chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 1 Décembre 2015
| par Nives Vučić

Glavne su prednosti hrvatskog sustava obrazovanja i osposobljavanja niska stopa ranog napuštanja školovanja i visoka stopa nastavka školovanja nakon srednje strukovne škole. Pozitivne promjene u zemlji uključuju donošenje sveobuhvatne Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koja će biti glavni pokretač reformi u nadolazećim godinama. U strategiji se dubinski ocjenjuje stanje hrvatskog obrazovnog sustava i uspostavlja se ambiciozan program za poboljšanje obrazovnih rezultata u svim obrazovnim sektorima.

Ressources

| 1 Décembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

The guide presented a theoretical concept of case creation, application and analysis (CCAA) method and practical possibilities to implement this method into teaching/learning process. Although the publication itself is more focused on formal adult education, this guide can also be useful and relevant to all adult educators, because the cases – its creation, application and analysis - as more or less the peace of reality can be very effectively used in non-formal adult education.

Ressources

| 1 Décembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Vadove pristatyta teorinė atvejo kūrimo, taikymo ir analizės (AKTA) metodo koncepcija ir praktinės šio metodo taikymo mokymosi procese galimybės. Nors pats leidinys daugiau orientuotas į formalųjį suaugusiųjų mokymo(si) procesą, šis vadovas taip pat gali būti naudingas ir aktualus visiems suaugusiųjų švietėjams, nes atvejai – jų kūrimas, taikymas, analizė – kaip didesnė ar mažesnė realybės dalelė gali būti labai efektyviai panaudojami neformaliajame suaugusiųjų švietime. 

Ressources

| 1 Décembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

The most important thing in this methodic is the idea that essence of learning is a reflection of the experience, because any learning activity loses its meaning if it is applied mechanically, without reflection on the past accumulated experience and its interpretation.

Ressources

| 1 Décembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Tarptautinio projekto metu parengti Atviri švietimo ištekliai (AŠI) skirti siekiantiems įsidarbinti arba sukurti savo verslą. Ištekliai parengti lietuvių kalba ir yra visiškai atviri, tad juos suaugusiųjų švietėjai gali naudoti savo veikloje, mokymuose ar pasiūlyti kolegoms. Daugybė testų bei užduočių apie motyvaciją, gebėjimus, mokymosi ir tobulėjimo stilių, pasirengimą verslui ir kt. parengti interaktyviai, kai vartotojui pateikiamas grįžtamasis ryšys ir paaiškinimai. 

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

Together with mobility, Erasmus+ also fosters cooperation for innovation and exchange of experience and good practice through funding transnational projects. In this, strong support is given to Strategic Partnerships, which can be combined in many different ways to build and fund a wide variety of projects. This brochure is a start-up guide to Strategic Partnerships. It provides basic information on who can apply, where, how and when, some hints on do’s and don’ts, and some concrete real-life examples. It sets out the four award criteria that are used to assess partnership proposals.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

The article aims at disclosing the importance of reflection for the activity of adult learning teacher in the context of professional activity quality improvement.  The first part of the article highlights the concept of reflection, the second – reveals the models of reflection application in order to get better understanding of this phenomenon as well as to apply it effectively in adult learning teachers’ practical activity.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Straipsnyje siekiama atskleisti refleksijos svarbą suaugusiųjų švietėjo (andragogo-praktiko) veikloje pabrėžiant refleksijos aktualumą profesinės veiklos kokybės tobulinimo kontekste. Pirmojoje straipsnio dalyje teoriškai apibūdinama refleksijos samprata, antrojoje - pateikiami refleksijos taikymo modeliai siekiant išsamesnio šio reiškinio supratimo bei efektyvaus praktinio pritaikymo tobulinant andragogų-praktikų profesinės veiklos kokybę.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

There are possibly more than one million libraries throughout the world today. It is nevertheless obvious that not all scientific researchers or general users of libraries have access to relevant and valuable literature to the extent that is desirable and appropriate. What literature in the English language on innovation, entrepreneurship, and social entrepreneurship is available in the world libraries, and is there interest in acquiring more? This article presents analysis and results after visiting 93 libraries in 61 countries on four continents. 

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Pasaulyje yra daugiau nei vienas milijonas bibliotekų.Tačiau ne visi mokslo darbuotojai ar įprasti bibliotekų vartotojai turi pakankamą prieigą prie svarbių ir vertingų literatūros šaltinių. Kokie šaltiniai anglų kalba inovacijų, verslininkystės, socialinės verslininkystės klausimais yra prieinami pasaulinėse bibliotekose ir ar yra paklausa literatūrai šiomis temomis? Fil. Dr. Jan-U.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Reeta KNUUTI

Sivistyshyöty ja sosiaalinen pääoma vapaassa sivistystyössä -tutkimusraportti paneutuu vapaalta sivistystyöltä vaadittuun hyödyn ja toiminnan mittaamisen problematiikkaan.

