiems mokiniams: mokytis mokytis, kad jie galėtų mokytis greičiau, efektyviau, panaudojant naujausius mokymosi metodus, efektyviai taikant inovacijas praktikoje ir prisiimant atsakomybę už mokymosi rezultatus.

Strateginiai dokumentai mokymosi mokytis kompetenciją apibūdina, kaip vieną iš svarbiausių, tačiau praktiškai ji nėra taip plačiai aptariama ir diegiama, kaip, pavyzdžiui, raštingumas, užsienio kalbų mokėjimas ar IKT gebėjimai.

Ressources

| 23 Novembre 2015
| par Margrét Sverris...

This study is about how eight individuals working in the finance sector experienced their skills assessment and whether or not it proved to have an impact on their work development the way it was intended to.  This study is part of a thesis for a master’s degree in career and guidance counselling at the University of Iceland and in this paper the major conclusions are introduced.

 

The aim of this research

Ressources

| 23 Novembre 2015
| par Alessandra Cecc...

Questo documento fa parte del percorso avviato nel 2013 da Ervet nell’ambito del progetto regionale “Parole in Gioco 2” e proseguito nel 2014 con “Parole in Gioco 3” – Finanziati dal Fondo Europeo per l’Integrazione - di ricerca, analisi e proposta di occasioni di confronto e di formazione sulle esperienze innovative nell’uso delle tecnologie digitali per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua (L2) ad adulti immigrati in Emilia Romagna e in altre realtà del nostro paese.

Ressources

| 23 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Pagrindine dabarties ir ateities tendencija bei iššūkiu visuomenės suaugusiųjų daliai tampa mokymasis visą gyvenimą. Įvertinus, kad apie 40 metų suaugęs žmogus mokosi dirbdamas (persikvalifikuodamas, tobulindamas kvalifikaciją), aiškėja suaugusiųjų mokymosi prioritetas – profesinis augimas. Profesinį augimą užtikrina, motyvaciją dirbti bei mokytis skatina išplėtotos bendrosios kompetencijos. Viena svarbiausių bendrųjų kompetencijų yra mokėjimo mokytis kompetencija (toliau – MMK) - pamatinė kompetencija kitoms bendrosioms ir specifinėms kompetencijoms.

Ressources

| 23 Novembre 2015
| par Jodie Crossley

This report presents for the first time both the costs, and the significant benefits of equipping everyone in the UK population with Basic Digital Skills. Findings reveal signficant benefits for individuals (including both cost and time savings, as well as social and wellbeing benefits), and for the UK as a whole, in terms of productivity and savings.

Ressources

| 23 Novembre 2015
| par Mari Cecilia Toma
The globalization, the scientific and technique revolution, the important modifications in organizational culture and business ethics determine the development of a labour market more and more demanding. The occupational standards represent one of the answers to these challenges, pointing out both economical and social aspects.

Ressources

| 23 Novembre 2015
| par Neja Colja

This journal is a pioneering journal, which focuses on modern technology’s application in education sector and explores technological involvement in the interaction between teachers and students. The journal collects articles on the reforms of teaching and learning through technologies in creating a digital education environment and to reflect, scrutinize the latest trends of technology use in education.

Ressources

| 22 Novembre 2015
| par Marco Paoli

L’atelier n°1 « soutien aux apprenants et compétences clés » de la conférence nationale de lancement EPALE France s’est déroulé le 5 novembre 2015 à Paris. Animé par Alexia Samuel et Marco PAOLI, sous forme de « world café », il s’agissait de mettre en lumière des bonnes pratiques portées par des acteurs de la formation continue en France et de valoriser ces innovations pédagogiques pour illustrer les thématiques du soutien aux apprenants et des compétences clés.

Ressources

| 22 Novembre 2015
| par Jodie Crossley

This online portal of resources provides inspiration to support with delivering new models of family numeracy! They were developed through a project funded by the Paul Hamyln Foundation.  The project was led by NIACE and a project steering group. 6 exciting themed approaches were delivered by 6 pathfinders across England and Wales.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

Overview of position papers on the oportunities and characteristics ofor European Cooperation as presented during the HOME conference in Porto in November 2014.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

Článek představuje koncept spirituality ve vzdělávání. Ta, jako možnost otevření se širšímu pojetí učení se, představuje ve střední Evropě poměrně nové a zároveň i kontroverzní téma, které si zcela jistě zaslouží pozornost. Text předkládá nejvýznamnější koncepty, zaměřuje se přitom spíše na implicitní podobu spirituality ve vzdělávání, a v kondenzované podobě shrnuje dosavadní poznání anglosaských autorů. V českém edukologickém prostředí tak přispívá k diskuzi o možnostech holističtějšího přístupu ve vzdělávání.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

