chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 14 avril 2020
| par CONEDU Austria

In Ausgabe 39 des Magazin erwachsenenbildung.at thematisieren AutorInnen das Thema "Humanismus und Freiheitlichkeit - Stolpersteine am Weg zu einer demokratischen Bildung und nachhaltigen Gesellschaft?" Gegenwärtig liegen messbare Lernleistungen im Trend. Einige ErwachsenenbildnerInnen plädieren daher dafür, sich auf das humanistische Bildungsideal zurückzubesinnen. Allerdings ist auch dieses kritisch zu betrachten, wie einige AutorInnen der Ausgabe zeigen.

Ressources

| 13 avril 2020
| par RAÚL TOLOSA GONZÁLEZ
Este confinamiento nos pone ante un espejo de forma que, al eliminar los elementos que rodean al individuo lo dejan centrado en si mismo. De igual forma, la educación y el aprendizaje lo dirigen hacia el autoaprendizaje supervisado virtualmente ya que se ha eliminado la institución escolar, al menos de forma presencial.

Ressources

| 13 avril 2020
| par Zhuliyan GOCHEV

Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) предоставя на професионалистите в сектора за учене на възрастни и на всички заинтересовани страни полезна информация за онлайн инструменти за образование и обучение.

Информацията е разпределена в три групи, които обхващат:

Ressources

| 13 avril 2020
| par Kadi Kass

Procrastination is a widespread and human behaviour (Steel, 2007, Steel et al 2001, Klassen et al 2008, Ellis & Knaus, 1977, Rothblum & Solomon, 1984), which is common across different situations in every area of life. Procrastination is a self-regulation failure that has an effect on the quality of work and academic success, one’s image, and which results in a variety of sensations and negative emotions, increased levels of stress, and an increased chances of illness (Tice & Baumeister, 1997; Ferrari, 2010; 37; Pychyl & Sirois, 2016, 163).

Ressources

| 13 avril 2020
| par RASA POCEVIČIENĖ

Nuotolinis mokymas(is) daugeliu atvejų – o ypač šiandienos kontekste – yra viena iš optimaliausių priemonių, galinčių ne tik užtikrinti mokymosi pasiekiamumą ir kitas mokymosi galimybes kiekvienam besimokančiajam, bet ir padaryti tai labai kokybiškai. Čia nesunkiai galima užtikrinti ir mokymosi autonomiškumo bei individualizavimo ar net personalizavimo principus.

Ressources

| 13 avril 2020
| par Kadi Kass

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli luua e-kursuse disain, mis toetab üldhariduskoolide võimekust Erasmus+ projekte kirjutada ja saada ekspertide hinnang loodud disainile. Eesmärk tulenes probleemist, et kõikidel Eesti üldharidusasutustel ei ole võrdselt võimekust Easmus+ projektitaotlust ette valmistada. Vastavalt töö eesmärgile loodi Erasmus+ üldharidus õpirändeprojektide e-kursuse disaini blue-print, kus on nimetatud e-kursuse komponendid, eesmärk, õpiväljundid, formaat, tehnilised nõuded keskkonnale, moodulid, õppematerjalid, õppetegevused ja tagasiside tehtud tööle.

Ressources

| 13 avril 2020
| par Diego Redondo M...
El jueves 9 de abril se realizó un debate-tertulia sobre la educación de personas adultas retransmitido en directo por youtube. En el mismo participaron Maximiliano Alcañiz, Ramón Paraíso, Josep Miguel Arroyo, Gemma Argelaga y Diego Redondo, donde se debatió sobre la situación actual en las aulas, cómo afecta el confinamiento a las enseñanzas de educación de personas adultas y cómo afrontar el futuro.

Ressources

| 12 avril 2020
| par Kadi Kass

Käesoleva diplomitöö eesmärgiks oli testida e-õppekeskkonda Opiq kasutajakeskse disaini seisukohast. Eesmärgi täitmiseks püstitatud ülesanneteks oli välja selgitada:

1. Mis on õppija vajadused õppeprotsessis? 2. Kuidas on e-õppekeskkond Opiq loodud vastama õpilaste õppetööga seonduvatele vajadustele? 3. Kuidas e-õppekeskkond Opiq vastab õpilaste õppetööga seonduvatele vajadustele? 4. Milliseid muudatusi peaks tegema Opiqu disainis, et parendada õppija rollis kasutaja õppeprotsessist tulenevate vajaduste täitmist?

Ressources

| 12 avril 2020
| par Hatice SANCAR TOKMAK

In this article, the competencies of the digital age are examined and the question of what are the competencies of the digital age is discussed in the context of managers, human resources experts and employees and the competencies for these groups are pointed out in consideration of the literature review regarding this matter. As a result of the literature research, information analysis, digital literacy, digital emotional intelligence, tendency to self change, utilization of artificial intelligence and problem solving are among the most sought-after competencies in the digital age.

