chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

 
 

Ressources

Οι αστικοί κήποι αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο για να ενθαρρύνουν την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, την κοινωνική ένταξη, τον διάλογο και την υιοθέτηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής. Πράγματι, ανεξάρτητα από το σχήμα, το μέγεθός του, κάθε ένας από αυτούς επιδιώκει την επίτευξη κοινών στόχων: κοινωνικoύς, εκπαιδευτικούς, οικολογικούς, αισθηaτικούς, διασκέδαση κτλ. Συνακόλουθα, εφαρμόζονται συμμετοχικές πρακτικές στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Ressources

Los Huertos urbanos se están expandiendo en todo el mundo para fomentar la producción y el consumo local, la inclusión social, el diálogo y la adopción de un estilo de vida sostenible. De hecho, sea cual sea su forma, su tamaño, cada uno de ellos busca lograr objetivos comunes: social, educativo, ecológico, estético, divertido ...

Ressources

Les jardins urbains se développent partout dans le monde pour promouvoir la production et la consommation locales, l’inclusion sociale et l’adoption d’un mode de vie durable. En effet, quels que soient sa forme, sa taille, chacun d’entre eux cherche à atteindre des objectifs communs: sociaux, éducatifs, écologiques, esthétiques, ludiques…
Ainsi, ils mettent en oeuvre des pratiques participatives dans leur conception, leur gestion et leur mode de fonctionnement.

15 uczestników OHP z kujawsko-pomorskiego kształcących się w zawodzie kucharza uczestniczyło w rocznym projekcie Szkolimy się dla Waszego zdrowia !. Kluczowym elementem działań był dwutygodniowy staż zrealizowany we Frankfurcie nad Odrą oraz poczęstunek przygotowany dla zaproszonych gości po powrocie.

An informal and authentic conversation sharing the personal stories of amazing people who returned to education in Ireland as an adult learner. Every Day I'm Learning is real people opening up about their extrodinary lives, being both honest and vulnerable. In this podcast Dearbháil Lawless chats with adult learners as they describe overcoming their fears, taking up new opportunities and how education changed their life.

"Dyskursy Młodych Andragogów" to czasopismo dobrze znane wszystkim, których interesują zagadnienia związane z edukacją dorosłych. Czasopismo jest wydawane corocznie przez Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Według listy czasopism naukowych MNiSW z 2019 r. za publikację w "DMA" autor uzyskuje 20 punktów.

Ressources

Urban gardens are expanding around the world to encourage local production and consumption, social inclusion, dialogue and the adoption of a sustainable way of life. Indeed, whatever its shape, its size, each of them seeks the achievement of common objectives: social, educational, ecological, aesthetic, fun. Thus, they implement participative practices in their design, management and mode of operation.

Ressources

Ogrody miejskie rozwijają się na całym świecie, aby zachęcać do lokalnej produkcji i konsumpcji, integracji społecznej, dialogu i podjęcia zrównoważonego stylu życia. Niezależnie od kształtu czy wielkości, tworzenie ogrodów służy do osiągnięcia wspólnych celów społecznych, edukacyjnych, ekologicznych, estetycznych i rozrywkowych. Dlatego też, ogród jako przestrzeń jest idealnym miejscem do wdrażania praktyk partycypacyjnych w projektowaniu, zarządzaniu i sposobie działania.

A jelentés áttekintést nyújt a felnőttkori tanulás megújított európai menetrendje (2011–2018) keretében elért eredményekről, és meghatározza azokat a felmerülő kérdéseket és prioritásokat, amelyeket figyelembe lehet venni a 2020 utáni időszakban. Összefoglalja az EU szintjén tett kezdeményezéseket, valamint információt nyújt a felnőttkori részvétel és tanulás tendenciáiról és fejleményeiről az EU tagországokban 2011 óta.

ReGap is an Erasmus+ project whose goal is to reduce the educational inequalities of migrants, refugees and asylum seekers, through open-source e-learning courses about employment, health, social security, education, gender and justice. The courses are translated into English, Portuguese, Italian, Norwegian and Macedonian, and can be used fully online or in a blended mode (with an educator in the classroom).

Conform unui sondaj realizat de Ernst&Young (E&Y) „Building a Better Working Europe” , economia digitală va fi principalul motor care va stimula creșterea Europei în următorii ani. Cu toate acestea, lipsa competențelor necesare pentru poziții cheie afectează capacitatea companiilor de a evolua.

EPALE es una herramienta muy util para proyectos Erasmus+ por eso ponemos a vuestra disposición una presentación de qué es EPALE, y una guía de cómo usar EPALE en proyectos Erasmus+.

