Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Slovensko: Financovanie vzdelávania

Táto kapitola správy siete Eurydice pre Slovensko pokrýva všetky hlavné aspekty financovania systému vzdelávania, vrátane odkazov na legislatívu, pre každú z hlavných úrovní vzdelávania – predškolského a školského, vysokoškolského a vzdelávania a odbornej prípravy dospelých. Poslednej spomenutej úrovni vzdelávania sa venuje kapitola 3.3 Financovanie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých.

Resource Details
Resource author
Európska komisia: Eurydice
Type de ressource
Études et rapports
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!