chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

 
 

На какви езици се предлага EPALE?

EPALE е многоезична платформа, като част от съдържанието й се предлага на 24 езика, а някои функции са налице на шестте основни езика (английски, френски, испански, италиански, немски и полски). Моля, обърнете внимание, че понастоящем EPALE е в процес на разработка и преводите ще се публикуват постепенно.

Ангажиран съм със създаването на политики, свързани с ученето за възрастни — какво ще предложи EPALE за мен?

Можете да използвате ресурсния център на EPALE (очаквайте скоро), за да научавате за добри практики, педагогически материали, резултати от изследвания и т.н., които може да представляват интерес за разработването и обсъждането на политиката, върху която работите.

Журналист съм — какво предлага EPALE за мен?

Като журналист може да посетите отдела ни с новини, за да се запознаете с последните новини в областта на ученето за възрастни. Освен това сайтът предлага и много наистина полезни инструменти, като например календар със събития и библиотека с ресурси за добри практики (очаквайте скоро), която включва последните резултати от изследвания и проучвания в ученето за възрастни. За да намерите последните новини в областта на ученето за възрастни в Европа, EPALE е точното място за Вас.

Представлявам организация в областта на ученето за възрастни, която търси финансиране — какво предлага EPALE за мен?

Въпреки че EPALE не предоставя финансиране, платформата предлага информация за възможности за финансиране. Можете да научите повече за тях, като посетите уебсайта на „Еразъм+ “, новата европейска програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 — 2020 г., чиято цел е да повиши качеството и пригодността на квалификациите и уменията.

Част съм от мрежа/организация в областта на ученето за възрастни — какво предлага EPALE за мен?

Сайтът предлага много наистина полезни инструменти, включително календар със събития, терминологичен речник, свързани с конкретна държава доклади, последните новини в ученето за възрастни и библиотека с ресурси (очаквайте скоро).

EPALE Ви предлага и възможността да публикувате конференциите, курсовете и семинарите си в онлайн календара, както и да изградите профил на организацията си в ЕС. Събитията, включени в календара, ще бъдат разпространявани чрез профилите на EPALE в социалните медии, в това число Twitter, Facebook и LinkedIn.

Аз съм научен работник — какво предлага EPALE за мен?

EPALE осигурява хранилище на ресурси, свързани с ученето за възрастни (очаквайте скоро), включващо информация за резултати от изследвания, статистически данни и резултати от проучвания, както и конкретно свързани със сектора доклади и констатации. Ще имате също възможност да коментирате в тематичните блогове и да участвате в дебатите. EPALE включва и календар с курсове и прояви, в това число конференции на високо ниво, участието в които може да представлява интерес за Вас.

Аз съм професионалист в областта на ученето за възрастни — какво предлага EPALE за мен?

EPALE бе създаден с мисълта за Вас и за други професионалисти в ученето за възрастни, за да Ви помага да се учите едни от други и да развивате професионалната си практика. Сайтът е насочен към учители, обучители, изследователи, научни работници, лица, ангажирани със създаването на политики, и професионалисти, работещи в сектора за учене за възрастни, в цяла Европа. Сайтът предлага много наистина полезни инструменти, включително календар със събития, терминологичен речник, последните новини в ученето за възрастни и библиотека с ресурси (очаквайте скоро).

Аз съм възрастен обучаем — какво предлага EPALE за мен?

Макар че EPALE е създадена с мисълта за възрастните обучаеми като крайни ползватели на развитието в сектора, този уебсайт всъщност е ориентиран към тези, които предоставят и организират образованието за възрастни, а не към самите обучаеми.

Въпреки това можете да посещавате платформата, за да получавате информация за ученето за възрастни в Европа. Ако искате да се заемете с учебни дейности, ето няколко идеи, които Ви препоръчваме да обмислите:

  • свържете се с образователните служби в града, където живеете;

Какво е определението на EPALE за „учене за възрастни“?

EPALE поддържа определението за „учене за възрастни“ на Съвета на Европейския съюз , посочено в Резолюцията на Съвета от 2011 г. относно обновената европейска програма за учене за възрастни: „терминът „учене за възрастни“ обхваща пълния спектър от дейности, свързани с формалното, неформалното и самостоятелното учене — както общообразователни, така и професионални —

Какво е определението на EPALE за „професионалист в областта на ученето за възрастни“?

