chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

 
 

David Campbell Event Management facilitated the Broadening Horizons For Life Erasmus+ fully-funded mobility project that took learners from the UK to Spain where they gained a cultural education, sports knowledge and team building skills. The presentation covers the events that took place during the trip, provides great images and can be adapted by others to use for their own projects.

Das Erlernen von Informationskompetenz ist mit verschiedenen Herausforderungen verbunden. Beispielsweise fehlt oftmals die Benotung in entsprechenden Kursen, wodurch ein Mangel an Motivation bei den Studierenden vorliegt. Der Einsatz von Spielelementen kann dem entgegenwirken, wie zum Beispiel in dem Spiel „Lost in Antarctica“.

Do lektury Otwartego Przewodnika Dla Edukatorów „Silver Civic Education” (Przewodnika) zapraszamy przede wszystkim edukatorów, trenerów, nauczycieli i animatorów, którzy pracują z seniorami oraz szukają nowych narzędzi, metod, dobrych praktyk europejskich i inspiracji do pracy z osobami starszymi. Lekturę Przewodnika polecamy też wszystkim, którzy dopiero zaczynają pracę z seniorami lub w przyszłości zamierzają ją rozpocząć.

Dažādos Latvijas novados notika 18 diskusijas par saliedētu sabiedrību. Vidzemē tās rīkoja Valmieras novada fonds, lai topošais Kultūras ministrijas plānošanas dokuments – Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes – atspoguļotu iedzīvotāju viedokļus par svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem un finansējuma virzieniem, kas nepieciešami Latvijas saliedētai sabiedrībai.

Koolitaja kohver sisaldab lisaks digitaalsetele vahenditele ka hulgaliselt füüsilisi ja käega katsutavaid vahendeid. Milliseid vahendeid meie kasutame ja miks? 

Mūsdienās, papildu formālajai izglītībai, dažādas apmācības un neformālās izglītības metodes ir būtiskas komponentes, lai tiktu veicināta cilvēku konkurētspēja, tāpēc nepieciešams radīt jaunas, inovatīvas metodes. Lielisks neformālās izglītības rīks ir dažādas spēles. Spēles un mācīšanās attiecības nosaka gūtais prieks – ja spēle ļauj tās dalībniekam gūt prieku, tad mācīšanās, neskatoties uz grūtībām būs daudz efektīvāka. Katras spēles pamatā ir mācīšanās un piedaloties spēlē brīvprātīgi un ar mērķi izklaidēties, tās ļauj dalībniekiem iemācīties un uzzināt jaunas lietas, tādejādi paaugstinot savas pamatprasmes/kompetences.

Pētījumu par Baltijas jauniešu dzīves kvalitāti dažādos tās aspektos starptautiskā salīdzinājumā veikusi biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” sadarbībā ar projekta partneriem Lietuvā un Igaunijā. Pētījuma ietvaros tika pilotēta jauniešu labbūtības indikatoru sistēma, kas ļauj veikt regulāru, starptautiski salīdzināmu jauniešu labbūtības izvērtējumu Baltijas valstīs, kā arī vērtēt Baltijas valstu rādītājus starptautiskā kontekstā. 

Ressources

Градските градини се разширяват по целия свят, за да насърчават местното производство и потребление, социалното включване, диалога и приемането на устойчив начин на живот. Всъщност, каквато и форма да има, какъв е размерът, всеки от тях се стреми към постигане на общи цели: социална, образователна, екологична, естетическа, забавна…
По този начин те прилагат практики на участие, в тяхното проектиране, управление и начин на работа. Този инструментариум е насочен към всички хора или организации, които желаят да използват градското градинарство като образователен инструмент.

Ressources

Οι αστικοί κήποι αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο για να ενθαρρύνουν την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, την κοινωνική ένταξη, τον διάλογο και την υιοθέτηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής. Πράγματι, ανεξάρτητα από το σχήμα, το μέγεθός του, κάθε ένας από αυτούς επιδιώκει την επίτευξη κοινών στόχων: κοινωνικoύς, εκπαιδευτικούς, οικολογικούς, αισθηaτικούς, διασκέδαση κτλ. Συνακόλουθα, εφαρμόζονται συμμετοχικές πρακτικές στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Ressources

Los Huertos urbanos se están expandiendo en todo el mundo para fomentar la producción y el consumo local, la inclusión social, el diálogo y la adopción de un estilo de vida sostenible. De hecho, sea cual sea su forma, su tamaño, cada uno de ellos busca lograr objetivos comunes: social, educativo, ecológico, estético, divertido ...

Ressources

Les jardins urbains se développent partout dans le monde pour promouvoir la production et la consommation locales, l’inclusion sociale et l’adoption d’un mode de vie durable. En effet, quels que soient sa forme, sa taille, chacun d’entre eux cherche à atteindre des objectifs communs: sociaux, éducatifs, écologiques, esthétiques, ludiques…
Ainsi, ils mettent en oeuvre des pratiques participatives dans leur conception, leur gestion et leur mode de fonctionnement.