V nakladatelství Wolters Kluwer vyšla kniha profesora Jana Průchy která se zabývá fenoménem česká vzdělanost. Autor vysvětluje, že fenomén vzdělanost má velmi komplikovanou povahu, jejímiž dílčími aspekty se zabývají některé vědecké disciplíny: historiografie, pedagogika, andragogika, demografie, sociologie, ekonomie, interkulturní psychologie. Každá z těchto disciplín poskytuje určitý pohled na problematiku vzdělanosti, ale dosud nedochází k syntéze poznatků. A právě o ni se pokouší tato publikace.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

V nakladatelství Grada vyšla publikace ke vzdělávání seniorů, která nabízí odpovědi na řadu otázek týkajících se vzdělávání této věkové kategorie, např. jak by mělo konkrétně vzdělávání seniorů vypadat, jaká jsou specifika vzdělávání seniorů, jako jsou jeho cíle, funkce a prostředky.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

V nakladatelství Grada vyšla unikátní publikace profesora Jana Průchy, jejímž účelem je poskytnout informace a návody těm, kdo plánují realizovat výzkum v oblasti vzdělávání dospělých či jeho výsledky využívají ve své práci a chtějí rozumět tomu, jak se tento výzkum připravuje a provádí.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

Text na příkladu aktivních a vitálních seniorů, kteří se učí počítačovým dovednostem v tzv. mobilních počítačových učebnách, ukazuje, jaká jsou specifika jejich učení, za jakých podmínek se učí lépe a snadněji, jak zvládají nároky učení se pro ně novým technologiím, čím k procesům učení přispívá mezigenerační setkávání a mezigenerační přenos, a nakonec také co seniorům učení se práci s PC přineslo, respektive co oni sami na této své vzdělávací aktivitě oceňují.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

Příspěvek přináší některé z výsledků tříletého výzkumného projektu „Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení“. Zaměřuje se na mezigenerační učení v rodině, a to v pohledu tří zúčastněných generací.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

Článek se snaží najít odpověď na to, zda se liší vzdělavatelé dospělých od jiných učitelů, a pokud ano, v čem přesně je rozdíl. Dospívá k závěru, že tyto rozdíly jsou minimální a vázané spíše na kontext. Pro vzdělavatele dospělých lehce provokativní článek, který jistě stojí za pozornost.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

Článek se věnuje v současné době poměrně široce diskutovanému tématu kompetencí vzdělavatelů dospělých. Může sloužit jako dobrá inspirace pro projekty a kurzy zaměřené na jejich rozvoj.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

Text srbského autora Miomira Despotovice se zabývá jedním z témat, které jsou v současné době velmi aktuální v souvislosti se zvyšováním tlaku na kvalitu ve vzdělávání dospělých, a to profesionalizací vzdělávání dospělých.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

V rámci projektu Pospolu byla v prosinci 2014 vyhlášena Cena Pospolu pro instruktora ve firmě, a to ve dvou
kategoriích – v kategorii 1 pro firmy a školy zapojené do projektu Pospolu a v kategorii 2 pro firmy a školy
mimo něj. Zaslané příběhy nominovaných instruktorů a jejich hodnocení žáky a zástupci firem a škol jsou uvedeny v publikaci Instruktor 2015, jenž vyšla u příležitosti závěrečné konference Pospolu v květnu 2015.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

Publikace je stručným souhrnem týkajícím se tématu občanského vzdělávání - věnuje se významu občanského vzdělávání, struktuře občanského vzdělávání v ČR, roli státu a občanské společnosti, občanskému vzdělávání na školách a občanskému vzdělávání dospělých.

Ressources

| 20 Novembre 2015
| par Miroslava Dvořáková

Publikace chce ukázat, jaké informace o dalším vzdělávání v České republice existují, kde je najít a k čemu je lze využít. Poskytuje informace o tom, jak si v oblasti dalšího vzdělávání stojí Česká republika a jednotlivé kraje a jak se situace v oblasti dalšího vzdělávání v posledních letech vyvíjí. Jejím úkolem není pomoci vyhledávat konkrétní kurzy či možnosti vzdělávání ani poskytnout komplexní informace o vývoji v dalším vzdělávání.

Pages

S'abonner à EPALE RSS