Ressources

| 12 avril 2020
| par Kadi Kass

Haridustehnoloogia valdkonna eestikeelsete mõistete mitmetähenduslikkus raskendab arusaamist valdkonnast kui tervikust. Nagu on öelnud Kull (2002), siis on oskuskeele korrastamisel teadusalade arengus oluline roll, sest terminid on mõistete kandjad ning aine
objekti ja sisu põhilised väljendajad. Kui mõistetes valitseb segadus, siis on ka valdkonna areng pärsitud.

Ressources

| 12 avril 2020
| par Kadi Kass

Magistritöö autor töötab Sisekaitseakadeemias, haridustehnoloogi erialal alates 2008. aastast. Vastavalt ametijuhendile on igapäevasteks ülesanneteks e-õppe arendamine ja juurutamine, mille kandvamaks rolliks oli perioodil 2008-2013 ESF Projekti „BeSt“ rakendamine ning esisu (e-kursuste ja õpiobjektide) koostamise toetamine (Sisekaitseakadeemia, 2010).

Ressources

| 11 avril 2020
| par Kadi Kass

Arutelud ühiskonnas keskenduvad sellele, kuidas vanemaealisi kaasata sotsiaalselt aktiivsetesse tegevustesse tööl või kogukonnas, et tagada sellega elukestev õppimine ja heaolu. Inimene saab kogemused formaalse, mitteformaalse ja ka informaalse õppimise kaudu. Informaalsele õppimisele ei omistata õppimise tähendust, seda peetakse elu või töö osaks.

Ressources

| 11 avril 2020
| par Kadi Kass

Prokrastineerimine on laialt levinud ja inimlik käitumisjoon (Steel, 2007, Steel et al 2001, Klassen et al 2008, Ellis & Knaus, 1977, Rothblum & Solomon, 1984), mis ilmneb erinevates eluvaldkondes ja -situatsioonides. Prokrastineerimine on eneseregulatsiooni probleem, millel on mõju õppija tööde kvaliteedile ja akadeemilisele edukusele, mainele ning mille tulemusena kujunevad erinevad tundmused, negatiivsed emotsioonid, kõrgeneb stressi tase ning sageneb haigestumine (Tice & Baumeister, 1997; Ferrari, 2010, 37; Pychyl & Sirois, 2016, 163).

Ressources

| 11 avril 2020
| par Katre Savi

XXII Täiskasvanuhariduse foorum toimus 26. oktoobril 2018.a. Tallinnas. Foorumi eesmärk oli täiskasvanuhariduse valdkonna sisendite saamine loodavasse haridus- ja teadusstrateegiasse aastateks 2020-2035.

Foorumil esinesid haridus- ja teadusministeeriumi esindajad, Marju Lauristin, Janno Järve, Toomas Kruusimägi ja Eve-Liis Roosmaa. Sloveenia kogemusi täiskasvanuhariduse poliitikate ja reformide elluviimisel tutvustas Ema Perme (ettekanne inglise keeles). Lauaaruteludes ühtlustati arusaamu ning koguti kokku osalejate mõtted ja ettepanekud loodavasse strateegiasse.

Ressources

| 11 avril 2020
| par Katre Savi

The annual Connector took place on December 7, 2016 at Narva and was part of the Finnish Days in Narva programme.

The subject for Connector 2016 event was the support of individual development of learner using project activity with following topics: how to help learners develop individually, how to support their general and key competencies more effectively, how to assess without marks, how to integrate projects into study process so that it will be enriched, not disturbed. The topics were discussed in participation of Finnish experts.

Ressources

| 11 avril 2020
| par Katre Savi

The interview with George K. Zarifis,  Associate Professor of Continuing Education, School of Philosophy and Education, Aristotle University of Thessaloniki was conducted by EPALE NSS-Estonia Project Specialist Eliisabeth Käbin during the ESREA Conference in Tallinn in October 2017.

George K. Zarifis explains the purpose of ESREA, he talks about the activities, community and the future of ESREA, what are the benfits of joining the community and how ESREA and EPALE support each other.

Ressources

| 11 avril 2020
| par Kadi Kass

Ühiskonna ootused haridussüsteemile, mis loob eeldused paremaks eluks, on väga kõrged, mistõttu haridusasustustel tuleb tänase kiirelt muutuva maailmaga sammu pidada, muutustega kaasas käia ja neid toetada (Doruk, 2014). Elukestva õppe strateegia 2020 (2014) on seadnud eesmärkideks luua kvaliteetseid, paindlikke ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavaid õppimisvõimalusi ning rakendada kaasaegse õpikäsituse põhimõtteid kõigil haridustasemetel. Eesti üliõpilaskonda iseloomustab täiskohaga õppivate ning samaaegselt tööl käivate üliõpilaste arvukus (Haaristo jt, 2017).