15 uczestników OHP z kujawsko-pomorskiego kształcących się w zawodzie kucharza uczestniczyło w rocznym projekcie Szkolimy się dla Waszego zdrowia !. Kluczowym elementem działań był dwutygodniowy staż zrealizowany we Frankfurcie nad Odrą oraz poczęstunek przygotowany dla zaproszonych gości po powrocie.

Na etapie rekrutacji wyłoniono 11 osób z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu (do 01.09.2019 2-4 Środowiskowy Hufiec Pracy) oraz 4 z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu. Młodzież przez 1,5 miesiąca uczestniczyła w intensywnym kursie języka niemieckiego, koncentrującym się na słownictwie z zakresu gastronomii i sytuacji dnia codziennego. W międzyczasie miała okazję spotkać się z koordynatorem i poznać szczegółowy program projektu, ciekawostki związane ze zdrowym odżywianiem czy zapoznać się z charakterystycznymi elementami kultury niemieckiej.

W grudzień 2018 to przełomowy moment - wyjazd na staż wraz z dwójką wychowawców,
którzy wspierali młodzież w czasie zajęć, prowadzili podsumowania. Pierwszego dnia młodzież zapoznała się z przepisami bhp, zasadami obowiązującymi na warsztacie. Wszystkie potrawy jakie przygotowano stanowiły pełne menu dla uczestników projektu, koordynatora po stronie niemieckiej oraz kilku pozostałych pracowników ośrodka. Instruktor prowadzący zajęcia przydzielał zadania stażystom-kucharzom indywidualnie bądź dla grupy 2-3 osób, swoją decyzję uzależniał od stopnia samodzielności i zaradności. Podanie posiłku poprzedzało nakrycie stołu zgodnie z zasadami savour-vivre. Koniec zajęć na kuchni poprzedzało podsumowanie, omówienie wykonanych potraw oraz powtórka ze słownictwa. Czas po obowiązkowych zajęciach wypełniało poznawanie miasta, zajęcia integracyjne, gry w planszówki, grille oraz wycieczka do Berlina w czasie weekendu. Młodzież miała również okazję, żeby samodzielnie zaproponować jednego dnia swoje ulubione potrawy z kuchni polskiej. Ostatniego dnia uczestnicy pozytywnie przeszli egzamin – sprawdzian umiejętności. Każda osoba otrzymała przepis do samodzielnego przygotowania. Oficjalne zakończenie uświetniło rozdanie certyfikatów. Dwoje uczestników otrzymało zaproszenie, aby spróbować swoich sił latem w zaprzyjaźnionych z ośrodkiem restauracjach. Mimo wielu wrażeń i zmęczenia rok 2018 został zamknięty wypełnieniem indywidualnych raportów uczestników w systemie Mobility Tool.

W okresie luty – marzec w obu lokalizacjach ośrodków w Toruniu i Grudziądzu odbyły się warsztaty pod hasłem Ja i rynek pracy . Zajęcia dotyczące sposobów poszukiwania pracy, przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej, dokumentów – CV oraz listu motywacyjnego przeprowadzili dla grupy toruńskiej doradcy zawodowi MCIZ-u, a dla grudziądzkiej pracownicy MCK-u. W ramach powyższych warsztatów młodzież spotkała się również z asystentem p.o. doradcy EURES, który przybliżył im zasady funkcjonowania sieci EURES oraz omówił zagadnienia związane z bezpiecznym poszukiwaniem pracy za granicą. Na zakończenie młodzież wypełniła krótki test utrwalający wiedzę oraz miała okres dwóch tygodni
na przygotowanie swojego CV w systemie Europass.

Następnym kluczowym etapem były okolicznościowe obiady, na które młodzież zaprosiła gości z lokalnej instytucji i stowarzyszenia. Na spotkaniu w Grudziądzu gościliśmy podopiecznych
z pobliskiego DPS-u wraz z opiekunami i p. kierownik. Poza degustacją potraw młodzież przygotowała krótki program artystyczny o zasadach zdrowego odżywiania, natomiast koordynator projektu przybliżył założenia projektu i jego działania. Wojewódzki Komendant OHP wyróżniającemu się uczestnikowi wręczyła książkę kulinarną, aby rozwijał dalej swoje zainteresowania. Grupa toruńska zaprosiła Stowarzyszenie Podgórski Walczyk, które zamieściło relację filmową na swojej stronie. Przygotowane potrawy tak zasmakowały gościom, że poprosili o przepisy, co było najlepszym wyróżnieniem i docenieniem pracy młodych ludzi.

Z końcem wakacji jeden z uczestników projektu spróbował swoich sił zgłaszając się do konkursu kulinarnego WorldSkillsPoland. W trakcie działań projektowych koordynator projektu oraz młodzież z promowali projekt byli obecni na targach pracy, w szkole gdzie się kształcą. Relacja z poszczególnych etapów pojawiała się na funpage’u EKS Kujawsko-Pomorskie oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej OHP. Miejsca, w których młodzież się kształci oraz nasi partnerzy otrzymali pamiątkowe tabliczki informujące o projekcie.

