Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Kritika e-learningu a budúcnosť vzdelávacích technológií

Článok sa venuje kritickej reflexii súčasnej podoby e-learningu (1.0) a na základe nových teoretických koncepcií (konektivizmus, heutagogika, kybergogika) načrtáva očakávaný vývoj e-learningu a s tým spojené aj smerovanie vzdelávacích technológií. ANDRAGOGIKA 1/2012, ročník XVI, s. 8-9.

Resource Details
ISBN
ISSN 1211-6378
Resource author
Branislav Frk
Type de ressource
Articles
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!