chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 30 Mai 2020
| par Piotr Maczuga

Artykuł naukowy Neil A. Bradbury'ego z Chicago Medical School stara się w oparciu o badania odpowiedzieć na jad długo tak naprawdę jesteśmy w stanie skupić się podczas nauki. Czy 15-minutowy dogmat stosowany w TED ma sens? A może jesteśmy bardziej jak złote rybki i zapominamy po 8 sekundach? Skąd się wzięły tezy głoszące, że 10-15 minut to idealny czas na krótki wykład w internecie i jakie mają poparcie w badaniach?

Ressources

| 30 Mai 2020
| par Kadi Kass

Eesti keelt räägitakse ja õpitakse paljudes maailma paikades. Siiski puudub paljudel keelehuvilistel võimalus õpinguteks kontaktõppe vormis. Nendele mõeldes töötakse välja arvutipõhise keeleõppe vahendeid. Arvuti abil õppimine kaotab ruumilised piirangud – veebipõhistel õpetajatoega kursustel osalejad saavad suhelda õpetajate ja õpingukaaslastega, ilma et peaksid nendega geograafiliselt samas asukohas viibima. Arvutite ja veebi kasutajate ring üha laieneb ning rakendusvõimalused avarduvad, pakkudes uusi vahendeid arvutipõhise keeleõppe arendamiseks.

Ressources

| 30 Mai 2020
| par Kadi Kass

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade rollimängudest ja nende rakendamise võimalustest keeleõppes. Töös on välja toodud ka rollimängudega seotud probleemid, millega võivad kokku puutuda nii õpetajad kui ka õpilased. Näiteks võib ette tulla olukordi, et kõik rühma liikmed ei tööta võrdse intensiivsusega, samuti ei oska õpilased alati üksteist kuulata või arvavad, et kaasõpilaste kuulamine ei ole kasulik. Töös on välja toodud ka võtted, kuidas neid probleeme vältida ning paremini mänge kasutada.

Ressources

| 30 Mai 2020
| par Kadi Kass

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada mittetraditsioonilise õppija õpioskused kõrgkoolis kutseõpetaja õppekaval õppimiseks ja kuidas kutseõpetajad kirjeldavad õppimist kõrgkoolis. Töö teoreetilises osas tutvustati mittetraditsioonilist õppijat kõrgkoolis ja õpioskusi. Kirjeldati ülikoolis vajalikke õpioskusi ja õppimist takistavaid tegureid. Uurimuse metoodika peatükis kirjeldati kvalitatiivset uurimisviisi, mis viidi läbi fotointervjuu põhjal.

Ressources

| 30 Mai 2020
| par Kadi Kass

Magistritöö eesmärk oli uurida täiskasvanud keeleõppija ärevuse põhjuseid ja selgitada välja seosed kõrgema ärevuse tajumise ja kindlate omadustega õppijate gruppide vahel. Kuigi ärevuse puhul ei tohi unustada ka edasiviivat, motiveerivat ja sooritusele ergutavat tahku, keskenduti selles töös ärevuse pärssivale mõjule riigikeele omandamises. Keeleomandamise kiiruse ja taseme juures on oluline osa õppija hoiakul õpitava keele suhtes, tema motivatsioonil, enesekindlusel ja õppikeskkonna atmosfääril.

Ressources

| 30 Mai 2020
| par Esra Telli

The selection of resources and platforms that you will find here has been elaborated in order to facilitate the rapid identification of helpful technological solutions that could be used to support remote learning. The list provided here is not meant to be comprehensive, however, the selection has been driven by prioritizing resources and solutions that are free (or freemium), offline friendly or are available in more than one language (especially beyond, English).

Ressources

| 29 Mai 2020
| par Hüseyin KAYGIN

In an increasingly online world, people need digital skills and literacy to work, live, learn and communicate productively. Without these skills, people face marginalisation not only in the physical world but in digital realms as well.Fortunately, digital exclusion is increasingly avoidable. Purposefully designed solutions can help people–even those with very low literacy levels and nascent technology skills—navigate digital spaces and benefit from relevant applications, such as those that connect users to health services, support refugees or help farmers improve productivity.

Ressources

| 29 Mai 2020
| par Hatice SANCAR TOKMAK

In this study, it was aimed to adapt the Technology Proficiency Self Assessment Scale for 21st Century Learning (TPSA C21), developed by Christensen and Knezek, into Turkey's conditions. The study sample consisted of 606 teachers working in 58 public schools affiliated to the Ministry of National Education in Bartın province. The original scale had a six-factor structure consisting of 34 items. In the adaptation stage, the Turkish version of the scale was initially created and then retranslated back into the source language. Next, the scale items were evaluated by linguists.

Ressources

| 29 Mai 2020
| par Asimina BROUZOU

The Methodological guide of ID GAMES is targeted to professionals and organizations working with people with Intellectual Disability. It presents them the innovative methodology of co-creation game workshops which enables the inclusion of people with intellectual disability in community through active participation.