Терминът „професионалист в областта на ученето за възрастни“ обхваща широк кръг от хора и организации (включително мрежи, групи и доброволци), които работят в сектора на ученето за възрастни. В тях може да се включат:

  • доставчици на обучение за възрастни (в това число работодатели, университети, НПО и др.), учители, обучители, учители стажанти и доброволци;

  • научни работници, студенти, изследователи;

  • националната инфраструктура, мрежи и организации за учене за възрастни;

Каква е връзката между EPALE и „Еразъм+“?

Еразъм+  е новата европейска програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 — 2020 г., чиято цел е да повишава качеството и пригодността на квалификациите и уменията. Тя заменя Програмата за учене през целия живот (LLP)  и програмата „Грундвиг (образование за възрастни).

¿Qué relación mantiene EPALE con Erasmus+?

Erasmus+ es el nuevo programa de la UE dedicado a la educación, la formación, la juventud y el deporte con el que de 2014 a 2020 se aumentará la calidad y la relevancia de las cualificaciones y las capacidades. Reemplaza al Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) y al programa  Grundtvig (de educación de personas adultas).

Каква е връзката между EPALE и програмата „Грундвиг“?

Програмата „Грундвиг“ бе част от Програмата за учене през целия живот на ЕС от 2007 — 2013 г. Тя подпомагаше участието в европейски дейности за обучение и проекти на лица и организации, свързани с непрофесионалното образование за възрастни.

Каква е разликата между EPALE и eTwinning?

eTwinning е виртуално място за срещи за съвместна работа между училища, учители и ученици, чрез което се организират събития за професионално развитие на учителите. Целта на EPALE е изграждането на онлайн общност за сектора за учене за възрастни и за професионалистите в тази област.

По какво се различава EPALE от другите сайтове с информация за ученето за възрастни?

EPALE е виртуално място за срещи на специалисти от практиката и организации, свързани с ученето за възрастни на европейско равнище. Сайтът предлага редица уникални функции: 

  • отворено членство;

  • многоезично съдържание на главната и основните страници, резюмета и ресурси, поддържани от стратегия за многоезичие на цялото съдържание;

  • общоевропейски календар с възможности за търсене на курсове и мероприятия, представляващи интерес за специалистите в ученето за възрастни;

Как мога да следя новостите?

Сайтът на EPALE ще продължи да се развива през следващите месеци. За да бъдете в течение с всички промени, абонирайте се за нашия бюлетин.

Можете да намерите EPALE и в Twitter, Facebook и LinkedIn:

Twitter:  EPALE_EU

Facebook: EPALE.EU

Как мога да се включа в EPALE?

С развитието на сайта ще има много възможности да се включите. Членовете на EPALE ще бъдат подканени да обменят новини, мнения, идеи и ресурси (включително документи за политики и подходящи материали, изготвени по проекти) с други хора в цяла Европа.

За да станете член на EPALE, е необходимо да станете регистриран потребител на сайта. За допълнителна информация как да се регистрирате, моля, вижте:

Как да се регистрира

Какво се случва, ако търсената от мен информация не се намира на уебсайта на EPALE?

Ако търсената от Вас информация е свързана с ученето за възрастни, но не е на уебсайта на EPALE, моля, свържете се с бюрото за помощ на адрес helpdesk@epale-support.eu. Персоналът на бюрото ни за помощ се подкрепя от екип от специалисти по темите, свързани с ученето за възрастни, които могат да окажат съдействие на шест езика (английски, френски, немски, испански, италиански и полски). Стремим се да отговаряме на всички запитвания в срок до два работни дни.

Мога ли да популяризирам EPALE сред колеги/други заинтересовани страни?

Да. EPALE е платформа с отворено членство, която Ви дава възможност да се свързвате с други професионалисти, специалисти от практиката и доброволци в областта на ученето за възрастни в цяла Европа.

Нашата цел е да изградим онлайн общност около широк кръг от полезни образователни ресурси, новини, събития и инструменти за работа в мрежа, с висококачествено съдържание, определяно от специалисти в областта и преведено на основните езици.

Как се финансира EPALE?

EPALE се финансира от Европейската комисия като част от цялостната й стратегия за учене за възрастни с цел учене през целия живот. След първоначалната подкрепа чрез програмата „Учене през целия живот/Грундвиг“ (2007 — 2013 г.) понастоящем финансирането се осигурява по Ключова дейност 2 на програмата Еразъм+ (2014 — 2020 г.).