Ressources

| 11 avril 2020
| par Kadi Kass

Magistritöö uurimisprobleem on sõnastatud küsimusena: "Kas ja kuidas mitteformaalõppe õppegrupis osalev erivajadusega täiskasvanud õppija mõjutab koolitaja enesearengut?" Uuringu eesmärgiks on teada saada ja mõista, kas ja kuidas koolitajad analüüsivad kogemusi, kui õppegrupis osaleb erivajadusega täiskasvanud õppija, ehk kas ja milline on erivajadusega täiskasvanud õppija õppegrupis osalemise mõju koolitaja enesearengule. Iga uus kogemus on koolitaja jaoks potentsiaalne õppimise ja arengu võimalus.

Ressources

| 11 avril 2020
| par Katre Savi

The final seminar of European Agenda for Adult Learning 2015-2017 took place on 31 October 2017  in Tallinn, Estonia.

Activities of the project had been targeted at increasing the willingness of parents of young children (up to the age of 7) with lower levels of education and outdated skills to return to formal education. For further information of the project please VISIT. 

Ressources

| 11 avril 2020
| par Katre Savi

Projekti "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" lõpuseminar toimus 31. oktoobril 2017 Tallinnas.

Seminaril tutvustati sihtrühmani jõudmise keerulisi teid ning jagati osalejate ja korraldajate kogemusi. Arutleti selle üle, kuidas õnnestus projekti algfaasis väljatöötatud kontseptsiooni "Võrdsed võimalused väikelaste vanematele elukestvaks õppeks" levitamine ja infoseminaride läbiviimine lasteaedades. Mõtiskleti selle üle, kuidas tekkinud võrgustikku laiendada ja veelgi efektiivsemat koostööd teha.

Ressources

| 11 avril 2020
| par Katre Savi

XXI Täiskasvanuhariduse foorum toimus 26. oktoobril 2017.a. Tallinnas ning fookuses olid erinevatest põlvkondadest õppijad.

Foorumil otsiti vastuseid aktuaalsetele haridusküsimustele ning prooviti leida lahendusi elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse probleemidele. Ühtlasi arutati, kuidas saab koolitaja kiiresti arenevas ühiskonnas täita erinevatest põlvkondadest õppijate ootusi – milliseid metoodikaid selleks kasutada ning kuidas uusi lähenemisi rakendada. Foorumi peaesinejateks olid oma valdkonna tipud.

Ressources

| 11 avril 2020
| par Katre Savi

EPALE Eesti keskuse korraldatud III koolitajate mitte-konverents toimus 11. mail 2017 Tallinnas, konverentsi läbivaks teemaks oli kogukond. Mitte-konverentsi formaat võimaldab praktikutel omavahel kohtuda ja arutada neid kõnetavatel teemadel.

Mitte-konverentsi teemade sissejuhatuseks ja paremaks häälestuseks jagasid mõtteid sotsiaalantropoloog Aet Annist (Tartu Ülikool) ja andragoog ning haridustehnoloog Veronika Tuul (eu-LISA, Tallinna Ülikool), konverents jätkus aruteludega aktuaalsetel teemadel, mida toetasid vastava teema eksperdid.

Vaata videosalvestusi:

Ressources

| 11 avril 2020
| par Katre Savi

XX täiskasvanuhariduse foorum "Paremad oskused = kindel investeering" toimus 21. oktoobril 2016 Tallinnas Täiskasvanud õppija nädala raames.

Foorumi teemaks oli täiskasvanute madalad oskused, sh põhioskused (kirja-, arvutus- ja digitaaloskused). Kuna madalad oskused on üheks takistuseks hariduse omandamisel ja tööjõuturule sisenemisel ning seal püsimisel, on tegemist riiklikult prioriteetse teemaga. Tööalane konkurentsivõime sõltub oskuste kvaliteedist.

Ressources

| 11 avril 2020
| par Kadi Kass

Nii Eestis kui ka mujal maailmas on suureks probleemiks noorte inimeste töötuse määr, mis võib olla tingitud erinevatest sotsiaalsetest ja majanduslikest aspektidest. On noori, kes on ise valinud tegevusetuse ning on noori, kellel on olnud negatiivseid kogemusi haridusteel ja/või tööl, mis on neid sellisesse olukorda viinud. Eelkirjeldatud noori nimetatakse ühise ’’tegevusetuse’’ määraja järgi NEET-noorteks. (Kasearu, Trumm, 2013.).

Ressources

| 11 avril 2020
| par Altheo VALENTINI

The COVID-19 outbreak in Europe and the necessary national measures taken to tackle the spread of the virus may cause significant disruption to the provision of education and training and to the opportunities for learners, teachers and educators to travel across the European Union (EU).

Online tools – like many digital tools (online and offline) – can serve different educational purposes:

Ressources

| 11 avril 2020
| par RASA POCEVIČIENĖ

Nuotolinis mokymas(is) daugeliu atvejų – o ypač šiandienos kontekste – yra viena iš optimaliausių priemonių, galinčių ne tik užtikrinti mokymosi pasiekiamumą ir kitas mokymosi galimybes kiekvienam besimokančiajam, bet ir padaryti tai labai kokybiškai. Čia nesunkiai galima užtikrinti ir mokymosi autonomiškumo bei individualizavimo ar net personalizavimo principus.

Pages

S'abonner à EPALE RSS