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν στους ανθρώπους ευκαιρίες να μάθουν, να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να έχουν πιο ισορροπημένες ζωές

Antreprenoriatul și practicile inovatoare din universități înfierbântează toată Italia. Unele din aceste practici rezonează la nivel internațional, în timp ce altele au doar impact local. Învățământul superior italian se confruntă cu anumite provocări importante și trebuie luate acțiuni pentru a-și elibera întregul potențial. Promovarea agendei antreprenoriale și a inovării poate ajuta Italia să-și îmbunătățească performanța generală a sistemului de învățământ superior și a universităților.

From a lifelong learning perspective, education during incarceration is crucial for prisoners’ rehabilitation. This article describes the authors’ development of their Perceived Barriers to Prison Education Scale (PBPES) and examines what deters prisoners from participating in education during their incarceration, how their perceptions differ depending on gender, age, educational level, learning difficulties, length of prison sentence, and whether the prisoners express a desire to participate in education or not.

La fiecare trei ani, lansarea rezultatelor testelor PISA oferă o imagine a stării educației din întreaga lume. În unele țări, aceste rezultate sunt un apel la trezire, provocând factorii politici să regândească strategiile și să investească mai mult în educație.

PISA oferă, de asemenea, o privire asupra viitorului, propunând măsuri fiabile legate de felul în care tinerii dulți sunt gata să participe pe deplin în societate.

Im Zeitalter von Fake News und Hate Speech gewinnt kritische Medienkompetenz zunehmend an Bedeutung. Eine Vortragsreihe der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung (ÖGPB), COMMIT, dem Depot und der Volkshochschule Mariahilf widmet sich dem Anliegen, Medienkompetenz nicht nur im Schulbereich, sondern auch in der Erwachsenenbildung verstärkt zu thematisieren. Die Videos zu den Vorträgen können online nachgesehen werden.

Résultats complémentaires  de l'Enquête sur les compétences des adultes
Suite à la révolution technologique qui a débuté dans les dernières décennies du XXe siècle, la demande du marché du travail en matière de traitement de l'information et d'autres compétences cognitives et interpersonnelles de haut niveau a connu une croissance considérable.

This textbook was created as a result of the cooperation of the School for Textile and Leather Design from Novi Pazar (Serbia) within the Erasmus+ project entitled "Putevi džinsa" (Jeans Roads), which was implemented in the period October 1, 2018 - September 30, 2019 (KA2 - Strategic partnerships for VET No: 2018-1-RS01-KA202-000435 ). This textbook is intended primarily for high school and college students, and can also be of great help to designers and modelers who are professionally involved in this industry.

Udžbenik koji je pred vama nastao je kao rezultat saradnje Škole za dizajn tekstila i kože iz Novog Pazara (Srbija) u okviru Erasmus+ projekta pod nazivom „Putevi džinsa“ (KA2 - Strategic partnerships for VET No: 2018-1-RS01-KA202-000435), koji je realizovan od 01.10.2018 - 30.09.2019. godine.

 

Ovaj udžbenik je namenjen pre svega učenicima u srednjim školama i studentima na fakultetima, a takođe može biti od značajne pomoći i konstruktorima i modelarima koji se profesionalno bave tim poslom.

Purpose: Coaching is an approach that enables individuals to realize their own potential and strengths, to increase their awareness, to find themselves, and that encourages and supports the process of fulfilling goals by balancing different spheres of life. Adoption and implementation of coaching philosophy also have great importance in terms of teachers' relationship with students.

The development of citizens’ knowledge, skills and competences has always been priority to the European community. Therefore the recognition of that knowledge, skills and competences is a very important issue for the development of competitiveness, employment and social cohesion in the European community.

Ressources

Converge is a Nordplus Adult project which has came to end. At the end of the project we have created a game with explanation video. The main purpose of the game is to increase the knowledge of the adult educator, staff and volunteers knowledge about discrimination, cultural awareness, melting box and active citizenship. At the end of the game we hope the player knowledge increses, their attitude changes and their awareness about social inclusion increases. 

You can dowload the game and watch the video on 

http://ifall.se/converge/

Celem Zintegrowanej Strategii Umiejętności jest tworzenie możliwości i warunków do rozwoju umiejętności niezbędnych do wzmocnienia kapitału społecznego, włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia. Za opracowanie ZSU odpowiada Minister Edukacji Narodowej. W prace zaangażowany jest także Instytut Badań Edukacyjnych, służący resortowi wsparciem eksperckim.

Suche war gestern. Wie kann man zielgerichtet Informationen finden, bewerten und in seine eigene Arbeit integrieren? Die Dokumentation (Folien eines Vortrags) der gleichnamigen Konferenz im Rahmen des Deutschen Bibliothekartags 2018 in Berlin gibt praxisnahe Beispiele darüber, was unter Informationskompetenz verstanden wird und wie man die Methode in die eigene Arbeit integrieren kann..

Pages

S'abonner à EPALE RSS