Осигурява се и съфинансиране от правителствата на държавите членки, чиято цел е да функционират националните служби за поддръжка. 

Как мога да се свържа с националната служба за поддръжка?

Данните за връзка с всички НСП ще бъдат публикувани на уебсайта на EPALE през есента на 2014 г., след като започнат да функционират. Препоръчително е всички запитвания, дори свързани с конкретните държави, да бъдат отправяни към ЦСП на първо място. 

Какво представляват националните служби за поддръжка и какво правят?

Националните служби за поддръжка (НСП) са назначени от националните органи на държавите, участващи в програмата „Еразъм+“, за да помагат при създаването на съдържание за EPALE и да стимулират платформата. Те ще работят в тясно сътрудничество с централната служба за поддръжка (ЦСП) за публикуването на висококачествено съдържание на сайта и насърчаване на дебатите. Националните служби за поддръжка ще се концентрират и върху включването на EPALE в общността, свързана с образованието за възрастни, в държавите им, и върху мотивирането на тези общности да участват в EPALE.

Как мога да се свържа с централната служба за поддръжка?

Ако се налага да се свържете, моля, изпратете имейл на екипа на ЦСП  на адрес helpdesk@epale-support.eu или се обадете в бюрото за помощ на EPALE на телефон +44 (0) 121 212 8934.  

Какво представлява централната служба за поддръжка и какви са функциите й?

Централната служба за поддръжка (ЦСП) е консорциум от две организации, Ecorys Великобритания и Intrasoft Ltd, които работят заедно, за да развиват и управляват EPALE. ЦСП работи в сътрудничество с националните служби за поддръжка на EPALE, специалисти в областта на ученето за възрастни и заинтересовани страни, за да осигурява актуално и подходящо съдържание за платформата. Централната служба за поддръжка управлява и бюрото за помощ, ще изпраща редовен информационен бюлетин и управлява комуникациите със социалните медии.

 

 

Кой стои зад EPALE?

EPALE е инициатива на Генерална дирекция „Образование и култура“ (DG EAC) на Европейската комисия, която има за цел да я превърне в неотменна характеристика на общата картина на ученето за възрастни в Европа.

Какво е EPALE?

EPALE е новата многоезична общност за професионалисти в областта на ученето за възрастни. Нейната цел е да се подобрява качеството и предоставянето на възможности за учене за възрастни в Европа, да се изгради силен общоевропейски сектор за учене за възрастни и да се даде възможност на професионалистите в тази област да достигнат до всички възрастни.

Така че, ако се занимавате с ученето за възрастни като работодател или специалист в областта на обучението, доброволец, лице, ангажирано с изготвянето на политики, или научен работник, значи EPALE е създадена за Вас!

Dado que EPALE es un sitio web multilingüe, ¿si remito contenidos tendré que aportarlos traducidos al inglés (o al resto de idiomas)?

Podrá remitir información en su propio idioma y, en función del tipo de contenido del que se trate (una noticia, un artículo, un blog, un informe, etc.), podría traducirse con herramientas de traducción automática o bien enviarse a un traductor profesional si se considera que posee interés suficiente para la comunidad de EPALE al completo.

¿Puedo aportar contenidos al sitio web de EPALE?

Si desea aportar información relevante para cualquiera de los cinco temas de EPALE, sea en forma de noticias interesantes, artículos, informes, eventos o recursos, remita un correo electrónico con dicha información a helpdesk@epale-support.eu.

Tras registrarse como usuario de EPALE podrá comentar en los blogs, participar en los foros, crear nuevos foros y poner en marcha nuevos debates.

¿Cómo se estructuran los contenidos en el sitio web de EPALE?

Todos los contenidos del sitio se organizarán en torno a cinco temas importantes del aprendizaje de adultos. Los recursos se agruparán en los temas siguientes: apoyo al alumno, entornos de aprendizaje, competencias vitales, calidad y políticas y estrategias y financiación.

¿Puedo anunciar o publicar mis cursos, talleres o jornadas de formación?

EPALE le ofrece la oportunidad de dar a conocer sus congresos, cursos y seminarios en el calendario en línea y proyectar el perfil de su organización en toda la UE. Los eventos incluidos en el calendario también se publicitarán en las cuentas de EPALE en medios sociales como Twitter, Facebook y LinkedIn.

Pages

S'abonner à EPALE RSS