chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 15 Juin 2020
| par UK National Agency

This is an online course for anyone interested in the European Solidarity Corps. The seven units of this course cover the general overview of the European Solidarity Corps funding opportunities, specific information about Volunteering, Traineeships and Jobs and Solidarity Projects, support measures for young people, how to obtain Quality Label, and how to apply for funding.

Ressources

| 15 Juin 2020
| par Hüseyin KAYGIN

This short report aims to describe what happened in the countries of the EU neighbourhood and Central Asian during the COVID-19 crisis. It documents the truly impressive achievements, while providing a reality-check for those who see the internet as the means to fulfilling the promise of education for all, whenever and wherever. This report builds on the mapping of the responses of 27 education systems in South Eastern Europe, Turkey, the Southern and Eastern Mediterranean, Eastern Europe and Central Asia.

Ressources

| 15 Juin 2020
| par Nafisah Graham-Brown

These materials have been collated by NATECLA's Co-Chair Dr Nafisah Graham-Brown. The materials are not created by NATECLA, but compiled from submissions from NATECLA members, members of ESOL Research Jisc in the UK, and others in the ESOL community. Some materials are from the US BLM movement, and education boards of some states in the US. Others have been selected specifically for the UK context. Please feel free to share widely, and get in touch if you have any links and materials to share. The list is updated regularly.

Blog

| 15 Juin 2020
| par EPALE Moderator

Mariadaniela teaches Humanities and her specialty is School Dispersion. The situation of students not being able to attend school because of the lockdown measures was managed by enhancing distance learning. At her school they were able to use this situation as an opportunity to experiment with new teaching strategies, to use platforms, video lessons, virtual classes and online working groups, and to promote dialogue between teachers and students.

Ressources

| 14 Juin 2020
| par Kadi Kass

Antud magistritöö ülesandeks oli uurida TTÜ Virumaa kolledži esimese kursuse üliõpilaste eesti keele teise keelena oskust. Magistritöö teoreetilises osas anti ülevaade eesti keele teise keelena osaoskuste mõõtmisest, kõrghariduse saamiseks nõutavast B2 keele tasemest. Täheldatakse, et üldkeele oskus ei tähenda, et sellest piisab erialase keele mõistmiseks ja kasutamiseks.

Teises peatükis tutvustati TTÜ Virumaa kolledžit nagu ainsat Ida-Virumaal tehnilist kõrgharidust pakkuv õppeasutust ja kolledži eesti keele teise keelena õppeainete mooduleid.

Ressources

| 14 Juin 2020
| par Kadi Kass

Major changes in today’s world and the global labour market assume that working-age people are able to gain new professional knowledge and skills, but also the skills of using more efficient learning strategies. According to the contemporary approach to learning documented in Estonian Lifelong Learning Strategy 2020 (2014), one of the most essential aims is supporting learner’s social and individual development and the application of the approach developing learning skills.

Ressources

| 14 Juin 2020
| par Jelena Bojovic

The fifth issue of ELTAM Newsletter is published.

 

Enjoy reading!

Ressources

| 14 Juin 2020
| par Edyta Dołęga

Erinnerungen und Zusammenfassungen von Mobilitätsteilnehmern - Auslandspraktika in Spanien - Sevilla von Studenten des Schulkomplexes Nr. 1 in Olkusz im Rahmen des POWER-Programms.

Ressources

| 14 Juin 2020
| par Edyta Dołęga

Recollections and summaries of participants in mobility - internships abroad in Spain - Sevilla of students of School Complex No. 1 in Olkusz implemented under the POWER programme.

Ressources

| 12 Juin 2020
| par Hatice SANCAR TOKMAK

Digitalization, defined as the 5th Kondaratieff Wave, which is the main factor of the Fourth Industrial Revolution, is one of the priorities discussed in practice and academic literature, exposing the business world to new competitive realities. At this point, it is accepted that the first role in adapting to digital transformation is the leader. As a result of the literature review conducted between 1990- 2019, it is understand that there is a paradigm shift in leadership. This study aims to reveal the typology of the studies in the literature on digital leadership studies.

Ressources

| 12 Juin 2020
| par Kadi Kass

Muutused tänapäeva maailmas ja globaliseeruval tööturul eeldavad inimestelt lisaks uutele erialastele teadmistele ja oskustele ka tõhusamaid õpioskusi. Vastavalt Eesti elukestva õppe strateegias 2020 (2014) dokumenteeritud nüüdisaegsele õpikäsitusele, on üks olulisemaid eesmärke õppija sotsiaalse ja individuaalse arengu toetamine ning õpioskusi arendava õpikäsituse rakendamine. Toetamaks eduka elukestva õppija arengut on vaja toetada õppija enesejuhtimise oskust ning selle eeldusena enesereguleeritavaid õpistrateegiaid.

Ressources

| 12 Juin 2020
| par Kadi Kass

Eesti kutsehariduse üheks suuremaks probleemiks on õpingute katkestamine (katkestanute osakaal on ligi viiendik õppuritest). Katkestamiste põhjused on väga erinevad ja sageli kombineeritud, seetõttu on ka katkestamise vähendamiseks ja ennetamiseks väljapakutud erinevaid võimalusi. Nende hulgas tugiteenused õppuritele. Eestis on kutseõppeasutuses küll kohustus tagada tugiteenuste kättesaadavus, ent puudub ülevaade, kuidas seda kohustust täidetakse.