Jyrki Jokinen on toimittanut Esa Poikelan ja Juha Sihvosen kanssa kirjoittamansa teoksen, joka on syntynyt Kordelinin säätiön tukemassa hankkeessa. Raportin kirjoittajat esittävät tutkimuksen lopussa, miten vapaata sivistystyötä voitaisiin arvioida uudella tavalla.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Reeta KNUUTI
Vapaan sivistystyön palvelurakenne. Oppilaitosten koulutustarjonta -selvitysraporttiin on koottu tietoja vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämän koulutuksen osallistuja- ja opetustuntimääristä vuosilta 2011 ja 2012. Raportti kattaa vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen lisäksi ammattikoulutuksen, yleisivistävän koulutuksen, avoimen korkeakoulu-opetuksen, taiteen perusopetuksen sekä maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen ja opintosetelikoulutuksen

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Michèle MOMBEEK

Regards sur l'éducation 2015: les indicateurs de l'OCDE font figure de référence en ce qui concerne la situation de l'éducation dans le monde.

Ils fournissent des données sur les résultats des établissements scolaires, sur l'impact de l'apprentissage dans les différents pays, sur les ressources financières et humaines investies dans l'éducation, sur l'accessibilité, sur la participation et l'évolution au sein des systèmes éducatifs ainsi que sur l'environnement d'apprentissage et l'organisation des écoles.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par CONEDU Austria

ShareIT ist ein europäisches Projekt, das von fünf Projektpartnern und zwanzig assoziierten Erwachsenenbildungseinrichtungen in Schottland, Polen, Österreich, der Schweiz und Deutschland umgesetzt wurde.

Das Projektziel von ShareIT ist die Implementierung von Methoden des informellen Lernens und kollegialen Erfahrungsaustauschs im Bereich der Basisbildung/Grundbildung innerhalb von Europa. Überdies sollte der Austausch zu einer Verbesserung praktischer Fähigkeiten von Kursleitenden und Trainerinnen, innovative Methoden und Online-Tools anzuwenden, führen.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Rumen HALACHEV
The digital competence portfolio was developed as part of the project FORWARD, Competence portfolio and pedagogical tools to identify, recognise, validate and improve the competences acquired by migrant women in formal, non-formal and informal learning contexts.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Rumen HALACHEV
This Forward Toolbox is one of the main products of the project FORWARD, Competence portfolio and pedagogical tools to identify, recognise, validate and improve the competences acquired by migrant women in formal, non-formal and informal learning contexts.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Eva ALOS MELCHOR

Key findings from this report indicate that:

There is increasing international consensus and evidence from research that lifelong guidance and the systematic development of career management skills lead to beter educational and employment outcomes. Nevertheless, a recent survey shows a persisting delivery gap in guidance provision in the Member States.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Kuo skiriasi Lietuvos etninės gyventojų grupės nuo naujųjų imigrantų? Suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su imigrantais, svarbu žinoti besimokančiųjų tikslinės grupės socialinį, teisinį ir politinį kontekstą. Straipsnyje analizuojami Lietuvos spaudos (2011 m. rugsėjis–2012 m. vasaris) kokybinio tyrimo apie naujuosius imigrantus ir etnines mažumas (rusus, baltarusius ir ukrainiečius) duomenys.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Informacijos srautai, transnacionaliniai migrantų tinklai ir sparti technologijos plėtra geografinius atstumus padarė lengvai įveikiamus; dauguma pasaulio valstybių jau įsiliejo globalios migracijos procesus.

Globalus tarptautinės migracijos pobūdis tapo „migracijos amžiaus“ skiriamuoju ženklu, o Europos Sąjunga (ES), kaip politinė ir ekonominė bendrija, tapo vienu iš labiausiai imigrantus traukiančių pasaulio regionų.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Straipsnių rinkinys  „Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje“ Jame rasite Lietuvos ir Čekijos respublikos autorių straipsnius. Karolio Žibo straipsnyje aptariamos Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių imigracijos tendencijos ir demografinė situacija, apibūdinamas darbo imigracijos reiškinys ir darbo imigrantų socialinės ir demografinės charakteristikos. Karolio Žibo ir Vijos Platačiūtės publikacijoje analizuojami Lietuvos migracijos ir integracijos politikos prioritetai ir tikslai, trečiųjų šalių piliečių integracijos prielaidos.

Ressources

| 30 Novembre 2015
| par Jurgita MELAIKIENE

Leidinyje apie pabėgėlius Lietuvoje pateikiama atliktų tyrimų prieglobsčio srityje apžvalga, pabėgėlių gyvenimo Lietuvoje ypatumai ir kt. Karolis Žibas, Laurynas Biekša, Lyra Jakulevičienė ir Jolanta Aleknevičienė aptaria priėmimo sąlygų direktyvas, įgyvendinimo Lietuvos teisinėje sistemoje problemas, sąžiningos ir veiksmingos prieglobsčio procedūros paieškas, (iš)gyvenimą Lietuvoje: prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių patirtį, pateikia prieglobsčio politikos įgyvendinimo Lietuvoje rekomendac

Pages

S'abonner à EPALE RSS