Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ И ПОТРЕБНОСТИТЕ ИМ СЪДЪРЖАНИЕ

"Сериозен дефицит се оказва компетентността и взискателността на самите обучаеми, които много рядко успяват да изискват от доставчиците на обучение" е един от основните изводи от  в изследване „Идентифициране на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни и установяване на нагласите и потребностите им от съдържание”,, проведено от „Балкански институт по труда и социалната политика” по поръчка на „Национално звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа”

Според анализаторите наред със стандартните доставчици на обучение на възрастни като ЦПО, професионални училища и колежи, частни обучителни центрове, НПО и други, на преден план се откроява групата на работодателите, които извършват обучения на работното място, а насочването на усилия за тяхното образоване, подобряване на капацитета им, признаването им като пълноправни доставчици на обучение е бъдещото поле за развитие на този сектор.

В същото време се отбелязва, че не по-малко предизвикателство е и дефицита при учебниците, материалите, помагалата, процесите, отчитащи обучението на възрастни при преподаването на основните специалности, квалификации и компетентности.

Една от основните препоръки касае изграждането на стройна система за непрекъснато поддържане, актуализиране и усъвършенстване на квалификацията, уменията, знанията и компетентностите на преподавателите.

Отбелязва се също, че някои важни подсектори на обучението на възрастни остават незасегнати от политиките, стратегиите и финансирането. Такива са обучението на работното място, което всеки ден десетки хиляди работодатели се опитват да правят. Друг дефицит е липсата на инвестиции в материално-техническа база в частните доставчици на услуги. Трети пример са професионалистите на работното място, които непрекъснато предоставят обучение на свои по-млади колеги и т.н. Тези въпроси също трябва да станат цел на стратегическото управление на системата, а не само „официалното” обучение предлагано от професионални училища, вечерни гимназии и ЦПО-та.

Resource Details
Resource author
БИТСП
Type de ressource
Étude de cas
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!