Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Emocije u nastavi (Ladislav Bognar, Snježana Dubovicki)

Istraživanja odgojno - obrazovnog procesa govore o tome da su dominantne emocije dosada i strah i da dominiraju neugodne emocije, ali isto tako da je moguće promijeniti stanje i postići dominaciju ugodnih emocija. Emocije nisu samo dio odgojno - obrazovne klime, nego i sama suština odgojno - obrazovnog procesa. One su dio verbalne, ali i neverbalne komunikacije, predmet su učenja putem umjetnosti, ali i ukupnih ljudskih odnosa. Emocije možemo promatrati i kao ljubav prema vlastitoj profesiji, prema predmetu kojim se bavimo, prema učenicima ili studentima, ali isto tako i obratno učenika i studenata prema nastavnicima/nastavniku, predmetu ili profesiji. Uspješna nastava se ne bazira samo na emocijama, ona je, kako to reče Pestalozzi, jedinstvo glave, srca i ruke. Rad je nastao kao rezultat projekta koji je rađen na tri razine: (1) izučavanje teorijske razine problema emocija u nastavi, (2) realizacija seminara za učitelje s problematikom emocija u nastavi na kojemu je primijenjen kreativni pristup, prikupljena pitanja učitelja o problemima u praksi i ispitana emocionalna klima na toj vrsti odgojno-obrazovnog procesa te (3) pisanje izvještaja o rezultatima projekta i nuđenje rješenja za probleme u praksi. Cilj rada je da primjeni tzv. lateralno mišljenje na problem emocija u nastavi i to tako da se na seminarima za učitelje koristi ovaj postupak te da se problemu pristupi na šest različitih načina: kao procesu, kao inforamcijama, emocionalno, kritički, optimistički i kreativno. Pri pisanju ovoga rada također se koristi ovaj metodološki pristup što predstavlja pokušaj odmaka od pozitivističkog pristupa. Rezultati do kojih se došlo govore da se u praksi posebno javlja problem burnog i nekontroliranog emocioanlnog reagiranja, problem teških emocija koje nastaju kao posljedica dječjih traumatskih iskustava te neugodne emocije vezanih uz ocjenjivanje i rangiranje. Pokazalo se da je nastava na kojoj je korišten kreativni postupak „lateralno mišljenje“ izazvala ugodnu emocionalnu klimu te da su sudionici u 98% slučajeva odabrali ugodne emocije kao osobni osjećaj na ovim skupovima.

Resource Details
Resource author
Ladislav Bognar
Type de ressource
Articles
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!