Zebrane doświadczenia w czasie tych 12 miesięcy, informacja zwrotna od młodzieży wpłynęły na decyzję o kontynuowaniu w przyszłości, również z tym partnerem, projektów zawodowych lecz dla większej liczby grup zawodowych.

Działania projektowe realizowane na zasadach Erasmus+ były finansowane z projektu PO WER (2018-1-PL01-KA102-049528).

An informal and authentic conversation sharing the personal stories of amazing people who returned to education in Ireland as an adult learner. Every Day I'm Learning is real people opening up about their extrodinary lives, being both honest and vulnerable. In this podcast Dearbháil Lawless chats with adult learners as they describe overcoming their fears, taking up new opportunities and how education changed their life.

"Dyskursy Młodych Andragogów" to czasopismo dobrze znane wszystkim, których interesują zagadnienia związane z edukacją dorosłych. Czasopismo jest wydawane corocznie przez Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Według listy czasopism naukowych MNiSW z 2019 r. za publikację w "DMA" autor uzyskuje 20 punktów.

Ressources

Urban gardens are expanding around the world to encourage local production and consumption, social inclusion, dialogue and the adoption of a sustainable way of life. Indeed, whatever its shape, its size, each of them seeks the achievement of common objectives: social, educational, ecological, aesthetic, fun. Thus, they implement participative practices in their design, management and mode of operation.

Ressources

Ogrody miejskie rozwijają się na całym świecie, aby zachęcać do lokalnej produkcji i konsumpcji, integracji społecznej, dialogu i podjęcia zrównoważonego stylu życia. Niezależnie od kształtu czy wielkości, tworzenie ogrodów służy do osiągnięcia wspólnych celów społecznych, edukacyjnych, ekologicznych, estetycznych i rozrywkowych. Dlatego też, ogród jako przestrzeń jest idealnym miejscem do wdrażania praktyk partycypacyjnych w projektowaniu, zarządzaniu i sposobie działania.

A jelentés áttekintést nyújt a felnőttkori tanulás megújított európai menetrendje (2011–2018) keretében elért eredményekről, és meghatározza azokat a felmerülő kérdéseket és prioritásokat, amelyeket figyelembe lehet venni a 2020 utáni időszakban. Összefoglalja az EU szintjén tett kezdeményezéseket, valamint információt nyújt a felnőttkori részvétel és tanulás tendenciáiról és fejleményeiről az EU tagországokban 2011 óta.

ReGap is an Erasmus+ project whose goal is to reduce the educational inequalities of migrants, refugees and asylum seekers, through open-source e-learning courses about employment, health, social security, education, gender and justice. The courses are translated into English, Portuguese, Italian, Norwegian and Macedonian, and can be used fully online or in a blended mode (with an educator in the classroom).

Conform unui sondaj realizat de Ernst&Young (E&Y) „Building a Better Working Europe” , economia digitală va fi principalul motor care va stimula creșterea Europei în următorii ani. Cu toate acestea, lipsa competențelor necesare pentru poziții cheie afectează capacitatea companiilor de a evolua.

EPALE es una herramienta muy util para proyectos Erasmus+ por eso ponemos a vuestra disposición una presentación de qué es EPALE, y una guía de cómo usar EPALE en proyectos Erasmus+.

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν στους ανθρώπους ευκαιρίες να μάθουν, να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να έχουν πιο ισορροπημένες ζωές

Antreprenoriatul și practicile inovatoare din universități înfierbântează toată Italia. Unele din aceste practici rezonează la nivel internațional, în timp ce altele au doar impact local. Învățământul superior italian se confruntă cu anumite provocări importante și trebuie luate acțiuni pentru a-și elibera întregul potențial. Promovarea agendei antreprenoriale și a inovării poate ajuta Italia să-și îmbunătățească performanța generală a sistemului de învățământ superior și a universităților.

From a lifelong learning perspective, education during incarceration is crucial for prisoners’ rehabilitation. This article describes the authors’ development of their Perceived Barriers to Prison Education Scale (PBPES) and examines what deters prisoners from participating in education during their incarceration, how their perceptions differ depending on gender, age, educational level, learning difficulties, length of prison sentence, and whether the prisoners express a desire to participate in education or not.

La fiecare trei ani, lansarea rezultatelor testelor PISA oferă o imagine a stării educației din întreaga lume. În unele țări, aceste rezultate sunt un apel la trezire, provocând factorii politici să regândească strategiile și să investească mai mult în educație.

PISA oferă, de asemenea, o privire asupra viitorului, propunând măsuri fiabile legate de felul în care tinerii dulți sunt gata să participe pe deplin în societate.

Pages

S'abonner à EPALE RSS