Ressources

| 12 Juin 2020
| par Kadi Kass

Antud magistritöö eesmärk on uurida inglise keele õppimist ja õpetamist Tartu Kutsehariduskeskuses erinevast soost ja erinevas vanuses olevate õppjate seas. Kuna täiskasvanud õppijate osakaal Tartu Kutsehariduskeskuses igal aastal kasvab, siis on oluline uurida, kuidas eristuvad täiskasvanud õppijad tavaõppijatest. Ankeedi vastuseid analüüsides selgub, et täiskasvanud õppijaid iseloomustab rida erinevusi võrreldes tavaõppijaga õpimotivatsioonis, õppimise eesmärkide seadmises ning keeletundide hindamises.

Ressources

| 12 Juin 2020
| par Kadi Kass

Magistritöö eesmärgiks on uurida, millega tuleb arvestada eakale inimesele nutiseadme kasutamist selgeks õpetamisel, seda üheksa Eestis tegutseva koolitaja kogemustele tuginedes. Töö fookuses oli nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamine. Magistritöö uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutasin poolstruktureeritud intervjuud, mille viisin läbi üheksa Eestis tegutseva koolitaja seas, kes puutuvad aktiivsemalt kokku vanematele inimestele nutiseadmete õpetamisega.

Ressources

| 12 Juin 2020
| par Barbara Habrych

W publikacji przedtawiono zestawienie poziomów wynagrodzeń dla specjalistów i kadry menedżerskiej na kolejne kwartały roku 2020, analizę zmian w branżach, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na przełomie I i II kwartału bieżącego roku, oraz prognozy dotyczące wpływu światowej pandemii na gospodarkę i konsekwencji, jakie ta sytuacja ze sobą niesie.

Ressources

| 12 Juin 2020
| par Camille POIRAUD

The wide range of tools and networks including EPALE, Europass, Euroguidance, EAAL, ECVET and e-Twinning are particularly useful in developing, implementing and promoting an Erasmus+ project.

Discover these opportunities in a poster outlining the cycle of an Erasmus+ project.

Ressources

| 12 Juin 2020
| par Sorin Botez

McKinsey Global Institute a publicat un document cu privire la discuțiile privind perspectivele forței de muncă în Europa și impactul crizei provocate de Coronavirus (Future of work in Europe). Clar previziunile sunt întunecate, dar în cadrul acestui document se prezintă și o viziune mai lungă asupra situației, până în 2030.

Ressources

| 12 Juin 2020
| par Maria Parmakli

Η εμπειρογνώμονας μάθησης ενηλίκων, Sam Blyth από την Instructure, εξηγεί γιατί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να έχει θετική επίδραση στην επαναφορά των ενηλίκων στην εκπαίδευση. 

Ressources

| 11 Juin 2020
| par EPALE Keskus Eestis

Riikidevahelise projekti EDUCATE eesmärk on integreerida kognitiivne aktiveerimine (st töötada väljakutsuvate ülesannetega) ja diferentseerimine, püüdes edendada matemaatika õpetamisel mõlemat aspekti. Sel eesmärgil on välja töötatud õppematerjalid eesmärgiga toetada õpetajaid, ühelt poolt kaasata kõigi oma õpilasi väljakutsuva tööga tegelemisel ja teiselt poolt toetada koolitajaid raamistikuga õpetajate produktiivse toetamisel.

Daniela Drandić - Roda

Blog

| 11 Juin 2020
| par EPALE Moderator

Daniela Drandić of Roda has been involved in adult education for the past eighteen years. The outbreak of COVID-19 in Croatia has left pregnant women facing many unknowns – from fears of catching the virus, to the cancellation of childbirth education courses at healthcare centres and the closure of maternity units for birth companions. The earthquake in Croatia’s capital, Zagreb, on 22 March made matters worse. Discover more about Roda's experience!

Ressources

| 11 Juin 2020
| par EPALE NSS Sverige

Novus har under hösten 2019 genomfört en undersökning på uppdrag av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket. Syftet är att ta reda på allmänhetens inställning till och kunskap om digitala områden som berör sociala medier, integritet och säkerhet på internet. Undersökningen berör också allmänhetens syn på tidningar och att betala för nyheter på nätet.

Ressources

| 11 Juin 2020
| par EPALE NSS Sverige

En ny rapport Museer på marginalen från riksförbundet Sveriges Museer visar att en redan pressad museisektor nu hotas allvarligt av effekterna av pandemin. Museicheferna vittnar om drastiskt minskade intäkter från besökare, kompetenstapp och stor oro inför framtiden.

Mer om rapporten finns Sveriges museers webbplats.

Ressources

| 11 Juin 2020
| par Jannik Dirickx

Van bij het begin van deze crisis hebben de centra voor basiseducatie en Wablieft, het centrum voor duidelijke taal, de handen in elkaar geslagen. Ze vertalen de maatregelen van de overheid op maat van laaggeletterden: in eenvoudig Nederlands, met filmpjes en foto's. Ze verspreiden dit materiaal gratis via de website van Wablieft: https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal. Dat maakt die overvloed aan informatie een heel stuk behapbaarder voor laaggeletterde mensen.

Pages

S'abonner à EPALE RSS