European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESSOURCE

OBRAZOVANJE ZA GLOBALNE CILJEVE ODRŽIVOG RAZVOJA: CILJEVI UČENJA – UNESCO

Nova UNESCO-va publikacija "Obrazovanje za Globalne ciljeve održivog razvoja: Ciljevi učenja” ima za cilj da podrži kreatore politika, kreatore kurikuluma i nastavnike u izradi strategija, programa i kurseva za promovisanje učenja za SDGs (Globalne ciljeve održivog razvoja). Ovaj dokument daje smjernice i nudi prijedloge za teme i ciljeve učenja koje edukatori mogu odabrati i prilagoditi tako da odgovaraju konkretnim kontekstima učenja.

Publikaciju možete preuzeti ovdje MNEEN

Resource Details
Auteur de la ressource
UNESCO (2014a)
Type de ressource
Débouchés et ressources
PAYS
Crna Gora
Date de publication
Langue du document
crnogorsko
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!