Contents: 

Ressources

| 29 Mai 2020
| par Kadi Kass

Eesti elukestva õppe strateegia üheks eesmärgiks on võimestada inimesi reageerima tööturul toimuvatele muutustele. Probleemiks peab strateegia vähest koostööd koolide ja tööandjate vahel, mis tingib arvuka ebapiisava kvalifikatsiooniga tööliste siirdumise tööturule. Strateegia kohaselt ei ole rakendunud probleemipõhised ja reaaleluga seotud õppimisviisid ega õppijate erinevate andekuste ja vajaduste märkamine. Õppijad, kes lõpetavad täna kooli, ei vaja enam tööelus toimetulekuks 20. sajandi oskusi, vaid juba uusi, 21. sajandi oskusi, mille sisendi peaks andma nüüdisaegne õpikäsitus.

Blog

| 29 Mai 2020
| par EPALE Moderator

"Our hunger for lifelong learning has remained intact, grown even, as we have furthered our knowledge of one another through digital media. We have thrown caution to the wind and dived bravely into new ways of expressing ourselves; new ways of teaching, learning and acting together. Our mission here at EPALE is to nurture and maintain that joy and belief that we are willing and able to attain something special with one another, despite our differences." Astrid Søe

Ressources

| 28 Mai 2020
| par Kadi Kass

Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida Ida-Virumaa täiskasvanute õpimotivatsiooni mõjuvaid tegureid eesti keele suhtluskursuse näitel; leida õiged õppemeetodid keele õppimiseks ja motivatsiooni tõstmiseks; selgitada välja takistused ja need kõrvaldada. Töös on antud teoreetiline ülevaade motivatsioonist, sh motivatsiooni käsitlusest psühholoogias, motivatsiooniteooriatest, sisemisest ja välisest motivatsioonist, õpimotivatsiooni mõjutavatest teguritest ja võõrkeele õppimise teooriatest. Seejärel viidi läbi eesti keele kursus, samal ajal uurides ja tõstes õpilaste motivatsiooni.

Lidija Knežević

Blog

| 28 Mai 2020
| par EPALE Moderator

Montenegro is one of the countries that has successfully responded to the challenges of the COVID 19 pandemic and has shown a responsible approach to solving the many problems caused by this virus. As Lidija's organisation deals with capacity building in the non-governmental sector and the development of active learning and non-formal education, all training and conferences were postponed and she returned to her hometown and "moved" her office there.

Ressources

| 28 Mai 2020
| par Martin Dobeš

Obě nedávné velké volby – zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem i britský odchod z Unie – jako by definitivně pohřbily důvěru většinové společnosti ve schopnost médií a jimi citovaných expertů cokoli vysvětlit či předpovědět.

Přesto se řada analytiků dál snaží co nejlépe pochopit a popsat, co se vlastně stalo. Opravdu se západní společnost rozpadá na dvě či více frakcí, které stále obtížněji nacházejí společnou řeč? A jak z toho ven?

Ressources

| 28 Mai 2020
| par Martin Dobeš

V rozvíjejícím se evropském prostoru už není vzdělávání považováno za ukončený proces, ale je chápáno jako úvodní etapa celoživotního vzdělávání, která má člověka vybavit všemi nástroji potřebnými k tomu, aby proces získávání, tvorby a uplatňování znalostí mohl pokračovat i po jeho ukončení. Jedním z hlavních výstupů školního vzdělávání je dosáhnout toho, aby se žáci stali myslícími individualitami, které inteligentním způsobem přispějí k řešení problémů společnosti, podporují porozumění, stávají se novátory, uskutečňují rozhodnutí a účinně komunikují.

Ressources

| 28 Mai 2020
| par Altheo VALENTINI

The purpose of this study is to contribute to the design of a new portfolio of services for existing and future Digital Competence Centres, with an expected completion date of 2030.

Ressources

| 28 Mai 2020
| par Sorin Angheluta

A fost publicat numărul din luna mai 2020 al revistei „Skillset and match”.

Acest număr publică un interviu exclusiv al comisarului european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit. Acesta afirmă că agenda de competențe a Comisiei a devenit o prioritate și mai puternică datorită efectelor sociale și economice ale pandemiei coronavirusului.

Ressources

| 27 Mai 2020
| par Marta JENDEKOVA

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) od roku 2013 plní funkciu Národného referenčného bodu pre oblasť otvoreného prístupu k vedeckým informáciám a ich uchovávaniu. K plneniu tejto funkcie bolo nominované ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výzvy viceprezidentky Európskej komisie pre digitálnu agendu pani Neelie Kroes a komisárky pani Máire Geoghegan Quin.

Ressources

| 27 Mai 2020
| par İhsan Ulus

"A good person–environment-fit has positive effects on well-being in old age. As digital technologies are an integral part of older adults’ environments, we predicted that the use of information and communication technologies (ICT) is associated with subjective well-being among the oldest-old. Specifically, we compared different user groups of ICT devices (nonusers, users of nonweb-connected ICT, users of web-connected ICT) and analyzed the relations among ICT use and three domains of subjective well-being (loneliness, anomie, autonomy).

Pages

S'abonner à EPALE RSS